Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Ekonomický výzkum (NP_EV)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0311A050010: Ekonomický výzkum – navazující, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Hlavním cílem dvouletého magisterského programu v ekonomii je vzdělávání ve všech základních oblastech teoretické a empirické ekonomie, které poskytne absolventům vysoce kvalitní přípravu pro vstup do již provozovaného špičkového doktorského programu v ekonomii, popřípadě pro přímé uplatnění v praxi jako špičkových ekonomických analytiků a konzultantů. V tomto programu bude mít podíl na uskutečňování Národohospodářský ústav, v.v.i. Akademie věd ČR, který úzce spolupracuje s CERGE UK na provozovaném doktorském programu.


Jedná se o dvouletý magisterský program v oboru ekonomie, který zahrnuje všechny standardní podobory ekonomie, a to jak teoretické, tak aplikované. Program se po vzoru špičkových evropských programů Master in Economic Research, nabízených na London School of Economics, University of Cambridge nebo Tilburg University, zaměřuje na klíčové oblasti ekonomické teorie a ekonometrie.


Uplatnění absolventů: většina absolventů bude pokračovat v provozovaném navazujícím doktorském programu. Absolventi magisterského studia, kteří nebudou pokračovat v navazujícím doktorském studiu, naleznou uplatnění v pozicích ekonomických a finančních konzultantů, poradců a analytiků v České republice i v zahraničí.


Garantem navazujícího magisterského programu je doc. Nikolas Karl Mittag, Ph.D.


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

39 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 69 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů


Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK.


Magisterská státní zkouška


(JDIP01) Obhajoba diplomové práce


Povinné předměty


Skupina předmětů J#0190

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JCM001

ExternĂ­ odkaz Statistika

ExternĂ­ odkaz Hanousek

ZS

4/2

Zk

9

JCM002

ExternĂ­ odkaz Ekonometrie

ExternĂ­ odkaz Anatolev

LS

4/2

Zk

9

JCM003

ExternĂ­ odkaz Akademické psaní I


LS

0/2

Zk

6

JCM004

ExternĂ­ odkaz Akademické psaní II


ZS

0/2

Zk

6

JCM005

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS/LS

0/4

Z

9


Počet kreditů: 39


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JCM002

Ekonometrie

JCM001
JCM004

Akademické psaní II

JCM003

Povinně volitelné předměty


Skupina předmětů J#0191

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JCM006

ExternĂ­ odkaz Pokročilá teorie her

ExternĂ­ odkaz Steiner

ZS

4/2

Zk

9

JCM007

ExternĂ­ odkaz Aplikovaná makroekonomická analýza

ExternĂ­ odkaz Slavík

ZS

4/2

Zk

9

JCM008

ExternĂ­ odkaz Ekonomie energie a Ekonomie životního prostředí

ExternĂ­ odkaz Van Koten

LS

4/2

Zk

9

JCM009

ExternĂ­ odkaz Finanční trhy I

ExternĂ­ odkaz Slavík

ZS

4/2

Zk

9

JCM010

ExternĂ­ odkaz Finanční trhy II

ExternĂ­ odkaz Michelucci

LS

0/0

Zk

9

JCM011

ExternĂ­ odkaz Průmyslová ekonomie

ExternĂ­ odkaz Žigić

LS

0/0

Zk

9

JCM012

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní obchod

ExternĂ­ odkaz Žigić

LS

4/2

Zk

9

JCM013

ExternĂ­ odkaz Ekonomie práce I

ExternĂ­ odkaz Münich

ZS

4/2

Zk

9

JCM014

ExternĂ­ odkaz Ekonomie práce II

ExternĂ­ odkaz Pytliková

LS

4/2

Zk

9

JCM015

ExternĂ­ odkaz Témata z dynamické makroekonomie

ExternĂ­ odkaz Kapička

ZS

4/2

Zk

9

JCM016

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Kejak

ZS

4/2

Zk

9

JCM017

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Kejak

LS

4/2

Zk

9

JCM018

ExternĂ­ odkaz Témata z mikroekonomie

ExternĂ­ odkaz Zápal

ZS

4/2

Zk

9

JCM019

ExternĂ­ odkaz Průřezová ekonometrie I

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

4/2

Zk

9

JCM020

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Steiner

ZS

4/2

Zk

9

JCM021

ExternĂ­ odkaz Mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Steiner

LS

4/2

Zk

9

JCM022

ExternĂ­ odkaz Experimentální ekonomie

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

4/2

Zk

9

JCM023

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie růstu a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Jeong

LS

4/2

Zk

9

JCM025

ExternĂ­ odkaz Empirické finance

ExternĂ­ odkaz Selezneva

LS

4/2

Zk

9

JCM026

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metody I

ExternĂ­ odkaz Hanousek

ZS

4/2

Zk

9

JCM027

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metody II

ExternĂ­ odkaz Pokorná Bičáková

ZS

4/2

Zk

9

JCM028

ExternĂ­ odkaz Ekonometrie časových řad

ExternĂ­ odkaz Anatolev

ZS

4/2

Zk

9

JCM029

ExternĂ­ odkaz Mikroekonometrie I

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS

4/2

Zk

9

JCM030

ExternĂ­ odkaz Mikroekonometrie II

ExternĂ­ odkaz Jurajda

LS

4/2

Zk

9

JCM031

ExternĂ­ odkaz Témata z makroekonomie I


ZS

4/2

Zk

9

JCM032

ExternĂ­ odkaz Témata z makroekonomie II


LS

4/2

Zk

9

JCM033

ExternĂ­ odkaz Veřejné finance

ExternĂ­ odkaz Kapička

ZS

4/2

Zk

9

JCM034

ExternĂ­ odkaz Politická ekonomie

ExternĂ­ odkaz Zápal

LS

4/2

Zk

9

JCM035

ExternĂ­ odkaz Ekonomický rozvoj a instituce

ExternĂ­ odkaz Korovkin

ZS/LS

4/2

Zk

9

JCM036

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní ekonomická historie

ExternĂ­ odkaz Ochsner

LS

4/2

Zk

9

JCM040

ExternĂ­ odkaz Rozvojová ekonomie

ExternĂ­ odkaz Menzel

ZS

4/2

Zk

9

JCM042

ExternĂ­ odkaz Mikroekonometrie

ExternĂ­ odkaz Mittag

ZS/LS

4/2

Zk

9

JCM043

ExternĂ­ odkaz Aplikovaná mikroekonometrie

ExternĂ­ odkaz Jurajda

ZS/LS

4/2

Zk

9

JCM045

ExternĂ­ odkaz Aplikovaná mikroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Žigić

LS

4/2

Zk

9

JCM047

ExternĂ­ odkaz Aplikovaná makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Jeong

LS

4/2

Zk

9


Minimální počet kreditů: 69


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JCM006

Pokročilá teorie her

JCM002 JCM021 JCM017
JCM007

Aplikovaná makroekonomická analýza

JCM002 JCM017 JCM021
JCM008

Ekonomie energie a Ekonomie životního prostředí

JCM002 JCM017 JCM021
JCM009

Finanční trhy I

JCM002 JCM017 JCM021
JCM010

Finanční trhy II

JCM002 JCM009 JCM017 JCM021
JCM011

Průmyslová ekonomie

JCM002 JCM021 JCM017
JCM012

Mezinárodní obchod

JCM017 JCM002 JCM021
JCM013

Ekonomie práce I

JCM002 JCM017 JCM021
JCM014

Ekonomie práce II

JCM021
JCM015

Témata z dynamické makroekonomie

JCM002 JCM017 JCM021
JCM017

Makroekonomie II

JCM016
JCM018

Témata z mikroekonomie

JCM002 JCM021 JCM017
JCM019

Průřezová ekonometrie I

JCM017 JCM002 JCM021
JCM021

Mikroekonomie II

JCM020
JCM022

Experimentální ekonomie

JCM002 JCM017 JCM021
JCM023

Makroekonomie růstu a nerovnosti

JCM002 JCM017 JCM021
JCM025

Empirické finance

JCM002 JCM017 JCM021 JCM028
JCM026

Kvantitativní metody I

JCM002 JCM017 JCM021
JCM027

Kvantitativní metody II

JCM002 JCM017 JCM021 JCM026
JCM028

Ekonometrie časových řad

JCM002 JCM017 JCM021
JCM029

Mikroekonometrie I

JCM002 JCM017 JCM021JCM042

JCM030

Mikroekonometrie II

JCM002 JCM017 JCM021 JCM029JCM042

JCM031

Témata z makroekonomie I

JCM002 JCM021 JCM017
JCM032

Témata z makroekonomie II

JCM002 JCM021 JCM017 JCM031
JCM033

Veřejné finance

JCM002 JCM021 JCM017
JCM034

Politická ekonomie

JCM002 JCM017 JCM021 JCM033
JCM035

Ekonomický rozvoj a instituce

JCM002 JCM021 JCM017
JCM036

Kvantitativní ekonomická historie

JCM002 JCM017 JCM021
JCM042

Mikroekonometrie
JCM030 JCM029Kód plánu:

J23NPEV1504
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:00

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz