Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Veřejná a sociální politika (NP_VERASP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A250002: Veřejná a sociální politika

Akademický rok 2022/2023


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické a metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.


Studijní program je akreditován jako čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářských studijních programů  B0314A250004 Sociologie a sociální politika, B0312A200009 Politologie a veřejná politika nebo B0314A250005 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvují v akademickém roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkan na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího.


Garant: Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.Rozsah studijních povinností:


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

72 kreditů (9 Zk, 4 Z)

Povinně volitelné předměty: Veřejně odvětvové a průřezové politiky

min. 24 kreditů

Povinně volitelné předměty: Ostatní

min. 12 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu)


Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

2. (JSZ625) Veřejná politika a sociální politika - písemná část (řešení zadané úlohy)

3. (JSZ626) Veřejná a sociální politika - ústní zkouška (odpověď k zadanému tématickému okruhu)


Úlohy i tematické okruhy jsou předem známy.Povinné předměty / J#0930


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

4

JSM502

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM504

ExternĂ­ odkaz Praxe ve veřejném nebo občanském sektoru

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS/LS

0/4

Z

3

JSM508

ExternĂ­ odkaz Psaní diplomové práce

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

2/1

Zk

6

JSM518

ExternĂ­ odkaz Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Zk

9

JSM724

ExternĂ­ odkaz Způsoby poznání ve veřejné politice: metodologie společenských věd

ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

1/1

Zk

6

JSM725

ExternĂ­ odkaz Veřejná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kotherová ExternĂ­ odkaz Vejchodská

ZS

2/2

Zk

7

JSM726

ExternĂ­ odkaz Analýza a tvorba politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

1/2

Zk

7

JSM727

ExternĂ­ odkaz Social Policy

ExternĂ­ odkaz Angelovská ExternĂ­ odkaz Jusić

LS

0/2

Zk

8


Celkový počet kreditů: 72


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM011

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I
JLB031 JLB053

JLM012

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

JLM011JLB032 JLB054

JSM502

Diplomový seminářJSM006


JSM508

Psaní diplomové práce

JSM502
JSM518

Public Policy
JSM588 JSM699

JSM725

Veřejná ekonomie
JSM505

JSM726

Analýza a tvorba politik
JSM506 JSM507 JSM691

JSM727

Social Policy
JSM519


Povinně volitelné předměty - Veřejné odvětvové a průřezové politiky / J#093122


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB699

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika II

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSM250

ExternĂ­ odkaz Udržitelné veřejné zakázky

ExternĂ­ odkaz Plaček

LS

1/1

Zk

5

JSM252

ExternĂ­ odkaz The Social Dimension of the Just Transition

ExternĂ­ odkaz Jusić

LS

1/1

Zk

6

JSM542

ExternĂ­ odkaz Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

Zk

5

JSM602

ExternĂ­ odkaz Health Policy

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

8

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSM620

ExternĂ­ odkaz Politologické aspekty tvorby politik: Veřejné politiky v kontextu politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSM651

ExternĂ­ odkaz Politika výzkumu a vývoje

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSM654

ExternĂ­ odkaz Úvod do evaluace veřejných programů

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

1/1

Zk

5

JSM658

ExternĂ­ odkaz Policy Studies Workshop: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

6

JSM678

ExternĂ­ odkaz Introduction to Program Evaluation

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

1/1

Zk

5

JSM685

ExternĂ­ odkaz Educational Policy

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS

1/1

Zk

8

JSM691

ExternĂ­ odkaz Policy Analysis

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

2/1

Zk

9

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Veselá Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

JSM703

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Public Policy

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

1/0

Z

4

JSM714

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie sociálních politik

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

LS

0/1

Z

3

JSM715

ExternĂ­ odkaz Tvorba strategií prakticky

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSM716

ExternĂ­ odkaz Analýza dat trhu práce a rodiny k ověření ekonomických teorií

ExternĂ­ odkaz Jašová

LS

1/1

Zk

4

JSM717

ExternĂ­ odkaz Public management pro 21. století

ExternĂ­ odkaz Kváča

LS

1/1

Zk

5

JSM719

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie rodinné politiky

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

0/1

Z

2

JSM720

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: konceptualizace jinakosti

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

0/1

Z

2

JSM723

ExternĂ­ odkaz Problematika bydlení v kontextu sociální politiky ČR

ExternĂ­ odkaz Pergl Buřičová

LS

1/2

Z

4

JSM729

ExternĂ­ odkaz Projektové řízení

ExternĂ­ odkaz Krucký

ZS

1/1

Zk

5

JSM730

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

0/0

Z

2

JSM732

ExternĂ­ odkaz Behavioral Economics for Public and Social Policy

ExternĂ­ odkaz Kovács

ZS

1/1

Zk

7

JSM734

ExternĂ­ odkaz The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/2

Zk

6

JSM735

ExternĂ­ odkaz Contemporary Challenges of Policy Studies: Workshop on Narrative Policy Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

0/2

Zk

6

JSM736

ExternĂ­ odkaz EU Politics and Policy Decision-Making

ExternĂ­ odkaz Tudjarovska Gjorgjievska

LS

1/1

Zk

6

JSM740

ExternĂ­ odkaz Dis/advantaging the family and society: the role of the welfare state

ExternĂ­ odkaz Gurín

LS

1/1

Z

5

JSM741

ExternĂ­ odkaz Dovednosti pro veřejnou politiku: editace a poskytování zpětné vazby

ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS/LS

0/2

Z

2

JSM743

ExternĂ­ odkaz Ochrana životního prostředí ze společenskovědní perspektivy

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

1/1

Zk

6

JSM744

ExternĂ­ odkaz Udržitelnost a ESG (Environmental, Social, Governance) ve světle veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

ZS

1/1

Zk

5

JSM745

ExternĂ­ odkaz Leadership (Vůdcovství): teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Langr

ZS

1/1

Zk

5

JSM746

ExternĂ­ odkaz Advokace a lobbying

ExternĂ­ odkaz Černý

ZS

1/1

Zk

5

JSM747

ExternĂ­ odkaz Politika vězeňství v souvislostech

ExternĂ­ odkaz Kváča

ZS

1/1

Zk

5

JSM777

ExternĂ­ odkaz EU Comparative Politics:Tensions in Representative Democracy

ExternĂ­ odkaz Tudjarovska Gjorgjievska

ZS

1/1

Zk

6

JSM778

ExternĂ­ odkaz Public Sphere and Civil Society in the EU

ExternĂ­ odkaz Müller

LS

1/1

Z

4

JSM780

ExternĂ­ odkaz Lokální a regionální politika

ExternĂ­ odkaz Müller

ZS

1/1

Zk

5

JSM781

ExternĂ­ odkaz Educational Policy

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS

1/1

Zk

6

JSM789

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praktika k veřejné a sociální politice - quick and dirty

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

0/2

Z

2

JSM790

ExternĂ­ odkaz Theories of Governance

ExternĂ­ odkaz Ndiaye

LS

2/1

Zk

6

JSM791

ExternĂ­ odkaz Family Policy: Concepts, Reforms, and Effects

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

1/1

Z

4


Minimální počet kreditů: 24


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM542

Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování
JSB799

JSM609

Rodinná politika
JSB547

JSM678

Introduction to Program Evaluation
JSM654

JSM685

Educational PolicyJSM739


JSM691

Policy Analysis
JSM726

JSM717

Public management pro 21. století
JSM706

JSM732

Behavioral Economics for Public and Social Policy
JSM540

JSM781

Educational Policy
JSM685


Povinně volitelné předměty - Ostatní / J#093222


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Chmel

ZS

2/0

Z

2

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JEM165

ExternĂ­ odkaz International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Benáček

LS

2/0

Zk

6

JJM084

ExternĂ­ odkaz Analýza veřejného diskurzu

ExternĂ­ odkaz Dufek

LS

1/1

Zk

6

JJM188

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

0/2

Z

6

JJM207

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

1/1

Zk

7

JJM209

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie nových médií

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

1/1

Zk

8

JJM211

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních publik

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

6

JJM212

ExternĂ­ odkaz Analýza politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

0/2

Z

6

JJM220

ExternĂ­ odkaz Nastolování agendy

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Zk

5

JJM351

ExternĂ­ odkaz Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

0/2

Zk

5

JKM023

ExternĂ­ odkaz Sociologie médií

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

8/0

Zk

8

JKM110

ExternĂ­ odkaz Současné mediální systémy a vývojové trendy

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

2/0

Zk

8

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/0

Zk

5

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

5

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Zk

5

JPM579

ExternĂ­ odkaz Teorie politických stran

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

1/2

Zk

5

JPM638

ExternĂ­ odkaz České politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

5

JPM649

ExternĂ­ odkaz European Political Philosophy: Freedom, Equality, Solidarity

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPM713

ExternĂ­ odkaz Česká bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS/LS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

1/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Introduction to Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM657

ExternĂ­ odkaz Policy Process, Political Parties and the Welfare

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

8

JSM689

ExternĂ­ odkaz International Migration

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

1/1

Zk

7

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9

JSM706

ExternĂ­ odkaz People-oriented public service management

ExternĂ­ odkaz Kváča

LS

1/1

Zk

5

JSM749

ExternĂ­ odkaz Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JTM041

ExternĂ­ odkaz European Comparative Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Rovná

ZS/LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JEM165

International Political EconomyJPM325

JEM212 JPM325

JJM188

Kvalitativní výzkum mediálních obsahů

JJM204 JJM205
JJM209

Sociální teorie nových médií

JJM201 JJM206
JJM211

Kvalitativní výzkum mediálních publik

JJM204 JJM205
JJM212

Analýza politické komunikace

JJM204 JJM205
JKM023

Sociologie médií
JJM203

JPM579

Teorie politických stran
JPM027

JPM713

Česká bezpečnostní politika
JPM264 JPM418 JPM703

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990

JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM032

Applied Social Research
JSM540

JSM062

Borders and International MigrationJSM061

JSM134

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM706

People-oriented public service management
JSM717Kód plánu:

J22NPVERASP1465
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.květen 2024 00:07

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 20.05 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz