Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Sociologie a sociální politika (BP_SOSP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0314A250004: Sociologie a sociální politika - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy (nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK. Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky, ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.


Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na zavádění těchto opatření v praxi


Garant programu: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. Mail Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

125 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 1:

min. 32 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (jazyky):

min. 3 kredity

Volitelné předměty

max. 20 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


(JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (1 otázka)

(JSZ542) Sociologie (1 otázka)

(JSZ065) Sociální politika a veřejná správa (2 otázky)

(JSZ034) Metody a techniky výzkumu (1 otázka)

(JSZ035) Státní zkouška z analýzy dat


Povinné předměty

Skupina předmětů J#0960


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

3

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

3

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB513

ExternĂ­ odkaz Úvod do akademické práce

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSB529

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/2

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní analýza dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSB554

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Z

4

JSB556

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB562

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB569

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

1/1

Zk

5

JSB570

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

5

JSB571

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS

2/1

Zk

5


Celkem kreditů za povinné předměty: 125


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530JSB583

JSB008

Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz J#R064JSB595

JSB010

Současná sociologie

JSB008JSB582

JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039JSB584

JSB015

Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB039

Úvod do vzdělávací politiky
JSB524 JSB781

JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025JSB043

JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB529

Základy sociologického výzkumu
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB001 JSB580

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Kvantitativní analýza dat
JSB538

JSB554

Dějiny sociologie I
JSB007

JSB556

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB033

JSB562

Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB024

JSB569

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB570

Sociální politika jako společenská praxe
JSB027 JSB782

JSB571

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB601


Povinně volitelné předměty - skupina 1

Skupina předmětů J#096122


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB056

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvalitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

4

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Policy Process, Political Parties, and the Welfare State

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/0

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB077

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy a veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

0/2

Z

5

JSB080

ExternĂ­ odkaz New religious practices in/and new media.

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB101

ExternĂ­ odkaz Základy právní normotvorby

ExternĂ­ odkaz Georgiev ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

5

JSB102

ExternĂ­ odkaz Politická analýza pro rozhodovatele

ExternĂ­ odkaz Kuta ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

5

JSB103

ExternĂ­ odkaz Komunikace, prezentace a sociální sítě v PR a mediálním prostoru

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Z

3

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB105

ExternĂ­ odkaz Sociální bydlení v praxi

ExternĂ­ odkaz Pergl Buřičová

LS

1/2

Z

4

JSB106

ExternĂ­ odkaz The Welfare State and contemporary social challenges

ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

1/1

Zk

6

JSB111

ExternĂ­ odkaz Úvod do environmentální politiky

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

2/0

Zk

5

JSB112

ExternĂ­ odkaz Úvod do (problematiky) energetické politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

2/0

KZ

3

JSB122

ExternĂ­ odkaz Projekt bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Z

3

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB132

ExternĂ­ odkaz Současné empirické výzkumy v ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB199

ExternĂ­ odkaz Sociální podnikání

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

1/1

Zk

5

JSB365

ExternĂ­ odkaz Gender a studium společnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB474

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB514

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS/LS

2/1

KZ

5

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB533

ExternĂ­ odkaz Média a dokument

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

0/1

Z

2

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB546

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

LS

3/0

Zk

7

JSB547

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSB552

ExternĂ­ odkaz Political Sociology of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Klásková ExternĂ­ odkaz Honová

LS

1/1

Zk

6

JSB553

ExternĂ­ odkaz Sociology of Love and Relationships

ExternĂ­ odkaz Mazáková Šetinová

ZS

2/0

Zk

5

JSB557

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

5

JSB558

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/1

Zk

5

JSB559

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Zk

5

JSB560

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

5

JSB561

ExternĂ­ odkaz Anthropological Seminar

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS/LS

0/2

Z

5

JSB564

ExternĂ­ odkaz Společnost spotřeby

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/0

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB568

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

5

JSB573

ExternĂ­ odkaz Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSB577

ExternĂ­ odkaz East in the West: Sociology of Alterity

ExternĂ­ odkaz Bhardwaj

LS

1/1

Zk

6

JSB589

ExternĂ­ odkaz Discovering Policy Studies: Narrative Policy Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

KZ

4

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/1

Zk

5

JSB610

ExternĂ­ odkaz Sociological Scrutiny Beyond the Canon

ExternĂ­ odkaz Coufal

ZS

0/2

Zk

8

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSB612

ExternĂ­ odkaz Základy akademické práce

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/1

Z

1

JSB699

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika II

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSB710

ExternĂ­ odkaz Politika zaměstnanosti a trh práce

ExternĂ­ odkaz Veselá Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

JSB726

ExternĂ­ odkaz Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

LS

1/1

Zk

7

JSB730

ExternĂ­ odkaz Základy sociální práce a řízení neziskových organizací

ExternĂ­ odkaz Úradníková ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

Z

4

JSB733

ExternĂ­ odkaz Administered Societies: A Public Administration Perspective

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

1/1

Zk

7

JSB745

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž - Sociologie - sociální politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB752

ExternĂ­ odkaz Sociologie rodiny

ExternĂ­ odkaz Andresová

ZS

0/2

Z

4

JSB753

ExternĂ­ odkaz Řešení problémů ve statistickém prostředí R

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

Z

3

JSB780

ExternĂ­ odkaz Příprava projektu bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

2

JSB786

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Veselá Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

JSM749

ExternĂ­ odkaz Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSM780

ExternĂ­ odkaz Lokální a regionální politika

ExternĂ­ odkaz Müller

ZS

1/1

Zk

5


Minimální počet kreditů: 32   Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB032

Dějiny sociální antropologie

JSB051
JSB054

Výzkumný seminář
JSB587

JSB056

Základy analýzy kvalitativních dat

JSB014
JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB073

Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky
JSB042

JSB105

Sociální bydlení v praxi

ExternĂ­ odkaz J#R091
JSB131

Velké empirické výzkumy ČR

JSB529JSB132

JSB132

Současné empirické výzkumy v ČR

JSB529
JSB365

Gender a studium společnosti
JSB563 JSB594

JSB474

Sociology of Sport
JSB516 JSB528

JSB490

Úvod do politické sociologie
JSB593

JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz J#R054JSB586

JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB547

Rodinná politika
JSM609

JSB557

Úvod do sociální antropologie
JSB596

JSB559

Současná sociální antropologie
JSB599

JSB560

Antropologie náboženství
JSB600

JSB561

Anthropological Seminar
JSB602

JSB564

Společnost spotřeby

JSB003 JSB010JSB591

JSB566

Aktuální otázky migrací
JSB592

JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004

JSB568

Antropologie ekonomických a politických systémů
JSB585

JSB573

Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

JSB535
JSB604

Úvod do komparativního výzkumuJPB284


JSB612

Základy akademické práce
JSB613 JSM593

JSB726

Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis
JSB532


Skupina prerekvizit J#SOSPR14

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity


Povinně volitelné předměty - skupina 2 (jazyky)

Skupina předmětů J#0962


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3


Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3


Doporučené volitelné předměty

Skupina předmětů J#0963


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3


Kredity pro volbu studenta: 20Kód plánu:

J22BPSOSP1457

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:06

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz