Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Mezinárodní vztahy (NP_MV)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200034: Mezinárodní vztahy - navazující magisterský, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Garantem programu je doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.


Studijní program poskytuje přehled v základních tématech a problémech mezinárodních vztahů, přičemž se podrobněji zaměřuje na studium mezinárodní spolupráce a institucí v jejich širším pojetí. V první rovině program zahnuje především předměty zabývající se teoriemi a metodologií mezinárodních vztahů, mezinárodními ekonomickými vztahy a mezinárodní bezpečností. Ve druhé rovině poskytuje hlubší základy v oblastech globálních institucí, mezinárodního práva a evropské integrace.

Studium je základem pro uplatnění v nejširším okruhu mezinárodně orientované působnosti, zejm. v zahraniční (diplomatické) službě, mezinárodních organizacích, v zahraničních stycích veřejných i soukromých institucí, v zahraničně politické publicistice, příp. ve výzkumu či výuce oboru na vysokých školách. Studenti magisterského cyklu mají dovoleno zapisovat si kurzy bakalářského cyklu jen s písemným souhlasem garanta programu.


Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: Student může pro plnění povinně volitelných předmětů mimo předměty uvedené výše dále zvolit další předměty z nabídky oboru Bezpečnostní studia v maximální hodnotě 12 kreditů. Tyto předměty by si studenti měli zapisovat vždy v letním semestru.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty 

66 kreditů

Povinně volitelné předměty 

min. 42 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)

Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0881, J#0882, J#0883, J#088422, J#088522


Magisterská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JDIP01) Obhajoba diplomové práce


2) Ústní zkouška:


a) (JSZ029) Mezinárodní vztahy (1 otázka)

b) (JSZ654) Evropská unie, (JSZ655) Mezinárodní instituce, (JSZ038) Mezinárodní právo nebo (JSZ037) Mezinárodní ekonomické vztahy (student si volí v přihlášce ke SZZ, 1 otázka)Povinné předměty J#0880


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM628

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Quantitative Methods

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM629

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Qualitative Methods

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6

JPM945

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Kazharski ExternĂ­ odkaz Tesař

ZS

2/0

Zk

6

JPM946

ExternĂ­ odkaz International Institutions (II)

ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Sedlecká

LS

2/0

Zk

6

JPM947

ExternĂ­ odkaz European Union (EU)

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

2/0

Zk

6

JPM948

ExternĂ­ odkaz Approaches to Conflicts and Violence

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS

2/0

Zk

6

JPM949

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní ekonomické vztahy

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM951

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní právo

ExternĂ­ odkaz Pulgret

LS

2/0

Zk

6

JPM958

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/2

Z

6

JPM959

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/2

Z

12


Celkový počet kreditů: 66


Poznámka:

JPM945 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0881

JPM946 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0882

JPM947 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #0883

JPM948 se zapisuje současně s jedním předmětem ze skupiny #088422


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM628

Researching International Politics: Quantitative Methods
JPM157

JPM945

Theories of International Relations (TIR)


ExternĂ­ odkaz J#R074


JPM043 JPM314

JPM946

International Institutions (II)


ExternĂ­ odkaz J#R075


JPM667

JPM947

European Union (EU)


ExternĂ­ odkaz J#R076


JPM665

JPM948

Approaches to Conflicts and Violence


ExternĂ­ odkaz J#R077


JPM689

JPM951

Mezinárodní právo
JPM045

JPM959

Diplomový seminář II

JPM958

Povinně volitelné předměty J#0881 (Theories of International Relations)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM407

ExternĂ­ odkaz Feminism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

ZS

0/1

KZ

4

JPM690

ExternĂ­ odkaz Liberalism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

0/1

KZ

4

JPM717

ExternĂ­ odkaz Continental Philosophy and IR (TIR)

ExternĂ­ odkaz Ditrych

ZS

0/1

KZ

4

JPM975

ExternĂ­ odkaz Constructivism in International Relations (TIR)

ExternĂ­ odkaz Tesař

ZS

0/1

KZ

4


Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM945 požaduje souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0881


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty J#0882 (International Institutions)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM428

ExternĂ­ odkaz Global Economic Governance (II)

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/1

KZ

4

JPM606

ExternĂ­ odkaz Global Governance and Global Cooperation (II)

ExternĂ­ odkaz Makariusová

LS

0/1

KZ

4

JPM770

ExternĂ­ odkaz NGOs in International Relations (II)

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

0/1

KZ

4

JPM937

ExternĂ­ odkaz Problems of Global Cooperation: Causes and Solutions (II)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4


Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM946 požaduje souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0882


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM937

Problems of Global Cooperation: Causes and Solutions (II)
JPM543


Povinně volitelné předměty J#0883 (European Union)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM409

ExternĂ­ odkaz EU Institutions and Decision-making (EU)

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

0/1

KZ

4

JPM411

ExternĂ­ odkaz Ekonomická integrace (EU)

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

0/1

KZ

4

JPM433

ExternĂ­ odkaz Interinstitutional Relations: European vs. Domestic Institutions (EU)

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

0/1

KZ

4

JPM954

ExternĂ­ odkaz EU and Global Governance (EU)

ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/1

KZ

4


Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM947 požaduje souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #0883


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty J#088422 (Approaches to Conflicts and Violence)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM137

ExternĂ­ odkaz Social Justice as a Future of Security Studies

ExternĂ­ odkaz Kotvalová

ZS

0/1

KZ

4

JPM138

ExternĂ­ odkaz Current Issues in CSS

ExternĂ­ odkaz Monsees

ZS

0/1

KZ

4

JPM429

ExternĂ­ odkaz Global Terrorism (ACV)

ExternĂ­ odkaz Makariusová

ZS

0/1

KZ

4

JPM718

ExternĂ­ odkaz Critical Perspectives on Violence (ACV)

ExternĂ­ odkaz Ditrych

ZS

0/1

KZ

4


Minimální počet kreditů : 4


Poznámka: garant předmětu JPM948 požaduje souběžné zapsání jednoho předmětu ze skupiny #088422


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty J#088522


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Bachelors

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS

0/2

Z

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JPM064

ExternĂ­ odkaz Applied Qualitative Research Methods: Practical Approaches to Textual Analysis

ExternĂ­ odkaz Földes

LS

1/1

Zk

6

JPM065

ExternĂ­ odkaz The Contemporary Middle East and North Africa: Politics, Culture, and Society

ExternĂ­ odkaz Plíštilová

ZS

1/1

Zk

6

JPM066

ExternĂ­ odkaz Gender and Politics

ExternĂ­ odkaz Monsees

ZS

1/1

Zk

6

JPM088

ExternĂ­ odkaz Úloha státu v hospodářství

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM091

ExternĂ­ odkaz Czech Post-1989 Diplomacy and Foreign Policy

ExternĂ­ odkaz Petříček

ZS

2/0

Zk

4

JPM099

ExternĂ­ odkaz Baltic regional cooperation and Russia

ExternĂ­ odkaz Zájedová

ZS

2/0

Zk

6

JPM119

ExternĂ­ odkaz International Politics in Central and Eastern Europe: Critical Approaches

ExternĂ­ odkaz Kazharski

LS

1/1

Zk

6

JPM120

ExternĂ­ odkaz Regionalism and Global Order

ExternĂ­ odkaz Kazharski

ZS

1/1

Zk

6

JPM130

ExternĂ­ odkaz Rozvojové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM139

ExternĂ­ odkaz Mobilisation Approaches to Terrorism

ExternĂ­ odkaz Metodieva

ZS

1/1

Zk

6

JPM141

ExternĂ­ odkaz Global Politics Meets Science and Technology Studies

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

1/1

Zk

6

JPM185

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace - teorie a příklady

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JPM191

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of Great Powers: Russia

ExternĂ­ odkaz Leichtová

LS

1/1

Zk

6

JPM432

ExternĂ­ odkaz European Public Sphere: Interest Representation and Public Debate

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

KZ

6

JPM443

ExternĂ­ odkaz Data Analysis and Mapping

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

5

JPM444

ExternĂ­ odkaz Navigating the Information Age: Political Text Analysis and Applied Machine Learning

ExternĂ­ odkaz Stauber ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM490

ExternĂ­ odkaz Global Environmental Politics

ExternĂ­ odkaz Karlas ExternĂ­ odkaz Tesař

LS

1/1

KZ

6

JPM607

ExternĂ­ odkaz International Negotiations

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

0/1

KZ

4

JPM634

ExternĂ­ odkaz Crisis Games

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/2

Zk

6

JPM644

ExternĂ­ odkaz Contemporary International Relations in East Asia

ExternĂ­ odkaz Kolmaš

ZS

2/0

Zk

6

JPM670

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž A - Professional internship A

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/4

Z

6

JPM671

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž B - Professional internship B

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/4

Z

4

JPM692

ExternĂ­ odkaz Internal Security of the EU

ExternĂ­ odkaz Hokovský

LS

2/0

Zk

6

JPM719

ExternĂ­ odkaz Diplomacy of the European Union

ExternĂ­ odkaz Pajtinka

ZS

2/0

Zk

6

JPM720

ExternĂ­ odkaz German European Policy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPM721

ExternĂ­ odkaz Komparace ekonomik zemí EU

ExternĂ­ odkaz Kučerová

LS

2/0

Zk

6

JPM726

ExternĂ­ odkaz Globální problémy světové ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM731

ExternĂ­ odkaz European Policies of Visegrad Countries

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

KZ

6

JPM771

ExternĂ­ odkaz Politics of Nuclear (Non-)Proliferation

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JPM788

ExternĂ­ odkaz US foreign policy and transatlantic relations in an era of renewed history

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

1/1

Zk

6

JPM831

ExternĂ­ odkaz Visual Biopolitics

ExternĂ­ odkaz Kazharski

LS

1/1

Zk

6

JPM832

ExternĂ­ odkaz Current Challenges in EU Law: Migration and Environment as Test Cases

ExternĂ­ odkaz Plechanovová

LS

1/1

Zk

4

JPM837

ExternĂ­ odkaz War in Croatia and its Implications for Collective Identity: The Case of the Croatian Serbs

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

1/1

Zk

5

JPM855

ExternĂ­ odkaz Politics and Effects of Mega-Events

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

2/0

KZ

4

JPM860

ExternĂ­ odkaz International Organizations and Blame Games

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/1

KZ

4

JPM899

ExternĂ­ odkaz The European security architecture and order-making

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

KZ

4

JPM955

ExternĂ­ odkaz Kolumbie a její pozice v rámci Latinské Ameriky

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

6

JSM734

ExternĂ­ odkaz The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Karlas

LS

0/2

Zk

6

JTM322

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JTM386

ExternĂ­ odkaz The EU and Israel: An Uneasy Partnership

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM496

ExternĂ­ odkaz The Foreign Policy of Central European Countries Towards Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

J#0886

ExternĂ­ odkaz skupina "Nabídka jazyků pro Mezinárodní vztahy (NP_MV)"Minimální počet kreditů: 26


Podmínky uznávání povinně volitelných předmětů: Student může pro plnění povinně volitelných předmětů mimo předměty uvedené výše dále zvolit další předměty z nabídky oboru Bezpečnostní studia v maximální hodnotě 12 kreditů. Tyto předměty by si studenti měli zapisovat vždy v letním semestru.


Poznámka: Nabídka povinně volitelných předmětů může být v průběhu ak. roku ještě doplňována, sledujte informace na webu KMV.


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
JPM185

Evropská integrace - teorie a příkladyJMM548


JPM191

Geopolitics of Great Powers: Russia
JPM739

JPM670

Odborná stáž A - Professional internship A
JPM671

JPM671

Odborná stáž B - Professional internship B
JPM670


Nabídka jazyků pro Mezinárodní vztahy J#0886


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3


Maximální počet kreditů: 3


Kód plánu:

J22NPMV1450
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz