Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Politologie a veřejná politika (BP_PVP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0312A200009: Politologie a veřejná politika - bakalářský, prezenční

Akademický rok: 2022/2023


Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Absolventi oboru najdou uplatnění nejen v oblasti veřejné správy či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních firem nebo politický aktivista. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Studijní obor nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických a metodických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky a veřejných politik.


Garantem oboru Politologie a veřejná politika je PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., koordinátorem je Mgr. Tomáš Halamka, PhD.Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů


Povinné předměty:

111 kreditů

Povinně volitelné předměty celkem:

minimálně 42 kreditů

z toho

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

z toho

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

maximálně 6 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 27 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)


2) Ústní zkouška:

a) Politologie (JSZ027)

b) Veřejná politika (JSZ649)

c) Metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky (JSZ598)Povinné předměty - J#0870

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JPB168

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/0

Zk

6

JPB567

ExternĂ­ odkaz Analýza politiky

ExternĂ­ odkaz Jüptner ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

1/1

Zk

4

JPB579

ExternĂ­ odkaz Bc. seminář Politologie a veřejná politika I

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB580

ExternĂ­ odkaz Bc. seminář Politologie a veřejná politika II

ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Angelovská ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

0/2

Z

4

JPB581

ExternĂ­ odkaz Média a politika

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

5

JPB582

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR I. (celostátní úroveň)

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/1

Zk

5

JPB583

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR II. (regionální a lokální úroveň)

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

5

JPB584

ExternĂ­ odkaz Politický systém EU

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

1/1

Zk

5

JPB585

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber ExternĂ­ odkaz Malý

ZS/LS

0/6

Z

4

JPB586

ExternĂ­ odkaz Úvod do politického myšlení

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

5

JSB012

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

6

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB513

ExternĂ­ odkaz Úvod do akademické práce

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSB521

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

1/1

Zk

5

JSB522

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

1/1

Zk

5

JSB523

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB524

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB575

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS/LS

2/1

Zk

5

JSB576

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

5

JSB601

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS

2/1

Zk

6

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/1

Zk

5

Celkový počet kreditů: 111


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JPB168

Úvod do politologie
JPB254

JPB567

Analýza politiky
JPB032

JPB580

Bc. seminář Politologie a veřejná politika II

JPB579
JPB582

Politický systém ČR I. (celostátní úroveň)
JPB040

JPB584

Politický systém EU
JPB268

JSB012

Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách
JSB529

JSB073

Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky
JSB042

JSB521

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB522

Sociální politika jako společenská praxe

JSB521JSB027

JSB523

Úvod do veřejné politiky
JSB043 JSB061

JSB524

Vzdělávací politika
JSB039 JSB781

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB575

Kvalitativní výzkumJSB514

JSB514

JSB576

Analýza dat v SPSSJSB538

JSB538

JSB601

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB571

JSB604

Úvod do komparativního výzkumuJPB284
Povinně volitelné oborové předměty - J#087121

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB002

ExternĂ­ odkaz Political Dimension of International Migration

ExternĂ­ odkaz Burianová

ZS

1/1

Zk

5

JPB013

ExternĂ­ odkaz Volební systémy

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

5

JPB021

ExternĂ­ odkaz Simulace české politiky

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

1/2

Zk

5

JPB031

ExternĂ­ odkaz Advanced Seminar in Contemporary Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB049

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní výzkum politiky v R

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

1/1

Zk

5

JPB050

ExternĂ­ odkaz Political Communication II

ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Zk

6

JPB054

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of the AI

ExternĂ­ odkaz Čech

ZS

1/1

Zk

6

JPB094

ExternĂ­ odkaz Francouzský politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

4

JPB100

ExternĂ­ odkaz Ukrajina: politika, nezávislost a identita

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPB101

ExternĂ­ odkaz Social Science’s Buzzwords: Discussions on Contemporary Issues

ExternĂ­ odkaz Burianová

LS

1/1

Zk

6

JPB102

ExternĂ­ odkaz The (Dis)United States of America: Federalism and State Politics

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

ZS

1/1

Zk

6

JPB125

ExternĂ­ odkaz Reportéři v demokracii

ExternĂ­ odkaz Mikule

LS

1/1

Zk

4

JPB163

ExternĂ­ odkaz Utopias and Dystopias in Political Philosophy and Literature

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

1/1

Zk

6

JPB169

ExternĂ­ odkaz The United States Congress in the Separation of Powers System

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

LS

1/1

Z

6

JPB171

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

2/0

Zk

6

JPB189

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

6

JPB193

ExternĂ­ odkaz Politická modernita: Teoretická reflexe a analýza

ExternĂ­ odkaz Tesař

LS

1/1

Zk

5

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

4

JPB251

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

1/1

Z

4

JPB276

ExternĂ­ odkaz České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

1/1

Z

4

JPB281

ExternĂ­ odkaz Local Politics in the EU

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Zk

6

JPB353

ExternĂ­ odkaz Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPB355

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

4

JPB356

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

5

JPB359

ExternĂ­ odkaz Politické systémy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS

2/1

Zk

5

JPB366

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

5

JPB369

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of Republicanism

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB370

ExternĂ­ odkaz Applied Game Theory

ExternĂ­ odkaz Tesař

ZS

2/0

Zk

6

JPB371

ExternĂ­ odkaz Global Politics of Development and Environment

ExternĂ­ odkaz Tesař

ZS

2/1

Zk

6

JPB372

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Ideologies

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

1/1

Zk

6

JPB373

ExternĂ­ odkaz Demokracie a volby - praktické aspekty voleb

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

1/1

Z

4

JPB375

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi II

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB378

ExternĂ­ odkaz Understanding EU Politics

ExternĂ­ odkaz Lenčéš Chalániová

LS

1/1

Zk

6

JPB401

ExternĂ­ odkaz Parlament v českém politickém systému – teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Kuta ExternĂ­ odkaz Valenta

ZS

2/0

Zk

5

JPB553

ExternĂ­ odkaz Political Theory and Practice of Neoliberalism

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

6

JPB556

ExternĂ­ odkaz American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

6

JPB558

ExternĂ­ odkaz Political communication I

ExternĂ­ odkaz Váňa

ZS

1/1

Zk

5

JPB568

ExternĂ­ odkaz Současný politický extremismus

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB569

ExternĂ­ odkaz Workshop Politické a státní instituce v praxi

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB595

ExternĂ­ odkaz Justice in Politics and International Relations

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPB700

ExternĂ­ odkaz Ústavní systém ČR

ExternĂ­ odkaz Preuss

ZS

2/0

Zk

5

JPB850

ExternĂ­ odkaz Political Thought of Carl Schmitt

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

4

JPB853

ExternĂ­ odkaz Conflict of Interest

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

2/0

Zk

6

JPB855

ExternĂ­ odkaz The rule of law in new democracies

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/1

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB071

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB077

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy a veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

LS

0/2

Z

5

JSB100

ExternĂ­ odkaz Projekt bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

0/2

Z

3

JSB101

ExternĂ­ odkaz Základy právní normotvorby

ExternĂ­ odkaz Georgiev ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

5

JSB102

ExternĂ­ odkaz Politická analýza pro rozhodovatele

ExternĂ­ odkaz Kuta ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

5

JSB103

ExternĂ­ odkaz Komunikace, prezentace a sociální sítě v PR a mediálním prostoru

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Z

3

JSB105

ExternĂ­ odkaz Sociální bydlení v praxi

ExternĂ­ odkaz Pergl Buřičová

LS

1/2

Z

4

JSB106

ExternĂ­ odkaz The Welfare State and contemporary social challenges

ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

1/1

Zk

6

JSB111

ExternĂ­ odkaz Úvod do environmentální politiky

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

2/0

Zk

5

JSB112

ExternĂ­ odkaz Úvod do (problematiky) energetické politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

2/0

KZ

3

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB365

ExternĂ­ odkaz Gender a studium společnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB547

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/0

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB572

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB589

ExternĂ­ odkaz Discovering Policy Studies: Narrative Policy Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

KZ

4

JSB699

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika II

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSB702

ExternĂ­ odkaz International Migration

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

1/1

Zk

6

JSB705

ExternĂ­ odkaz Hospodaření veřejného sektoru

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

1/1

Zk

5

JSB710

ExternĂ­ odkaz Politika zaměstnanosti a trh práce

ExternĂ­ odkaz Veselá Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

JSB730

ExternĂ­ odkaz Základy sociální práce a řízení neziskových organizací

ExternĂ­ odkaz Úradníková ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

Z

4

JSB733

ExternĂ­ odkaz Administered Societies: A Public Administration Perspective

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

1/1

Zk

7

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 36


Poznámka:

Kurzy hostujících profesorů se vypisují v příslušném semestru vždy podle aktuální nabídky předmětů.

50% kapacity kurzů nabízených Katedrou politologie (kurzy JPBXXX) je určeno přednostně pro studenty oboru Politologie a mezinárodní vztahy.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB049

Kvantitativní výzkum politiky v R

ExternĂ­ odkaz J#R087
JPB050

Political Communication II

JPB558
JPB171

Úvod do mezinárodních vztahů
JPB020

JPB189

Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií
JPB267

JPB353

Politické strany v Evropě
JPB202

JPB355

Politická geografie I
JPB011

JPB356

Politická geografie II

JPB355JPB012

JPB366

Current Political Extremism
JPB568 JPB597

JPB371

Global Politics of Development and Environment
JPB379

JPB375

Stáž v praxi II

ExternĂ­ odkaz J#R086
JPB595

Justice in Politics and International Relations
JPM769

JSB105

Sociální bydlení v praxi

ExternĂ­ odkaz J#R091
JSB365

Gender a studium společnosti
JSB563 JSB594

JSB490

Úvod do politické sociologie
JSB593

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB547

Rodinná politika
JSM609

JSB566

Aktuální otázky migrací
JSB592

JSB572

Zdravotní politika
JSB072

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990Povinně volitelné předměty - cizí jazyk - J#0872


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

JLB067

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3


Maximální počet splněných kreditů v této kategorii: 6


Viz nabídka Centrum jazykové přípravy FSV UK. Poznámka: Splněné kredity z této kategorie se započítávají do požadovaného minimálního počtu splněných kreditů za povinně volitelné předměty. V rámci těchto 6 kreditů mohou studenti absolvovat nejvýše jeden jazykový kurs s ukončením Zk nebo KZ (3 kredity) a jeden jazykový kurs s ukončením pouze Z. Kredity nad rámec 6 kreditů z této skupiny se počítají za volitelné kredity. S ohledem na cizojazyčné podklady pro výuku, cizojazyčné kurzy, případný zahraniční výjezd a uplatnění v praxi velmi doporučejeme využít nabídky CJP.
Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM31 ExternĂ­ odkaz J#LM30

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032


JLB068

Základy německého jazyka II

JLB067
JLB070

Základy francouzského jazyka II

JLB069


Kód plánu:

J22BPPVP1442
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:06

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz