Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Politologie a mezinárodní vztahy (BP_PMV)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0312A200008: Politologie a mezinárodní vztahy - bakalářský, prezenční

Akademický rok: 2022/2023


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy je určeno absolventům středoškolského studia (případně absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru), kteří chtějí své vzdělání rozšířit o základní znalosti z oboru politologie, respektive mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia.


Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na IPS FSV UK poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.


Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, ve veřejných organizacích a v neziskové sféře. Mohou rovněž pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména politologie, mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia) nebo na zahraničních vysokých školách.


Garantem oboru Politologie a mezinárodní vztahy je ExternĂ­ odkaz doc. Michel Perottino, Ph.D., koordinátorem je ExternĂ­ odkaz  RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

108 kreditů

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

minimálně 6 kreditů

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 43 kreditů

Celofakultní povinně volitelné předměty 

minimálně 5 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2) Ústní zkouška:

a) (JSZ027) Politologie

b) (JSZ028) Dějiny politického myšlení

c) (JSZ029) Mezinárodní vztahy
Povinné předměty


Základní ustanovení:

1) Studentům bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy NENÍ DOVOLENO plnit studijní povinnosti z magisterských oborů Politologie, Geopolitical Studies, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia.

2) Povinné předměty uvedené v následujícím přehledu jsou závazné pro studenty, kteří nastoupili do prvního ročníku studia oboru Politologie a mezinárodní vztahy v akademickém roce 2022/2023.

3) Pro studenty, kteří nastoupili ke studiu před akademickým rokem 2022/2023 platí závazně skladba povinných kurzů dle Karolinky z roku, kdy nastoupili do prvního ročníku studia. Údaje o záměnnosti kurzů, tj. obsahová shoda povinných předmětů z předchozí akreditace, jsou uvedeny v přehledu „Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti“.


Povinné předměty J#0850


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB001

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB168

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/0

Zk

6

JPB170

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy po r. 1945

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

5

JPB171

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS

2/0

Zk

6

JPB172

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém I

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

2/0

Zk

5

JPB173

ExternĂ­ odkaz Československý politický systém II

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Zk

5

JPB174

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

2/0

Zk

6

JPB176

ExternĂ­ odkaz Politické systémy I

ExternĂ­ odkaz Říchová ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

6

JPB185

ExternĂ­ odkaz Politické systémy II

ExternĂ­ odkaz Brunclík ExternĂ­ odkaz Kotábová ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JPB186

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení I

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

5

JPB187

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení II

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

2/0

Zk

5

JPB188

ExternĂ­ odkaz Dějiny politického myšlení III

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

5

JPB189

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

6

JPB190

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

2/0

Zk

6

JPB191

ExternĂ­ odkaz Současné problémy mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

2/0

Zk

6

JPB263

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB264

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář III

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS/LS

0/2

Z

7

JPB283

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metody zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

2/1

Zk

7

JPB284

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metody zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

2/1

Zk

7

Celkový počet kreditů za povinné kurzy: 108

Poznámka:

Studenti, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 a později, si zapisují předmět JPB168 Úvod do politologie. Studenti, kteří nastoupili do studia před akademickým rokem 2019/2020, si zapisují předmět JPB254 Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru I. (záměnnost s JPB168 Úvod do politologie) a JPB255 Politická věda ve 20. století: geneze a proměny oboru II.Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB168

Úvod do politologie
JPB254

JPB170

Mezinárodní vztahy po r. 1945
JPB019

JPB171

Úvod do mezinárodních vztahů
JPB020

JPB172

Československý politický systém I
JPB225

JPB173

Československý politický systém II

JPB172JPB226

JPB174

Politický systém ČR

JPB173JPB227

JPB176

Politické systémy I
JPB256

JPB185

Politické systémy II

JPB176JPB257

JPB186

Dějiny politického myšlení I
JPB258

JPB187

Dějiny politického myšlení II

JPB186JPB259

JPB188

Dějiny politického myšlení III

JPB187JPB261

JPB189

Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií
JPB267

JPB190

Evropská integrace

JPB171JPB584 JPB268

JPB191

Současné problémy mezinárodních vztahů
JPB269

JPB263

Bakalářský seminář II

JPB001
JPB264

Bakalářský seminář III

JPB263
JPB284

Kvalitativní metody zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz J#R087JSB604Povinně volitelné předměty


Základní ustanovení:

Student plní kredity ze všech skupin povinně volitelných předmětů, tj. a) povinně volitelné předměty – cizí jazyk, b) povinně volitelné oborové předměty, c) celofakultní povinně volitelné předměty.


a) Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk označený číslem I s ukončením Z (3 kredity) a v návaznosti jeden cizí jazyk označený číslem II s ukončením Zk (3 kredity). Výběr jazyka není stanoven. Po překročení 6 kreditů v této skupině budou další kredity započteny do skupiny volitelných předmětů.


a) Povinně volitelné předměty - cizí jazyk J#0851

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
Poznámka: Kredity z jazykových kurzů splněných nad rámec předepsaných 6 kreditů budou započítány jako kredity volitelné.


b) Povinně volitelné oborové předměty J#085221


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB067

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Základy německého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Základy francouzského jazyka II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3

JPB002

ExternĂ­ odkaz Political Dimension of International Migration

ExternĂ­ odkaz Burianová

ZS

1/1

Zk

5

JPB013

ExternĂ­ odkaz Volební systémy

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

5

JPB021

ExternĂ­ odkaz Simulace české politiky

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

1/2

Zk

5

JPB022

ExternĂ­ odkaz Predikce 101

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

1/1

Zk

5

JPB049

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní výzkum politiky v R

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

1/1

Zk

5

JPB050

ExternĂ­ odkaz Political Communication II

ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Zk

6

JPB054

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of the AI

ExternĂ­ odkaz Čech

ZS

1/1

Zk

6

JPB060

ExternĂ­ odkaz Od participace k mobilizaci: Aspekty etnologického výzkumu v politické vědě

ExternĂ­ odkaz Michal

ZS

1/2

Zk

5

JPB068

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe diplomacie

ExternĂ­ odkaz Pajtinka

LS

1/1

Zk

5

JPB094

ExternĂ­ odkaz Francouzský politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

4

JPB096

ExternĂ­ odkaz Evolution of International Relations on the Map

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPB100

ExternĂ­ odkaz Ukrajina: politika, nezávislost a identita

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPB101

ExternĂ­ odkaz Social Science’s Buzzwords: Discussions on Contemporary Issues

ExternĂ­ odkaz Burianová

LS

1/1

Zk

6

JPB102

ExternĂ­ odkaz The (Dis)United States of America: Federalism and State Politics

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

ZS

1/1

Zk

6

JPB124

ExternĂ­ odkaz The Jews of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

5

JPB125

ExternĂ­ odkaz Reportéři v demokracii

ExternĂ­ odkaz Mikule

LS

1/1

Zk

4

JPB163

ExternĂ­ odkaz Utopias and Dystopias in Political Philosophy and Literature

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

1/1

Zk

6

JPB164

ExternĂ­ odkaz Advanced Seminar in Social and Political Ethics

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPB166

ExternĂ­ odkaz Philosophy of Cosmopolitanism

ExternĂ­ odkaz Salamon

ZS

2/0

Zk

6

JPB167

ExternĂ­ odkaz Global Ethics: The Current Debates

ExternĂ­ odkaz Salamon

ZS

2/0

Zk

6

JPB169

ExternĂ­ odkaz The United States Congress in the Separation of Powers System

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

LS

1/1

Z

6

JPB193

ExternĂ­ odkaz Politická modernita: Teoretická reflexe a analýza

ExternĂ­ odkaz Tesař

LS

1/1

Zk

5

JPB194

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

2/1

Zk

6

JPB202

ExternĂ­ odkaz Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPB209

ExternĂ­ odkaz Jaderné soupeření supervelmocí v bipolárním světě

ExternĂ­ odkaz Bříza

LS

1/1

Zk

5

JPB228

ExternĂ­ odkaz Mírové smlouvy a konference v mez. systému

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/0

Zk

5

JPB229

ExternĂ­ odkaz Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPB232

ExternĂ­ odkaz Britské impérium v 18. - 20. století

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

5

JPB242

ExternĂ­ odkaz Geografie vnitropolitických konfliktů

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

1/1

Z

4

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

4

JPB251

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

1/1

Z

4

JPB265

ExternĂ­ odkaz Geopolitical Threats in the Contemporary World

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

LS

1/1

Z

5

JPB276

ExternĂ­ odkaz České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

1/1

Z

4

JPB279

ExternĂ­ odkaz Politics and Society in Central Europe 1933-1945

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

6

JPB281

ExternĂ­ odkaz Local Politics in the EU

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Zk

6

JPB355

ExternĂ­ odkaz Politická geografie I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

4

JPB356

ExternĂ­ odkaz Politická geografie II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

5

JPB359

ExternĂ­ odkaz Politické systémy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS

2/1

Zk

5

JPB365

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy v letech 1815-1945

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JPB366

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

5

JPB367

ExternĂ­ odkaz US Government and Politics

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

5

JPB369

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of Republicanism

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB372

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Ideologies

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

1/1

Zk

6

JPB373

ExternĂ­ odkaz Demokracie a volby - praktické aspekty voleb

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

1/1

Z

4

JPB374

ExternĂ­ odkaz Political Psychology in International Relations

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

5

JPB375

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi II

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB376

ExternĂ­ odkaz The Israeli-Arab/Palestinian Conflict

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPB401

ExternĂ­ odkaz Parlament v českém politickém systému – teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Kuta ExternĂ­ odkaz Valenta

ZS

2/0

Zk

5

JPB553

ExternĂ­ odkaz Political Theory and Practice of Neoliberalism

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Zk

6

JPB556

ExternĂ­ odkaz American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

6

JPB557

ExternĂ­ odkaz American Legal System

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/0

Zk

5

JPB558

ExternĂ­ odkaz Political communication I

ExternĂ­ odkaz Váňa

ZS

1/1

Zk

5

JPB560

ExternĂ­ odkaz Le système politique tchèque

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

6

JPB565

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

4

JPB567

ExternĂ­ odkaz Analýza politiky

ExternĂ­ odkaz Jüptner ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

1/1

Zk

4

JPB569

ExternĂ­ odkaz Workshop Politické a státní instituce v praxi

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB572

ExternĂ­ odkaz Z Waterloo do Compiegne: příčiny první světové války

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

1/1

Z

4

JPB575

ExternĂ­ odkaz Proměny americké identity a jejich dopad na politiku

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

1/1

Z

4

JPB576

ExternĂ­ odkaz Irská problematika v britských dějinách

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

5

JPB577

ExternĂ­ odkaz Inter-War Europe (1918 - 1938) in the International context

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JPB581

ExternĂ­ odkaz Média a politika

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

5

JPB589

ExternĂ­ odkaz Seminář k politickému myšlení: 19. století

ExternĂ­ odkaz Franěk

ZS

1/1

Z

5

JPB590

ExternĂ­ odkaz Seminář k politickému myšlení: 15. - 18. století

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

1/1

Z

5

JPB595

ExternĂ­ odkaz Justice in Politics and International Relations

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPB596

ExternĂ­ odkaz Čínská zahraniční a bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Karmazin

ZS

1/1

Zk

5

JPB700

ExternĂ­ odkaz Ústavní systém ČR

ExternĂ­ odkaz Preuss

ZS

2/0

Zk

5

JPB802

ExternĂ­ odkaz North Macedonian Welfare Policies

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

4

JPB807

ExternĂ­ odkaz The Relationship Between Sport and Politics

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

4

JPB813

ExternĂ­ odkaz Brexit

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Zk

5

JPB850

ExternĂ­ odkaz Political Thought of Carl Schmitt

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

4

JPB853

ExternĂ­ odkaz Conflict of Interest

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

2/0

Zk

6

JPB855

ExternĂ­ odkaz The rule of law in new democracies

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/1

Zk

4

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 43


Poznámka: Kurzy hostujících profesorů se vypisují v příslušném semestru vždy podle aktuální nabídky přednášek.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB068

Základy německého jazyka II

JLB067
JLB070

Základy francouzského jazyka II

JLB069
JPB049

Kvantitativní výzkum politiky v R

ExternĂ­ odkaz J#R087
JPB050

Political Communication II

JPB558
JPB096

Evolution of International Relations on the Map
JPB132

JPB164

Advanced Seminar in Social and Political Ethics

ExternĂ­ odkaz J#R080JPM767

JPB202

Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz J#R093
JPB355

Politická geografie I
JPB011

JPB356

Politická geografie II

JPB355JPB012

JPB365

Mezinárodní vztahy v letech 1815-1945
JPB018

JPB366

Current Political Extremism
JPB568 JPB597

JPB367

US Government and Politics
JPB592

JPB375

Stáž v praxi II

ExternĂ­ odkaz J#R086
JPB560

Le système politique tchèque
JPM581

JPB567

Analýza politiky
JPB032

JPB595

Justice in Politics and International Relations
JPM769

JPB596

Čínská zahraniční a bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz J#R055
JPB807

The Relationship Between Sport and Politics
JPB922


c) Celofakultní povinně volitelné předměty J#0163

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet nabízených kreditů v této sklupině: 10

Minimální počet kreditů z celofakultních povinně volitelných předmětů 5

Poznámka: kredity z celofakultních kurzů splněných nad rámec předepsaných 5 kreditů budou započítány jako kredity volitelné


Nabídka pro ostatní instituty FSV UK J#0081

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

Kurz Úvod do Politologie je určen studentům jiných studijních oborů. Studentům oboru Politologie a mezinárodní vztahy budou kredity započítány jako kredity volitelné.


Doporučené volitelné předměty J#0853


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB861

ExternĂ­ odkaz Praxe u AČR I

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS/LS

0/2

Z

3

JPB862

ExternĂ­ odkaz Praxe u AČR II

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS/LS

0/2

Z

3

JPB863

ExternĂ­ odkaz Praxe u AČR III

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS/LS

0/2

Z

3

JPB864

ExternĂ­ odkaz Praxe u AČR IV

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS/LS

0/2

Z

3Kód plánu:

J22BPPMV1441
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz