Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Mediální studia - distanční forma (ND_MS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0321A180003: Mediální studia - navazující magisterské studium, distanční

Akademický rok 2022/2023


Navazující magisterský studijní program MEDIÁLNÍ STUDIA studia rozvíjí u posluchačů schopnost teoretického a analytického myšlení o médiích a mediální komunikaci od produkce mediovaných sdělení po reakce příjemců a vliv médií. Je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměně tradičních i nových médií a důsledcích těchto proměn pro život jednotlivce a společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Nedílnou součástí kompetence absolventa je schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu.


Garantem studijního programu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel.: 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)

Administrativním garantem realizace je pověřen PhDr. Jan Křeček, Ph.D. z Katedry mediálních studií (tel. 222 122 253, jan.krecek@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Mgr. Gabriela Skalická (tel. 222 122 265, garbriela.skalicka@fsv.cuni.cz)


Distanční forma: Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Studijní plán je pevný, studenti v každém semestru mají vypsané povinné a povinně volitelné předměty pro konkrétní ročník studia. Kontaktní výuka se koná v pátečních  termínech, které jsou studentům sděleny v dostatečném časovém předstihu před začátkem semestru.


Odborné znalosti:

Absolvent/ka studijního programu prokazuje

- kritické zvládnutí sociálních teorií, které vykládají vztah mezi médii a společností

- zevrubnou znalost vývoje komunikace a médií ve společenských a politických souvislostech

- porozumění vztahům mezi médii, společností a jejími institucemi

- znalost českého mediálního systému v komparaci s mediálními systémy jiných zemí


Odborné dovednosti:

Absolvent/ka studijního programu umí:

- využívat složitější metody pro empirické, kritické a historické zkoumání médií a vyvíjet vlastní metodologické postupy pro řešení zadaných problémů

- aplikovat znalosti z oblasti mediálních systémů na analýzu chování současných médií

- na základě zadání samostatně i v týmu zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se médií


Obecné způsobilosti:

Absolventi studijního programu jsou schopni:

- samostatně a odpovědně se rozhodovat při vedení dílčího týmového úkolu

- do řešení problémů zahrnout diskusi o alternativních přístupech

- srozumitelně a přesvědčivě prezentovat zadaný odborný problém, včetně argumentace vlastního názoru


Uplatnění:

Absolventi/tky nalézají profesní uplatnění na vyšších úrovních mediálních a komunikačních společnosti, dále jako mediální analytici, mediální konzultanti, tvůrci komunikačních strategií, ale i jako pracovníci v rámci tiskových a komunikačních oddělení.Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

84 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 24 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů


Státní závěrečná zkouška


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

2. (JSZ613) Dějiny a současnost masových a síťových médií

3. (JSZ614) Sociální teorie komunikace a médií


Povinné předměty

J#0420

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM005

ExternĂ­ odkaz Teorie mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

8/0

Zk

10

JKM006

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy

ExternĂ­ odkaz Cebe ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

8/0

Zk

6

JKM007

ExternĂ­ odkaz Média ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Cebe ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

8/0

Zk

8

JKM008

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

4/4

Zk

6

JKM009

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

4/4

Zk

6

JKM010

ExternĂ­ odkaz Nová média

ExternĂ­ odkaz Švelch ExternĂ­ odkaz Hroch

LS

8/0

Zk

8

JKM011

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin studia médií

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

8/0

Zk

8

JKM012

ExternĂ­ odkaz Trendy současných médií

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Aust

ZS

8/0

Zk

8

JKM013

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

8/0

Zk

8

JKM014

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

8/0

Z

8

JKM023

ExternĂ­ odkaz Sociologie médií

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

8/0

Zk

8


Celkový počet kreditů: 84


Povinně volitelné předměty – skupina 1

J#0421

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM003

ExternĂ­ odkaz Historie a teorie interaktivních médií

ExternĂ­ odkaz Hroch ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

8/0

Z

6

JKM017

ExternĂ­ odkaz Média a propaganda

ExternĂ­ odkaz Suk

ZS

8/0

Zk

6

JKM020

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

8/0

Zk

6

JKM021

ExternĂ­ odkaz Vývoj vysílacích médií

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

8/0

Zk

6

JKM192

ExternĂ­ odkaz Media and Socialization

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen

ZS

0/2

KZ

5

JKM204

ExternĂ­ odkaz Media and Migration

ExternĂ­ odkaz Neag

LS

1/1

KZ

5


Minimální počet kreditů: 12


Povinně volitelné předměty – skupina 2

J#0422

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM015

ExternĂ­ odkaz Média a kultura

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

4/4

Zk

6

JKM022

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS

4/4

Zk

6

JKM024

ExternĂ­ odkaz Cross-Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

LS

8/0

Zk

6

JKM026

ExternĂ­ odkaz Narativ a nová média

ExternĂ­ odkaz Connelly Kohutová

ZS

8/0

KZ

6

JKM148

ExternĂ­ odkaz Mediální právo

ExternĂ­ odkaz Benda

LS

8/0

Zk

6

JKM193

ExternĂ­ odkaz Game Production Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

5

JKM194

ExternĂ­ odkaz Empirical Audience Studies

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5


Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM005

Teorie mediální komunikaceJJM308


JKM010

Nová média
JJM335

JKM012

Trendy současných médií
JJM330

JKM023

Sociologie médií
JJM203


Povinně volitelné předměty – skupina 1

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty – skupina 2

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM015

Média a kultura
JJM329Kód plánu

J22NDMS1433
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz