Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (ND_BESSB, ND_BESSR)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Program N0312A200001: Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - navazující magisterské, distanční forma

Akademický rok 2022/2023


Studijní program Balkánská, eurasijská a středoevropská studia se zabývá historickými, politickými, společenskými a ekonomickými souvislostmi teritorií Balkánu, postsovětského prostoru a střední Evropy. Kromě společného základu se program dělí na dvě studijní specializace – Balkánská a středoevropská studia a Ruská a eurasijská studia. Studenti se specializují na jasně definované teritorium, v němž se zaměřují na historii, politický a společenský vývoj a na ekonomické souvislosti.


Absolvent studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia rozumí podle zvolené specializace (Balkánská a středoevropská studia nebo Ruská a eurasijská studia) specifikům konkrétního teritoria a je specialistou pro region svého studijního zaměření. Představuje žádaného odborníka a analytika, který rozumí teritoriálním specifikům studovaných regionů (historii, politice, společnosti a ekonomickým souvislostem). Díky tomu je absolvent studijního programu díky velmi specifické teritoriální specializaci žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.


Garant programu: Mail 


Doplňující informace k distanční formě studia:


Výuka distanční formy SP BECES je realizována jako kombinace přímé a nepřímé výuky. Přímá výuka činí u všech kurzů (vyjma jazyků) 4 hodiny výuky konané v jednom nebo dvou dnech, zpravidla pátky výukových týdnů semestru. V rámci nepřímé výuky plní studenti řadu dílčích úkolů, které odevzdávají elektronicky, zpravidla přes aplikaci moodles nebo turnitin. Zpravidla se jedná o velkou (20-25 stran) či malou seminární práci (10-15 stran), písemný referát (5 stran) nebo recenzi knihy (3-5 stran) či kombinaci několika těchto úkolů.


Všechny předměty SP BECES v distanční formě mají sylaby doplněné o podrobnou studijní oporu včetně elektronických kopií povinné literatury. Studijní opora provádí studenta studovanou látkou, umožňuje mu orientaci v odborné problematice, odborných termínech a pojmech a vede k sebepřezkoušení. Všechny opory tak obsahují cíl předmětu, klíčová slova předmětu, formu jeho zakončení, dále podrobný seznam studijní literatury s uvedením témat k nastudování v rámci jednotlivých textů. U těchto textů jsou uvedené také otázky k sebepřezkoušení a v oddělené části pak požadované odpovědi. Studenti tak mohou v průběhu semestru testovat, zda studují látku správně v rozsahu, který bude zkoušen.Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty - společná část

81 kreditů

Povinné předměty - spec. Balkánská a středoevropská studia

27 kreditů

Povinné předměty - spec. Ruská a eurasijská studia

27 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů


Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK.


Magisterská státní zkouška


(JDIP01) Obhajoba diplomové práce

(JSZ572) Rozprava na stanovené téma. Student vybírá otázku ze tří hlavních okruhů /1. Historie a kultura nebo 2. Politika a mezinárodní vztahy nebo 3. Společnost a politika/.


Povinné předměty pro obě specializace


J#0535

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM059

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metody ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS

4/0

Zk

9

JTM060

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metody ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

4/0

Zk

9

JTM061

ExternĂ­ odkaz Teritoriální studia: teorie a metodologie

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Pondělíček

ZS

4/0

Zk

9

JTM062

ExternĂ­ odkaz Komparativní dějiny

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Kocián

ZS

4/0

Zk

9

JTM063

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin Ruska a Eurasie

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

4/0

Zk

9

JTM064

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

9

JTM065

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin Balkánu

ExternĂ­ odkaz Kocián

LS

4/0

Zk

9

JTM066

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/4

Z

9

JTM067

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/4

Z

9


Počet kreditů: 81


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinné předměty pro specializaci Balkánská a středoevropská studia


J#0536

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM068

ExternĂ­ odkaz Dějiny středoevropské kultury

ExternĂ­ odkaz Emler

ZS

4/0

Zk

9

JTM069

ExternĂ­ odkaz Postkomunistická transformace zemí střední a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Kocián

ZS

4/0

Zk

9

JTM070

ExternĂ­ odkaz Etnické problémy středovýchodní Evropy a Balkánu

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

9


Počet kreditů: 27


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinné předměty pro specializaci Ruská a eurasijská studia


J#0537

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM071

ExternĂ­ odkaz Ekonomická transformace postsovětského prostoru

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

4/0

Zk

9

JTM072

ExternĂ­ odkaz Society and Culture in Central Eurasia

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

4/0

Zk

9

JTM073

ExternĂ­ odkaz Problémy postsovětského prostoru

ExternĂ­ odkaz Šír

LS

4/0

Zk

9


Počet kreditů: 27


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiKódy studijních plánů:

J22NDBESSB1416

J22NDBESSR1416
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.duben 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.04 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz