Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Teritoriální studia - distanční forma (BD_TS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 
Dětský uzel aktuálního dokumentu (Bc) Program: Teritoriální studia (BD_TS) - Soudobé dějiny
Dětský uzel aktuálního dokumentu (Bc) Program: Teritoriální studia (BD_TS) - Teritoriální studia

Studijní program B0312A200011: Teritoriální studia - bakalářský, distanční

Akademický rok 2022/2023


Studijní program Teritoriální studia usiluje o shrnutí obecné problematiky politických, kulturně-historických a socioekonomických souvislostí vývoje Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Absolvent programu disponuje multidisciplinárně založenou znalostí dějin a současnosti teritorií severní polokoule. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly doma i v zahraničí minimálně ve dvou světových jazycích. Umí pracovat v týmu zabývajícím se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti. Je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

Výuka jako celek včetně zkouškového probíhá výlučně v online režimu, a to formou blokové výuky v pázek odpoledne od 14-20.00 (ExternĂ­ odkaz konkrétní rozvrhy na každý semestr)


Garantem programu je doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.

Mail 


Koordinátorem programu je doc. PhDr. Jiří VYKOUKAL, CSc.

Mail Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

162 kreditů

z toho

povinné předměty společného základu

78 kreditů

povinně předměty specializační

84 kreditů

Volitelné předměty

18 kreditů


ExternĂ­ odkaz (Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška pro specializaci Soudobé dějiny (ExternĂ­ odkaz  viz adresa):

  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce, více viz ExternĂ­ odkaz  OD 16/2018

  2. (JSZ396) Soudobé světové dějiny

  3. (JSZ397) Teritoriální specializace (soudobé dějiny vybraného teritoria)


Bakalářská státní zkouška pro specializaci Teritoriální studia (ExternĂ­ odkaz  viz adresa):

  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce, více viz ExternĂ­ odkaz  OD 16/2018

  2. (JSZ398) Svět po roce 1990

  3. (JSZ399) Teritoriální specializace (vývoj vybraného teritoria po roce 1990)


Povinné předměty společného základu (J#0505)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB034

ExternĂ­ odkaz Metodický úvod

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/10

Zk

6

JTB035

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/10

Zk

6

JTB036

ExternĂ­ odkaz Metodologie soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

2/10

Zk

6

JTB037

ExternĂ­ odkaz Metodologie area studies

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

2/10

Zk

6

JTB038

ExternĂ­ odkaz Mediální reprezentace minulosti a současnosti

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

2/10

Zk

6

JTB039

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy 1939-1990

ExternĂ­ odkaz Litera

ZS

2/10

Zk

8

JTB040

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní vztahy po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Váška

LS

2/10

Zk

8

JTB041

ExternĂ­ odkaz Soudobé světové dějiny

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

2/10

Zk

8

JTB042

ExternĂ­ odkaz Soudobé české dějiny

ExternĂ­ odkaz Kocian

ZS

2/10

Zk

6

JTB043

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost a stát

ExternĂ­ odkaz Kocian

LS

2/10

Zk

6

JTB044

ExternĂ­ odkaz Geografie současného světa

ExternĂ­ odkaz Szobi

LS

2/10

Zk

6

JTB045

ExternĂ­ odkaz Evropská integrace

ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

2/10

Zk

6


Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB034

Metodický úvod
JTB001

JTB036

Metodologie soudobých dějin
JTB004

JTB037

Metodologie area studies
JTB003

JTB041

Soudobé světové dějiny
JTB014

JTB042

Soudobé české dějiny
JTB010

JTB044

Geografie současného světa
JTB005

JTB045

Evropská integrace
JTB021


Povinné předměty specializace Soudobé dějiny (J#0506)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB046

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

2/10

Zk

8

JTB047

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Kolenovská ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

2/10

Zk

8

JTB048

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

2/10

Zk

8

JTB049

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

2/10

Zk

8

JTB050

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Matějka

LS

2/10

Zk

8

JTB051

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

4/0

Zk

8

JTB052

ExternĂ­ odkaz Soudobé dějiny Východní Asie

ExternĂ­ odkaz Sýkora

ZS

2/10

Zk

6

JTB053

ExternĂ­ odkaz Historická reflexe soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Šafařík

LS

2/10

Zk

6

JTB054

ExternĂ­ odkaz Německá otázka v evropské a světové politice

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/10

Zk

6

JTB055

ExternĂ­ odkaz Holocaust a pokusy o jeho revizi

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

2/10

Zk

6

JTB056

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro specializaci Soudobé dějiny I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/12

Z

6

JTB057

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro specializaci Soudobé dějiny II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/12

Z

6


Celkový počet kreditů: 84


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB046

Soudobé dějiny střední Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R056

ExternĂ­ odkaz J#R057


JTB010 JTB018

JTB047

Soudobé dějiny východní Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R056

ExternĂ­ odkaz J#R057


JTB017

JTB048

Soudobé dějiny jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R056

ExternĂ­ odkaz J#R057


JTB018

JTB049

Soudobé dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz J#R058

ExternĂ­ odkaz J#R059


JTB016

JTB050

Soudobé dějiny západní Evropy

ExternĂ­ odkaz J#R058

ExternĂ­ odkaz J#R059


JTB020

JTB051

Soudobé dějiny Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz J#R058

ExternĂ­ odkaz J#R059


JTB019

JTB052

Soudobé dějiny Východní Asie

ExternĂ­ odkaz J#R060
JTB053

Historická reflexe soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz J#R061
JTB054

Německá otázka v evropské a světové politice

ExternĂ­ odkaz J#R060
JTB055

Holocaust a pokusy o jeho revizi

ExternĂ­ odkaz J#R061
JTB056

Bakalářský seminář pro specializaci Soudobé dějiny I

ExternĂ­ odkaz J#R060
JTB057

Bakalářský seminář pro specializaci Soudobé dějiny II

ExternĂ­ odkaz J#R061

Povinné předměty specializace Teritoriální studia (J#0507)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB058

ExternĂ­ odkaz Současná střední Evropa

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

2/10

Zk

8

JTB059

ExternĂ­ odkaz Postsovětský prostor

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

LS

2/10

Zk

8

JTB060

ExternĂ­ odkaz Současná jihovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

2/10

Zk

8

JTB061

ExternĂ­ odkaz Současné problémy německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/10

Zk

8

JTB062

ExternĂ­ odkaz Současná západní Evropa

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

2/10

Zk

8

JTB063

ExternĂ­ odkaz Současná Severní Amerika

ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/10

Zk

8

JTB064

ExternĂ­ odkaz Současná Východní Asie

ExternĂ­ odkaz Sýkora

LS

2/10

Zk

6

JTB065

ExternĂ­ odkaz Evropská unie - vybrané problémy

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

ZS

2/10

Zk

6

JTB066

ExternĂ­ odkaz Česká republika v integračních procesech

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/10

Zk

6

JTB067

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní problémy současného světa

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

2/10

Zk

6

JTB068

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro specializaci Teritoriální studia I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/12

Z

6

JTB069

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro specializaci Teritoriální studia II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS/LS

0/12

Z

6


Celkový počet kreditů: 84


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB058

Současná střední Evropa

ExternĂ­ odkaz J#R058

ExternĂ­ odkaz J#R059


JTB010

JTB059

Postsovětský prostor

ExternĂ­ odkaz J#R058

ExternĂ­ odkaz J#R059


JTB017

JTB060

Současná jihovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz J#R058

ExternĂ­ odkaz J#R059


JTB018

JTB061

Současné problémy německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz J#R056

ExternĂ­ odkaz J#R057


JTB016

JTB062

Současná západní Evropa

ExternĂ­ odkaz J#R056

ExternĂ­ odkaz J#R057


JTB020

JTB063

Současná Severní Amerika

ExternĂ­ odkaz J#R056

ExternĂ­ odkaz J#R057


JTB013 JTB019

JTB064

Současná Východní Asie

ExternĂ­ odkaz J#R063JTB013

JTB065

Evropská unie - vybrané problémy

ExternĂ­ odkaz J#R062JTB012 JTB021

JTB066

Česká republika v integračních procesech

ExternĂ­ odkaz J#R063
JTB067

Bezpečnostní problémy současného světa

ExternĂ­ odkaz J#R063
JTB068

Bakalářský seminář pro specializaci Teritoriální studia I

ExternĂ­ odkaz J#R062
JTB069

Bakalářský seminář pro specializaci Teritoriální studia II

ExternĂ­ odkaz J#R063

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 162

Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%)Kódy plánů:

J22BDTSSD1415 - spec. Soudobé dějiny

J22BDTSTS1415 - spec. Teritoriální studia
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.říjen 2023 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 3.10 2023 00:50, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz