Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Sociologie - Sociální antropologie (BP_SOCSA)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2023/24
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0314A250005: Sociologie - specializace Sociální antropologie - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2020/2021


Garant: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.


Absolvent bakalářského studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Bude připraven pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v širším evropském a globálním kontextu.


Absolvent specializace sociální antropologie zná hlubší příčiny a širší souvislosti současných sociálních a kulturních procesů v moderních společnostech, je schopen popsat etnickou, náboženskou a sociální diverzitu proměňující se Evropy a diskutovat ji ve vztahu k modernizačním a globalizačním procesům. Je metodologicky připraven rozumět emické perspektivě účastníků jeho výzkumu, tyto znalosti dokáže aplikovat při interpretaci empirických dat, má přehled o nejvýznamnějších teoriích sociální antropologie a dokáže s jejich využitím přiměřeně interpretovat sociální dění.
Studijní povinnosti:


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty - společná část

82 kreditů

Povinné předměty - specializační část

46 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 1

minimálně 31 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2

minimálně 3 kredity

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditůBakalářská státní zkouška:

SZZ 1:

Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)


SZZ 2:

Tématický okruh 1 - Sociologie (1 otázka): ústní zkouška (JSZ542)

Tématický okruh 2 - Sociální antropologie: ústní zkouška (JSZ354)

Tématický okruh 3 - Metody a techniky výzkumu: ústní zkouška (JSZ034)

SZZ 3:

Státní zkouška z analýzy dat: písemná zkouška (JSZ035)Povinné předměty - společná část - J#0301


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

3

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

3

JSB529

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu pro sociology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

3/1

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSB554

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Z

4

JSB556

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

0/2

Z

5


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530
JSB008

Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz J#R064
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB015

Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB529

Úvod do empirického výzkumu pro sociology
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB001

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Analýza dat v SPSS
JSB538

JSB554

Dějiny sociologie I
JSB007

JSB556

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB033


Sociální antropologie - povinné předměty - J#0302


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSB557

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

5

JSB558

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/1

Zk

5

JSB559

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Zk

5

JSB560

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

5

JSB561

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

0/2

Z

5

JSB568

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

5


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB054

Výzkumný seminářX00032754


JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz J#R054
JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB560

Antropologie náboženstvíX00032755Sociální antropologie - povinně volitelné předměty - J#030320


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB132

ExternĂ­ odkaz Současné empirické výzkumy v ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz Zagata

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB365

ExternĂ­ odkaz Gender a studium společnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

4

JSB415

ExternĂ­ odkaz Understanding Anti-Immigrant Attitudes

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

2/0

Zk

8

JSB421

ExternĂ­ odkaz Critical Urban Sociology

ExternĂ­ odkaz Orcígr

ZS

1/1

Zk

6

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB474

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB516

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB551

ExternĂ­ odkaz Social Psychology

ExternĂ­ odkaz Hoekstra

ZS

1/1

Zk

6

JSB553

ExternĂ­ odkaz Sociology of Love and Relationships

ExternĂ­ odkaz Mazáková Šetinová

ZS

2/0

Zk

5

JSB562

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB564

ExternĂ­ odkaz Společnost spotřeby

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/1

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB569

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

1/1

Zk

5

JSB571

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS

2/1

Zk

5

JSB573

ExternĂ­ odkaz Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSB574

ExternĂ­ odkaz Cultural Heritage: Ideas, Objects and Praktices

ExternĂ­ odkaz Testa

LS

0/2

Zk

7

JSB577

ExternĂ­ odkaz East in the West: Sociology of Alterity

ExternĂ­ odkaz Bhardwaj

LS

1/1

Zk

6

JSB578

ExternĂ­ odkaz Contemporary Issues in Sociology of Education

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

2/0

Zk

6

JSB581

ExternĂ­ odkaz Anthropological approaches to the study of Roma in CEE

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

1/1

Zk

6

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/1

Zk

5

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSB726

ExternĂ­ odkaz Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

LS

1/1

Zk

7

JSB744

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž - Sociologie se specializacemi

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB780

ExternĂ­ odkaz Příprava projektu bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

2

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB132

Současné empirické výzkumy v ČR

JSB529
JSB133

Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB365

Gender a studium společnosti
JSB563

JSB474

Sociology of Sport
JSB516 JSB528

JSB516

Sociology of Sport
JSB528 JSM009

JSB562

Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB024

JSB564

Společnost spotřeby

JSB003 JSB010
JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004

JSB569

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB571

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB601

JSB573

Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

JSB535
JSB726

Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis
JSB532

JSM609

Rodinná politika
JSB547


Cizí jazyky - J#0306


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB048

Ruština II

JLB047


Kód plánu:

J20BPSOCSA1255
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.květen 2023 00:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 28.05 2023 00:50, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz