Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Politologie a veřejná politika (BP_PVP)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0312A200009: Politologie a veřejná politika - bakalářský, prezenční

Akademický rok: 2020/2021


Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Absolventi oboru najdou uplatnění nejen v oblasti veřejné správy či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních firem nebo politický aktivista. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Studijní obor nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických a metodických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky a veřejných politik.


Garantem oboru Politologie a veřejná politika je PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., koordinátorem je Mgr. Tomáš HalamkaCelkové studijní povinnosti:

180 kreditů


Povinné předměty:

111 kreditů

Povinně volitelné předměty celkem:

minimálně 42 kreditů

z toho

Povinně volitelné oborové předměty

minimálně 36 kreditů

z toho

Povinně volitelné předměty - cizí jazyk

maximálně 6 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 27 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)Bakalářská státní zkouška se skládá z následujících částí:


1) Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)


2) Ústní zkouška:

a) Politologie (JSZ027)

b) Veřejná politika (JSZ649)

c) Metodologie výzkumu politologie a veřejné politiky (JSZ598)Povinné předměty - J#0870

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JPB168

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/0

Zk

6

JPB567

ExternĂ­ odkaz Analýza politiky

ExternĂ­ odkaz Jüptner ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

1/1

Zk

4

JPB579

ExternĂ­ odkaz Bc. seminář Politologie a veřejná politika I

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

0/2

Z

4

JPB580

ExternĂ­ odkaz Bc. seminář Politologie a veřejná politika II

ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Angelovská ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

LS

0/2

Z

4

JPB581

ExternĂ­ odkaz Média a politika

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

5

JPB582

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR I. (celostátní úroveň)

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/1

Zk

5

JPB583

ExternĂ­ odkaz Politický systém ČR II. (regionální a lokální úroveň)

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

2/0

Zk

5

JPB584

ExternĂ­ odkaz Politický systém EU

ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS

2/0

Zk

5

JPB585

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber ExternĂ­ odkaz Jágr

ZS/LS

0/6

Z

4

JPB586

ExternĂ­ odkaz Úvod do politického myšlení

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

5

JSB012

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

6

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB513

ExternĂ­ odkaz Úvod do akademické práce

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSB521

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

1/1

Zk

5

JSB522

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

1/1

Zk

5

JSB523

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB524

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB575

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

2/1

Zk

5

JSB576

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

5

JSB601

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS

2/1

Zk

6

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/1

Zk

5

Celkový počet kreditů: 111


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JPB168

Úvod do politologie
JPB254

JPB580

Bc. seminář Politologie a veřejná politika II

JPB579
JPB583

Politický systém ČR II. (regionální a lokální úroveň)

JPB582
JPB584

Politický systém EU
JPB268

JSB012

Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách
JSB529

JSB521

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB522

Sociální politika jako společenská praxe

JSB521JSB027

JSB523

Úvod do veřejné politiky
JSB061

JSB524

Vzdělávací politika
JSB039

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB575

Kvalitativní výzkumJSB514

JSB514

JSB576

Analýza dat v SPSSJSB538

JSB538

JSB601

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB571Povinně volitelné oborové předměty - J#0871

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPB002

ExternĂ­ odkaz Political Dimension of International Migration

ExternĂ­ odkaz Burianová

ZS

1/1

Zk

5

JPB013

ExternĂ­ odkaz Volební systémy

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/1

Zk

5

JPB021

ExternĂ­ odkaz Simulace české politiky

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

1/2

Zk

5

JPB031

ExternĂ­ odkaz Advanced Seminar in Contemporary Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB094

ExternĂ­ odkaz Francouzský politický systém

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Z

4

JPB101

ExternĂ­ odkaz Social Science’s Buzzwords: Discussions on Contemporary Issues

ExternĂ­ odkaz Burianová

LS

1/1

Zk

6

JPB102

ExternĂ­ odkaz The (Dis)United States of America: Federalism and State Politics

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

ZS

1/1

Zk

6

JPB163

ExternĂ­ odkaz Utopias and Dystopias in Political Philosophy and Literature

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

1/1

Zk

6

JPB169

ExternĂ­ odkaz The United States Congress in the Separation of Powers System

ExternĂ­ odkaz Dopieralla

LS

1/1

Z

6

JPB189

ExternĂ­ odkaz Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

2/0

Zk

6

JPB193

ExternĂ­ odkaz Politická modernita: Teoretická reflexe a analýza

ExternĂ­ odkaz Tesař

LS

1/1

Zk

5

JPB196

ExternĂ­ odkaz Interpretativní přístupy ke zkoumání politiky

ExternĂ­ odkaz Záhora

LS

0/2

KZ

5

JPB218

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověké Evropy I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Z

4

JPB219

ExternĂ­ odkaz Dějiny novověké Evropy II

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

5

JPB247

ExternĂ­ odkaz Demokracie: autorita a totalita

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

1/1

Z

4

JPB251

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky evropské integrace

ExternĂ­ odkaz Martinková

LS

1/1

Z

4

JPB276

ExternĂ­ odkaz České ženské hnutí od poloviny 19. století do současnosti

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

1/1

Z

4

JPB281

ExternĂ­ odkaz Local Politics in the EU

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

2/0

Zk

6

JPB352

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

2/1

Zk

6

JPB353

ExternĂ­ odkaz Politické strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPB359

ExternĂ­ odkaz Politické systémy střední Evropy

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS

2/1

Zk

5

JPB366

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

5

JPB369

ExternĂ­ odkaz Political Philosophy of Republicanism

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

6

JPB372

ExternĂ­ odkaz Contemporary Political Ideologies

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

1/1

Zk

6

JPB373

ExternĂ­ odkaz Demokracie a volby - praktické aspekty voleb

ExternĂ­ odkaz Nekvindová

LS

1/1

Z

4

JPB401

ExternĂ­ odkaz Parlament v českém politickém systému – teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Kuta ExternĂ­ odkaz Valenta

ZS

2/0

Zk

5

JPB553

ExternĂ­ odkaz Political Theory and Practice of Neoliberalism

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

1/1

Zk

6

JPB554

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Gender a politika v Evropě

ExternĂ­ odkaz Gelnarová

LS

0/2

Z

4

JPB555

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Teorie komunikace

ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Z

4

JPB556

ExternĂ­ odkaz American Political Institutions

ExternĂ­ odkaz Kotábová

LS

2/0

Zk

6

JPB558

ExternĂ­ odkaz Selective seminar: Political communication

ExternĂ­ odkaz Váňa

LS

1/1

Zk

5

JPB559

ExternĂ­ odkaz Výběrový seminář: Územní samospráva

ExternĂ­ odkaz Masopustová

LS

1/1

Zk

5

JPB568

ExternĂ­ odkaz Současný politický extremismus

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

4

JPB569

ExternĂ­ odkaz Workshop Politické a státní instituce v praxi

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS/LS

0/2

Z

5

JPB578

ExternĂ­ odkaz Classics of Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/1

Zk

6

JPB597

ExternĂ­ odkaz Current Political Extremism

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Z

6

JPB700

ExternĂ­ odkaz Ústavní systém ČR

ExternĂ­ odkaz Preuss

ZS

2/0

Zk

5

JPB802

ExternĂ­ odkaz North Macedonian Welfare Policies

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

4

JPB816

ExternĂ­ odkaz Nothing remains the same? Changes in Party Systems of European Countries: New Cleavages, New Political Parties, New Party Systems?

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

4

JPB850

ExternĂ­ odkaz Political Thought of Carl Schmitt

ExternĂ­ odkaz Halamka

ZS

2/0

Zk

4

JPB853

ExternĂ­ odkaz Conflict of Interest

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

2/0

Zk

6

JSB016

ExternĂ­ odkaz Matematika


LS

2/1

Zk

4

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB056

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvalitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

4

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Policy Process, Political Parties, and the Welfare State

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/0

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB106

ExternĂ­ odkaz The Welfare State and contemporary social challenges

ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

1/1

Zk

6

JSB111

ExternĂ­ odkaz Ekonomie a politika životního prostředí

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

LS

2/0

Zk

5

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSB365

ExternĂ­ odkaz Gender a studium společnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB454

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

7

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB523

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB525

ExternĂ­ odkaz Možnosti studia a dlouhodobého uplatnění v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

0/2

KZ

3

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB528

ExternĂ­ odkaz Sociologie sportu

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB544

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly středoškolské matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

0/2

Zk

2

JSB547

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSB552

ExternĂ­ odkaz Political Sociology of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Klásková ExternĂ­ odkaz Honová

LS

1/1

Zk

6

JSB563

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

5

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Průchová Hrůzová

ZS

1/1

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB568

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

5

JSB572

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB573

ExternĂ­ odkaz Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSB589

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Narrative Policy Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

KZ

4

JSB699

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika II

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSB700

ExternĂ­ odkaz Climate Change Challenges: Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days on Various Aspects of Society, Politics, and Policy in the Digital Age

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Z

3

JSB730

ExternĂ­ odkaz Základy sociální práce a řízení neziskových organizací

ExternĂ­ odkaz Úradníková ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

Z

4

JSB733

ExternĂ­ odkaz Administered Societies: A Public Administration Perspective

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

1/1

Zk

7

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Veselá Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

Minimální počet splněných kreditů v této kategorii: 36


Poznámka: 50% kapacity kurzů nabízených Katedrou politologie (kurzy JPBXXX) je určeno přednostně pro studenty oboru Politologie a mezinárodní vztahy.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPB189

Úvod do bezpečnostních a konfliktních studií
JPB267

JPB219

Dějiny novověké Evropy II

JPB218
JPB352

Contemporary Political Philosophy
JPB157

JPB353

Politické strany v Evropě
JPB202

JPB366

Current Political Extremism
JPB568 JPB597

JPB578

Classics of Political Philosophy
JPB195

JPB597

Current Political Extremism
JPB366 JPB568

JSB056

Základy analýzy kvalitativních dat

JSB014
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB111

Ekonomie a politika životního prostředí

JEB998
JSB365

Gender a studium společnosti
JSB563

JSB523

Úvod do veřejné politiky
JSB061

JSB528

Sociologie sportu

JSB008JSB516 JSM009

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB547

Rodinná politika
JSM609

JSB563

Gender a společnost
JSB365

JSB572

Zdravotní politika
JSB072

JSB573

Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

JSB535
JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990Povinně volitelné předměty - cizí jazyk - J#0872


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

JLB067

ExternĂ­ odkaz Němčina pro začátečníky I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Němčina pro začátečníky II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Z

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro začátečníky I

ExternĂ­ odkaz Dundrová ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro začátečníky II

ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

Z

3


Maximální počet splněných kreditů v této kategorii: 6


Viz nabídka Kabinetu jazykové přípravy FSV UK. Poznámka: Splněné kredity z této kategorie se započítávají do požadovaného minimálního počtu splněných kreditů za povinně volitelné předměty. V rámci těchto 6 kreditů mohou studenti absolvovat nejvýše jeden jazykový kurs s ukončením Zk nebo KZ (3 kredity) a jeden jazykový kurs s ukončením pouze Z. Kredity nad rámec 6 kreditů z této skupiny se počítají za volitelné kredity.
Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB006

Angličtina pro politology II

JLB005
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032


JLB068

Němčina pro začátečníky II

JLB067
JLB070

Francouzština pro začátečníky II

JLB069


Kód plánu:

J20BPPVP1238
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.prosinec 2022 00:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.12 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz