Fakulta sociálních věd UK
Výuka cizích jazyků
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Oddělení cizích jazyků


Bakalářský cyklus


Centrum jazykové přípravy zajišťuje výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka. Do těchto kurzů jsou studenti zařazováni na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek na fakultu nebo na základě vstupního testu, případně po dohodě s vyučujícím. Předpokládá se vyšší středně pokročilá znalost, úroveň B2+ podle Evropského referenčního jazykového rámce. Zimní semestr je ukončen zápočtem, letní zkouškou. Podmínky pro zapsání kurzu zakončeného zkouškou stanoví CJP.V akademickém roce 2019/2020 bude CJP poskytovat kurzy v těchto jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština a italština. Výběr jazyka se řídí přednostně požadavky příslušného institutu.Výuka hlavního jazyka je zaměřena na prohlubování jazykových znalostí studentů s důrazem na rozvíjení jejich schopností komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Striktně dělené podle oborů jsou pouze kurzy angličtiny, kde je zaručen dostatečný počet studentů v kurzech. Němčina je rozdělena do kurzů pro ekonomy a ostatní obory. V ostatních jazycích jsou studenti několika oborů vždy spojeni v jednom kurzu.Dále si budou studenti moci v CJP vybrat studium jednoho dalšího jazyka v obecně zaměřeném kurzu. Tyto kurzy jsou na středně pokročilé úrovni (A2-B2), ukončené v zimním semestru zápočtem, v letním semestru klasifikovaným zápočtem. Studenti budou zapisováni do kurzů na základě testu požadované úrovně jazykové znalosti v prvních hodinách výuky nebo po dohodě s učitelem. Pokud kapacita kurzu dovolí, studenti si mohou zapsat další jazyky.


Kurzy mírně specializované angličtiny začínají na úrovni B1+/B2. Jsou do nich přednostně přijímáni studenti IMS, kteří mají ve studijních povinnostech klasifikovaný zápočet z angličtiny. Platí zásada, že studenti postupují od kurzů nižší úrovně ke kurzům vyšším (od mírně specializovaného přes odborné k akademickému) a není možné si předměty zapisovat v opačném pořadí. Více informací k systému lze najít Dokument ke stáhnutĂ­  zde a k obsahu pak v sylabech jednotlivých předmětů.Začátečnické kurzy CJP nevyučuje. Zápočty za „třetí jazyk“ v programu IMS udílí garant oboru; u jazyků vyučovaných centrem CJP obvykle posuzuje pro IMS jazykové znalosti A1-A2, případně přezkušuje.


Posluchači obou cyklů, kteří absolvovali kurz odborného jazyka, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny (C1).Magisterský cyklus


Studenti přicházející z jiných fakult a mající odpovídající jazykovou úroveň se budou zařazovat do odborných kurzů jazyků. Studenti přicházející na fakultu s nízkými znalostmi si budou muset obecný jazyk zlepšit na příslušnou úroveň v obecných kurzech během prvního roku studia.CJP bude jako zkoušky z odborného jazyka uznávat:


1) zkoušku z odborného jazyka vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;


2) jiné jazykové zkoušky odpovídající úrovně a příslušného zaměření po dohodě s CJP nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.CJP zajišťuje pro všechny studenty jednu zkoušku z jazyka a pro část studentů, kteří mají druhý jazyk ve studijních plánech nebo si jej zvolí jako alternativní předmět, jeden klasifikovaný zápočet. Zápočet za zimní semestr obecného kurzu je uznáván IMS jako tzv. třetí jazyk.Centrum jazykové přípravy dále nabízí Angličtinu pro veřejnou a sociální politiku I a II jako předmět povinně volitelný pro posluchače příslušného oboru a volitelný pro studenty jiných oborů s hlubším zájmem o jeho věcný obsah a s ním spojený odborný jazyk.Pro studenty oborů Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia CJP nabízí také doplňkový předmět Angličtina pro politology II, který je zaměřen na rozvoj akademických dovedností potřebných v anglicky vedených odborných seminářích (čtecí strategie, poslech a zápis přednášek, jazyk prezentací a debat).  


Placené kurzy


V tomto akademickém roce CJP otevírá celkem dva kurzy pro zaměstnance, a sice konverzační angličtinu a akademickou angličtinu pro zaměstnance.Další kurzy


V září nabízíme intenzívní týdenní kurz francouzštiny a němčiny, který by měl zájemce připravit na vstup do řádného kurzu obecného jazyka.


V zimním semestru bude jednou za 14 dní probíhat anglický filmový seminář Sociological Cinema.


V zimním semestru nabízíme volitelný kurz anglického akademického psaní pro bakaláře, v letním semestru pak totéž pro studenty magisterského cyklu.


V zimním i letním semestru otevíráme jednosemestrální volitelný kurz English through Current Affairs.


V letním semestru je nově v nabídce volitelný kurz aktualit ve francouzštině Actualités en français a mimořádně i kurz zaměřený na vznik 30 videí v angličtině ke 30 letům FSV English through Video Production.Podrobné informace o sylabech, vstupních podmínkách do kurzů a podmínkách absolvování jednotlivých předmětů viz níže:Kurzy odborné J#000010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

3

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/3

Z

3

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/3

Zk

3

JLB005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

3

JLB006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

LS

0/3

Zk

3

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/3

Z

3

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/3

Zk

3

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

3

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

3

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

3

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

3

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

Zk

3

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/3

Z

3

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

3

JLB057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Bachelors

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS

0/2

Z

3

JLB059

ExternĂ­ odkaz Sociological Cinema

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

3

JLB061

ExternĂ­ odkaz English for Soft Skills

ExternĂ­ odkaz Poslušná

ZS

0/9

Z

2

JLB063

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro mediální studia I

ExternĂ­ odkaz Bumba

ZS

0/3

Z

3

JLB064

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro mediální studia II

ExternĂ­ odkaz Bumba

LS

0/3

Zk

3

JLB065

ExternĂ­ odkaz English Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/2

Zk

4

JLB071

ExternĂ­ odkaz Online Current Affairs Conversation Group

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS

0/02

Z

2

JLB108

ExternĂ­ odkaz English through Current Affairs

ExternĂ­ odkaz Lavengood

ZS

0/2

Z

2

JLB109

ExternĂ­ odkaz Actualités en français

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Z

2

JLB110

ExternĂ­ odkaz English through Video Production

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

LS

0/2

Z

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Cotte

ZS/LS

0/3

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Cotte

LS

0/2

Z

3

JLM005

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology I

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/3

Z

3

JLM006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Zk

3

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

4

JLM057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Masters

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

Poznámka: azurově zvýrazněné předměty se v aktuálním roce nevyučují.Kurzy obecné a mírně specializované J#000011

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/3

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/3

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

KZ

3

JLB055

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/3

Z

3

JLB056

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/3

KZ

3

JLB067

ExternĂ­ odkaz Němčina pro začátečníky I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB068

ExternĂ­ odkaz Němčina pro začátečníky II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLB069

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro začátečníky I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB070

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro začátečníky II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

KZ

3

JLB111

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz němčiny

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/25

Z

2

JLB112

ExternĂ­ odkaz Týdenní intenzivní kurz francouzštiny

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/25

Z

2

JLM063

ExternĂ­ odkaz English for Chinese Speaking Students

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

5Oddělení češtiny pro cizince - Czech as a Foreign Language


Čeština pro cizince - Czech as a Foreign Language J#000100


CJP vyučuje češtinu jako cizí jazyk v anglických programech a za úhradu ji nabízí i studentům Erasmu.


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB100

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language I

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Arsenjuková

ZS/LS

0/6

Zk

6

JLB101

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language II

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Arsenjuková

ZS/LS

0/6

Zk

6

JLB102

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language III

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Arsenjuková

ZS/LS

0/6

Zk

6

JLB103

ExternĂ­ odkaz Czech as a Foreign Language IV

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Mazúrková ExternĂ­ odkaz Arsenjuková

ZS/LS

0/6

Zk

6

JLB104

ExternĂ­ odkaz Czech for Chinese speaking students I

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Arsenjuková ExternĂ­ odkaz Mazúrková

ZS

0/6

Z

6

JLB105

ExternĂ­ odkaz Czech for Chinese Speaking Students II

ExternĂ­ odkaz Frantesová ExternĂ­ odkaz Arsenjuková ExternĂ­ odkaz Mazúrková

LS

0/6

Z

6


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.září 2020 18:23

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 30.09 2020 23:16, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz