Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Obor 6201R009: Ekonomie a finance (EF)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2023/24
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6201R009: Ekonomie a finance - bakalářské studium, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a finance.

Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní matematické

základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce.


Garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a finance je doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.180 kreditů


180 kreditů


A) Povinné předměty (J#000118)

Student musí absolvovat všechny povinné předměty ze skupiny

117 kreditů

B) Povinně volitelné předměty - skupina 1 (J#0000318)

min. 5 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (J#000219)

min. 31 kreditů

C) Volitelné předměty

max. 27 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty a volitelnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Státní zkouška:

Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)


Povinné předměty J#000118


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB001

ExternĂ­ odkaz Bachelor's Thesis Seminar I

ExternĂ­ odkaz Chytilová

LS

0/2

Z

4

JEB002

ExternĂ­ odkaz Bachelor's Thesis Seminar II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/2

Z

4

JEB003

ExternĂ­ odkaz Ekonomie I

ExternĂ­ odkaz Havránková

ZS

2/2

Zk

6

JEB004

ExternĂ­ odkaz Ekonomie II

ExternĂ­ odkaz Havránek

LS

2/2

Zk

6

JEB009

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie I

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

ZS

2/2

Zk

6

JEB010

ExternĂ­ odkaz Makroekonomie II

ExternĂ­ odkaz Hlaváček

LS

2/2

Zk

6

JEB023

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia práva

ExternĂ­ odkaz Chmel

ZS

2/0

Z

2

JEB024

ExternĂ­ odkaz Základy soukromého práva

ExternĂ­ odkaz Horáček ExternĂ­ odkaz Pražák ExternĂ­ odkaz Bajura

LS

2/0

Zk

5

JEB026

ExternĂ­ odkaz European Economic Integration

ExternĂ­ odkaz Komárek

ZS

2/2

Zk

6

JEB027

ExternĂ­ odkaz Finanční ekonomie

ExternĂ­ odkaz Teplý

LS

4/0

Zk

6

JEB104

ExternĂ­ odkaz Microeconomics I

ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

4/2

Zk

6

JEB105

ExternĂ­ odkaz Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

ZS

4/2

Zk

7

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

4/2

Zk

6

JEB109

ExternĂ­ odkaz Econometrics I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/2

Zk

6

JEB110

ExternĂ­ odkaz Econometrics II

ExternĂ­ odkaz Pertold-Gebicka

ZS

2/2

Zk

6

JEB142

ExternĂ­ odkaz Introductory Statistics

ExternĂ­ odkaz Červinka

LS

1/1

Zk

3

JLB003

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy I

ExternĂ­ odkaz Poslušná ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná

ZS

0/2

Z

3

JLB004

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro ekonomy II

ExternĂ­ odkaz Poslušná

LS

0/2

Zk

3

NMMA701

ExternĂ­ odkaz Matematika 1


ZS

4/4

Z+Zk

7

NMMA702

ExternĂ­ odkaz Matematika 2


LS

4/4

Z+Zk

7

NMMA703

ExternĂ­ odkaz Matematika 3


ZS

2/2

Zk

6

NMMA704

ExternĂ­ odkaz Matematika 4


LS

2/2

Zk

6


Zaměnitelné varianty k předmětum JEB003, JEB004, JEB009, JEB010

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB101

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics I

ExternĂ­ odkaz Janský

ZS

2/2

Zk

6

JEB102

ExternĂ­ odkaz Principles of Economics II

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/2

Zk

6

JEB104

ExternĂ­ odkaz Microeconomics I

ExternĂ­ odkaz Šťastná

LS

4/2

Zk

6

JEB108

ExternĂ­ odkaz Microeconomics II

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

4/2

Zk

6

JEB114

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics I

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS

2/2

Zk

6

JEB115

ExternĂ­ odkaz Macroeconomics II

ExternĂ­ odkaz Horváth

LS

2/2

Zk

6

Student si může splnit pouze jeden předmět (mezi předměty je záměnnost a neslučitelnost):

JEB003 - Ekonomie I nebo JEB101 - Principles of Economics I

JEB004 - Ekonomie II nebo JEB102 - Principles of Economics II

JEB009 - Makroekonomie I nebo JEB114 - Macroeconomics I

JEB010 - Makroekonomie II nebo JEB115 - Macroeconomics IIPrerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB002

Bachelor's Thesis Seminar II

JEB001
JEB003

Ekonomie IJEB101

JEB101 JPB362

JEB004

Ekonomie IIJEB102

JEB102 JPB330

JEB009

Makroekonomie I

JEB004


JEB114

JEB114

JEB010

Makroekonomie II

JEB009


JEB115

JEB115

JEB024

Základy soukromého práva

JEB023
JEB026

European Economic Integration

JEB004JPB336

JEB027

Finanční ekonomie

JEB004
JEB104

Microeconomics I

ExternĂ­ odkaz J#R038 JEB003
JEB105

Statistics

ExternĂ­ odkaz J#R085 JEB142
JEB108

Microeconomics II

JEB104
JEB109

Econometrics I

JEB105
JEB110

Econometrics II

JEB109
JEB142

Introductory Statistics
JEB132

JLB004

Angličtina pro ekonomy II

JLB003
NMMA701

Matematika 1JEB005


NMMA702

Matematika 2

NMMA701


JEB006


NMMA703

Matematika 3

NMMA702


JEB028


NMMA704

Matematika 4

NMMA703


JEB029
Povinně volitelné předměty - skupina 1 J#0000318


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

2/0

Zk

5

JJB010

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5Povinně volitelné předměty - skupina 2 J#000219


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB016

ExternĂ­ odkaz History of Economic Thought

ExternĂ­ odkaz Cahlík

LS

2/2

Zk

6

JEB020

ExternĂ­ odkaz Economic Policy

ExternĂ­ odkaz Dlouhý ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB022

ExternĂ­ odkaz Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

5

JEB025

ExternĂ­ odkaz Public Finance

ExternĂ­ odkaz Janský

LS

2/0

Zk

5

JEB039

ExternĂ­ odkaz International Trade

ExternĂ­ odkaz Semerák

ZS

2/2

Zk

8

JEB044

ExternĂ­ odkaz Financial Accounting

ExternĂ­ odkaz Novák

ZS

2/2

Zk

6

JEB045

ExternĂ­ odkaz Financial Management

ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

2/2

Z+Zk

6

JEB046

ExternĂ­ odkaz Účetnictví I

ExternĂ­ odkaz Kemény

LS

2/2

Zk

4

JEB047

ExternĂ­ odkaz Účetnictví II

ExternĂ­ odkaz Kemény

ZS

2/2

Zk

6

JEB050

ExternĂ­ odkaz International Finance

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/0

Zk

5

JEB053

ExternĂ­ odkaz Labour Economics

ExternĂ­ odkaz Mysíková

LS

2/0

Zk

5

JEB055

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám I

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

ZS

0/2

Z

2

JEB058

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy I

ExternĂ­ odkaz Stráský

ZS

0/2

Z

3

JEB059

ExternĂ­ odkaz Seminář matematické analýzy a algebry II

ExternĂ­ odkaz Stráský

LS

0/2

Z

3

JEB063

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktualitám II

ExternĂ­ odkaz Vyhnánek

LS

0/2

Z

2

JEB064

ExternĂ­ odkaz Game Theory and Applications

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

2/2

Zk

6

JEB103

ExternĂ­ odkaz Comparative Economics

ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/2

Zk

6

JEB111

ExternĂ­ odkaz Advanced Data Analysis in MS Excel

ExternĂ­ odkaz Polák

ZS/LS

0/2

Zk

3

JEB112

ExternĂ­ odkaz Strategic Management

ExternĂ­ odkaz Balcar

LS

2/2

Zk

6

JEB117

ExternĂ­ odkaz Mathematics for Economists

ExternĂ­ odkaz Ba

LS

2/2

Zk

6

JEB129

ExternĂ­ odkaz Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

ExternĂ­ odkaz Schneider

LS

3/1

KZ

2

JEB133

ExternĂ­ odkaz Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

LS

2/1

Zk

6

JEB134

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS/LS

0/4

Z

3

JEB136

ExternĂ­ odkaz Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz Schwarz

ZS

2/0

Zk

3

JEB141

ExternĂ­ odkaz Introduction to Market Design

ExternĂ­ odkaz Kastl ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/0

Zk

2

JEB143

ExternĂ­ odkaz Cambridge Lectures in Economic History

ExternĂ­ odkaz Doležalová

LS

1/1

Zk

5

JEB146

ExternĂ­ odkaz Elementary Chinese for Economists I

ExternĂ­ odkaz Wang

ZS

4/0

Zk

3

JEB147

ExternĂ­ odkaz Behavioral Economics and Finance

ExternĂ­ odkaz Chytilová

ZS

2/0

Zk

5

JEB148

ExternĂ­ odkaz Bayesian Data Analysis

ExternĂ­ odkaz Křehlík

ZS

2/0

Zk

5

JEB149

ExternĂ­ odkaz Elementary Chinese for Economists II

ExternĂ­ odkaz Wang

LS

4/0

Zk

3

JEB150

ExternĂ­ odkaz Intermediate Chinese for Economists I

ExternĂ­ odkaz Wang

ZS

4/0

Zk

3

JEB151

ExternĂ­ odkaz Intermediate Chinese for Economists II

ExternĂ­ odkaz Wang

LS

4/0

Zk

3

JEB152

ExternĂ­ odkaz Recent Financial Crises: Theory and Evidence

ExternĂ­ odkaz Janíčko ExternĂ­ odkaz Kovář

LS

2/0

Zk

5

JEB153

ExternĂ­ odkaz Introductory Banking

ExternĂ­ odkaz Pečená

LS

2/2

Zk

6

JEM020

ExternĂ­ odkaz Ethics and Economics

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/2

Zk

6

JEM101

ExternĂ­ odkaz Health Economics

ExternĂ­ odkaz Bertoli ExternĂ­ odkaz Votápková

LS

2/2

Zk

6

JEM140

ExternĂ­ odkaz Quantitative Multivariate Finance

ExternĂ­ odkaz Burda

LS

2/0

Zk

3

JEM141

ExternĂ­ odkaz Traditional and Alternative Risk Transfer in the Insurance Sector

ExternĂ­ odkaz Teplý ExternĂ­ odkaz Pompella

ZS

2/0

KZ

2

JEM182

ExternĂ­ odkaz Economics of Innovation

ExternĂ­ odkaz Sidorkin ExternĂ­ odkaz Srholec

ZS

2/2

Zk

6

JEM199

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

KZ

2

JEM204

ExternĂ­ odkaz Právo finančních služeb

ExternĂ­ odkaz Reiterman ExternĂ­ odkaz Chalupa

ZS

2/0

Zk

4

JEM205

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

KZ

2

JEM206

ExternĂ­ odkaz Introduction into Health Economics

ExternĂ­ odkaz Stavrunova

ZS

4/0

KZ

2

JEM207

ExternĂ­ odkaz Data Processing in Python

ExternĂ­ odkaz Čech ExternĂ­ odkaz Macháček ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS/LS

2/0

Zk

5

JEM209

ExternĂ­ odkaz History and Methodology of Economics

ExternĂ­ odkaz Doležalová ExternĂ­ odkaz Baxa

ZS

2/0

Zk

6

JEM212

ExternĂ­ odkaz International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Havránková ExternĂ­ odkaz Semerák

LS

2/1

Zk

7

JEM220

ExternĂ­ odkaz Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

LS

2/0

Zk

6

JEM221

ExternĂ­ odkaz Data Science with R I

ExternĂ­ odkaz Krištoufek

ZS

2/0

Zk

5

JEM224

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

LS

5/2

KZ

2

JEM230

ExternĂ­ odkaz Advanced Topics in Corporate Finance

ExternĂ­ odkaz Geršl ExternĂ­ odkaz Curi

ZS

3/3

Z

3

JEM231

ExternĂ­ odkaz Mergers and Acquisitions

ExternĂ­ odkaz Fidrmuc ExternĂ­ odkaz Gregor

ZS

3/3

Z

3

JEM232

ExternĂ­ odkaz Financial Crisis and Risk Management

ExternĂ­ odkaz Horváth

ZS/LS

6/0

Z

3

JEM233

ExternĂ­ odkaz FinTech and Blockchain

ExternĂ­ odkaz Gregor ExternĂ­ odkaz Colak

LS

6/0

Z

3

JEM234

ExternĂ­ odkaz Version Control with Git

ExternĂ­ odkaz Hronec

ZS

5/2

Z

3

JEM236

ExternĂ­ odkaz Risk Management and Insurance

ExternĂ­ odkaz Gregor

LS

6/0

Z

3

JLB011

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB012

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLB017

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB018

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

Zk

3

JLB055

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

ZS

0/2

Z

3

JLB056

ExternĂ­ odkaz Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová

LS

0/2

KZ

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Jackson III

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Jackson III

LS

0/2

Z

3

NMMA705

ExternĂ­ odkaz Matematika 5


ZS

2/2

Z+Zk

6

JLB017 a JLB018 se budou otevírat vždy v akademickém roce začínajícím lichým číslem ( např. 2015/2016).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům - skupina 2


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB016

History of Economic Thought

JEB009 JEB104 JEB114
JEB020

Economic Policy

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB337

JEB022

Institutional Economics

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB331

JEB025

Public Finance

JEB003JSM731

JEB039

International Trade

ExternĂ­ odkaz J#R048JPB354

JEB046

Účetnictví I

JEB003
JEB047

Účetnictví II

JEB046
JEB050

International Finance
JPB335

JEB053

Labour Economics

ExternĂ­ odkaz J#R049
JEB064

Game Theory and Applications

JEB004
JEB103

Comparative Economics
JPB333

JEB133

Economic History
JPB332

JEB136

Topics in Industrial Organization

ExternĂ­ odkaz J#R048
JEB143

Cambridge Lectures in Economic History

JEB004
JEB146

Elementary Chinese for Economists I
JEB150 JEB151

JEB147

Behavioral Economics and Finance

JEB104
JEB149

Elementary Chinese for Economists II

JEB146
JEB151

Intermediate Chinese for Economists II

JEB150
JEB152

Recent Financial Crises: Theory and Evidence

JEB102
JEB153

Introductory Banking
JEB126

JEM020

Ethics and Economics
JPB338

JEM199

Financial Crisis and Risk Management
JEM232

JEM212

International Political Economy
JEM165 JPM325

JEM220

Data Science with R II

ExternĂ­ odkaz J#R073
JEM221

Data Science with R I
JEM181 JEM227

JEM232

Financial Crisis and Risk Management
JEM199

JEM233

FinTech and Blockchain
JEM205

JEM234

Version Control with Git
JEM224

JLB012

Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II

JLB011
JLB018

Němčina pro ekonomy - pokročilí II

JLB017
JLB056

Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II

JLB055
JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
NMMA705

Matematika 5

NMMA704


JEB062
Kód plánu

J19EF1119Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

2.únor 2023 00:10

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 2.02 2023 13:01, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz