Fakulta sociálních věd UK
(PhD) Obor 6703V004: Sociologie (XXSCO)
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703V004: Sociologie - doktorské studium


Studijní obor 6703V004: Sociologie - doktorské studium


Akademický rok 2019/2020


Garant oboru: doc. PhDr. Ing Ondřej Císař, Ph.D.


Doktorské studium sociologie na FSV UK v Praze připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech činnosti, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci budou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy české společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Studium je k tomu vybavuje příslušnými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi, ale také vytváří kritické prostředí, které podporuje jejich odborný růst. Studium poskytuje studentům příležitost aktivně se účastnit týmového vědeckého výzkumu a publikovat výsledky své vědecké práce. Doktoři sociologie jako experti ve svém oboru budou připraveni uplatnit své speciální znalosti a dovednosti nejen v akademické i výzkumné oblasti, ale také ve státní správě, hospodářských a veřejně prospěšných organizacích.


Studenti jsou podporováni v podávání grantových přihlášek. Jejich příležitosti rozšiřuje Grantová agentura UK. Počítáme s tím, že tato podpora se v budoucnu institucionalizuje v podobě samosprávného doktorandského centra anebo výzkumného institutu. Zvláštní příležitosti studentům skýtá Smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů v oborech sociologie a veřejná sociální politika uzavřená dne 13. 3. 2008 mezi FSV UK a Sociologickým ústavem AV ČR, která je součástí žádosti o rozšíření akreditace.


Doktorandský seminář je odbornou platformou, na níž studenti diskutují projekty a části své doktorské disertační práce. Účast a minimálně jedna samostatná prezentace či oponentura na doktorandském semináři je povinná pro všechny studenty prvního, druhého a třetího ročníku, kteří ještě nesložili státní doktorskou zkoušku.


Státní doktorská zkouška:


  • 1. Obecná část - Teorie


  • 2. Obecná část - Metodologie, Epistemologie


  • 3. Specializační otázkaStudenti prvních ročníků prezentují na doktorandském semináři během prvního semestru studia rozpracované verze svých projektů doktorské disertační práce. Diskuse na semináři slouží k dopracování těchto projektů.

Studenti si dále zapisují povinné kurzy, pořádané Katedrou sociologie Institutu sociologických studií (ISS) pro první (resp. druhý) ročník doktorského studia (obvykle v letním semestru). Tyto kurzy je třeba si zapsat a absolvovat v prvním či druhém roce studia.


Mimo tyto kurzy si studenti mohou zapsat jakýkoli jiný kurz jakékoli vysoké školy užitečný pro jejich práci.

O průběhu studia se vede elektronický Výkaz o studiu a to ve Studijním informačním systému UK.


Studenti si ve Studijním informačním systému UK zapisují veškeré povinné i nepovinné kurzy.

Doktorský seminář si zapisují podle vzoru v následující tabulce:


Povinné semináře: Skupina: J#04419 (doktorské semináře: 160 kreditů)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSDS01

ExternĂ­ odkaz Sociologický seminář

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

0/1

Z

15

JSDS03

ExternĂ­ odkaz Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Z

20

JSDS04

ExternĂ­ odkaz Sociologie jako současná vědní disciplína

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/2

Z

20

JSDS05

ExternĂ­ odkaz Sociologický seminář II

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

0/1

Z

15

JSDS06

ExternĂ­ odkaz Sociologický seminář III

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

0/1

Z

15

JSDS07

ExternĂ­ odkaz Sociologický seminář IV

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

0/1

Z

15

JSDS08

ExternĂ­ odkaz Sociologický seminář V

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

0/1

Z

15

JSDS09

ExternĂ­ odkaz Sociologický seminář VI

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

0/1

Z

15

JSDS10

ExternĂ­ odkaz Research Design

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

0/1

Z

15

JSDS11

ExternĂ­ odkaz Akademické psaní v sociologii

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

0/1

Z

15


JSDS03 Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu a JSDS04 Sociologie jako současná vědní disciplína – si studenti ve Studijním informačním systému UK zapisují dle vlastního uvážení v prvním nebo nejpozději druhém roce studia
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.říjen 2020 18:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 19.10 2020 12:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz