Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Sociologie a sociální politika (BP_SOSP)
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0314A250004: Sociologie a sociální politika - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy (nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK. Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky, ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.


Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na zavádění těchto opatření v praxi


Garant programu: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty:

125 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 1:

min. 32 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2 (jazyky):

min. 3 kredity

Volitelné předměty

max. 20 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


(JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (1 otázka)

(JSZ542) Sociologie (1 otázka)

(JSZ065) Sociální politika a veřejná správa (2 otázky)

(JSZ034) Metody a techniky výzkumu (1 otázka)

(JSZ035) Státní zkouška z analýzy dat


Povinné předměty

Skupina předmětů J#0960


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/3

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík ExternĂ­ odkaz Halamka ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Frantová

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Dvořák ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

3

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Mouralová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

3

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

2/1

Zk

5

JSB513

ExternĂ­ odkaz Úvod do akademické práce

ExternĂ­ odkaz Mouralová

ZS

0/2

Z

3

JSB529

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu pro sociology

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

3/1

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Numerato ExternĂ­ odkaz Hájek ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSB554

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Frantová

ZS

2/0

Z

4

JSB556

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

5

JSB562

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Nekola ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

0/2

Z

3

JSB569

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Angelovská ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

1/1

Zk

5

JSB570

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

5

JSB571

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Witz

ZS

2/1

Zk

5


Celkem kreditů za povinné předměty: 125


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530
JSB008

Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz J#R064
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB015

Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB039

Úvod do vzdělávací politiky

JSB025 JSB026
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB072

Zdravotní politika

JSB025 JSB026
JSB529

Úvod do empirického výzkumu pro sociology
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB001

JSB535

Úvod do statistikyJSB017

JSB017

JSB536

Základy logiky a matematikyJSB035

JSB035

JSB537

Analýza dat v SPSS
JSB538

JSB554

Dějiny sociologie I
JSB007

JSB556

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB033

JSB562

Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB024

JSB569

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB570

Sociální politika jako společenská praxe
JSB027

JSB571

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB601


Povinně volitelné předměty - skupina 1

Skupina předmětů J#0961


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB056

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvalitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

4

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Policy Process, Political Parties, and the Welfare State

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/0

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Úvod do zkoumání veřejných politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

KZ

4

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB080

ExternĂ­ odkaz New religious practices in/and new media.

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Zk

7

JSB401

ExternĂ­ odkaz Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

LS

1/1

Zk

5

JSB421

ExternĂ­ odkaz Critical Urban Sociology

ExternĂ­ odkaz Orcígr

ZS

1/1

Zk

6

JSB454

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

7

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB514

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

2/1

KZ

5

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB516

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB517

ExternĂ­ odkaz Hudební subkultury mládeže

ExternĂ­ odkaz Oravcová

ZS

2/0

Zk

6

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB528

ExternĂ­ odkaz Sociologie sportu

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB532

ExternĂ­ odkaz Digital Sociology

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB533

ExternĂ­ odkaz Média a dokument

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

0/1

Z

2

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB541

ExternĂ­ odkaz Anthropology of globalization

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Kuřík

LS

2/0

Zk

7

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB544

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly středoškolské matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

0/2

Zk

2

JSB546

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

LS

3/0

Zk

7

JSB547

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSB550

ExternĂ­ odkaz Současné problémy sociologie vzdělání

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

2/0

Zk

6

JSB551

ExternĂ­ odkaz Social Psychology

ExternĂ­ odkaz Hoekstra

ZS

1/1

Zk

6

JSB552

ExternĂ­ odkaz Political Sociology of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Klásková ExternĂ­ odkaz Honová

LS

1/1

Zk

6

JSB557

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

5

JSB558

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/1

Zk

5

JSB559

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Zk

5

JSB560

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

5

JSB561

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

5

JSB563

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

5

JSB564

ExternĂ­ odkaz Společnost spotřeby

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB568

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

5

JSB573

ExternĂ­ odkaz Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSB577

ExternĂ­ odkaz East in the West: Sociology of Alterity

ExternĂ­ odkaz Bhardwaj

LS

1/1

Zk

6

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Hrubeš

LS

2/1

Zk

5

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

4


Minimální počet kreditů: 32   Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB032

Dějiny sociální antropologie

JSB051
JSB056

Základy analýzy kvalitativních dat

JSB014
JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB104

Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB131

Velké empirické výzkumy ČR

JSB529
JSB401

Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

JSB008
JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz J#R054
JSB516

Sociology of Sport
JSB528 JSM009

JSB528

Sociologie sportu

JSB008JSB516 JSM009

JSB532

Digital Sociology

JSB008JSB726

JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB547

Rodinná politika
JSM609

JSB550

Současné problémy sociologie vzdělání

JSB008 JSB530
JSB558

Dějiny sociální antropologie

JSB557
JSB559

Současná sociální antropologie

JSB558
JSB560

Antropologie náboženství

JSB557 JSB558
JSB568

Antropologie ekonomických a politických systémů

JSB557
JSB573

Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

JSB535

Skupina prerekvizit J#SOSPR14

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

J#R039

ExternĂ­ odkaz skupina "Skupina prerekvizit - pro JSB014, JSB015 (JSB012 nebo JSB529)"


JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Frantová

LS

2/1

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hendl

LS

3/2

Zk

5


Povinně volitelné předměty - skupina 2 (jazyky)

Skupina předmětů J#0962


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/3

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3


Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/3

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/3

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/3

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština obecná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

KZ

3


Doporučené volitelné předměty

Skupina předmětů J#0963


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/3

Z

3


Kredity pro volbu studenta: 20Kód plánu:

J19BPSOSP1107

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.říjen 2020 18:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 19.10 2020 12:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz