Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Česko-německá studia / Deutsch-tschechische Studien (BP_CNS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0312A200012: Česko-německá studia / Deutsch-tschechische Studien - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Cílem programu Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.Studium programu předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi programu Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ.


Studium programu nezákládá nárok na získání stipendia na pobyt na Univerzitě Řezno ve druhém či pozdějším roce studia.


Garantem programu je doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Mail 
Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

36 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 24 kreditů

(ExternĂ­ odkaz Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

  2. (JSZ631) Obhajoba písemné práce

  3. (JSZ632) Obhajoba písemné práce

  4. (JSZ633) Obhajoba písemné práce


    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy),  ostatní práce jsou asi po 20 stranách (á 1.800 znaků + přílohy). Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, zbylé práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.

 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře. Bakalářskou práci nelze psát v modulu jazykověda a literární věda. (Toto omezení platí jen pro studenty imatrikulované primárně na FSV UK.)

 


1. Jazykověda


2. Literární věda


3. Vědy o kultuře


4. Politika a dějiny


5. Právo a hospodářské dějiny
POVINNÉ PŘEDMĚTY

Pro studenty primárně imatrikulované na FSV UK


Skupina povinných předmětů (J#0508CZ)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB070

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny I (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

3

JTB071

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny II (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

3/3

Zk

3

JTB072

ExternĂ­ odkaz Praktikum

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/8

Zk

20

JTB073

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia I

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Zk

4

JTB074

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia II

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům (J#0508CZ):

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB070

Překlad z češtiny do němčiny I (UR)

ExternĂ­ odkaz J#R083 ExternĂ­ odkaz J#R084 JLB013 JLB014 JTB308 JTB026 JTB132 JTB223 JTB016
JTB073

Bakalářský seminář pro česko-německá studia I

JTB001 JTB026 JTB016
JTB074

Bakalářský seminář pro česko-německá studia II

ExternĂ­ odkaz J#R083 ExternĂ­ odkaz J#R084 JLB013 JLB014 JTB073 JTB223 JTB132 JTB308

Pro studenty primárně imatrikulované na UR


Skupina povinných předmětů (J#0509DE)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB075

ExternĂ­ odkaz DTS M 12 Praktikumsmodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/20

Zk

20

JTB076

ExternĂ­ odkaz Bachelorarbeit

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/4

Z

10

JTB077

ExternĂ­ odkaz DTS M 13 Freies Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/8

Zk

14

Celkový počet kreditů: 44


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům (J#0509DE):

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPOVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Předměty plněné v průběhu studia na FSV UK


Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

Jazyk

Politika a dějiny

Právo a hospodářské dějiny


Povinně volitelné předměty - Jazyk: (J#0510)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

JTB078

ExternĂ­ odkaz DTS M 01 Sprache

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/8

Zk

12

JTB079

ExternĂ­ odkaz DTS M 02 Sprache

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/8

Zk

12

JTB080

ExternĂ­ odkaz DTS M 09 Sprache Aufbau

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/6

Zk

6

JTB308

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB309

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB313

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa Aktuell I

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB314

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa Aktuell II

ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz De Gail

ZS/LS

0/2

Z

4

J#0513

ExternĂ­ odkaz skupina "Česko-německá studia: povinně volitelné předměty - gastdozenti"


Minimální počet kreditů: 24 (splněná skupina J#0513 se ve skupině J#0510 počítá za příslušný počet kreditů přiřazených splněnému předmětu)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032


JTB308

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I
JMBZ197

JTB309

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JTB308JMBZ198Povinně volitelné předměty - Politika a dějiny: (J#0511)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB001

ExternĂ­ odkaz Základy akademické práce

ExternĂ­ odkaz Pondělíček ExternĂ­ odkaz Filipová

ZS

2/0

Zk

5

JTB002

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

2/0

Zk

5

JTB003

ExternĂ­ odkaz Úvod do teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

2/0

Zk

5

JTB004

ExternĂ­ odkaz Úvod do historie

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

2/0

Zk

5

JTB005

ExternĂ­ odkaz Úvod do geografie

ExternĂ­ odkaz Szobi

LS

1/1

Zk

5

JTB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny evropského myšlení

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

2/0

Zk

5

JTB009

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Klípa ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

0/2

Z

1

JTB010

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

5

JTB011

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Klípa ExternĂ­ odkaz Perutka

LS

0/2

Z

1

JTB016

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

6

JTB026

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám NMZ

ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz Emler

LS

0/2

Z

2

JTB081

ExternĂ­ odkaz DTS M 10 Schwerpunktmodul I

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

2/2

Zk

12

JTB082

ExternĂ­ odkaz DTS M 11 Schwerpunktmodul II

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

10/10

Zk

10

JTB083

ExternĂ­ odkaz DTS M 07 Politik/Gesellschaft/Recht

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

9/9

Zk

18

JTB132

ExternĂ­ odkaz Central European Culture in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JTB223

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Filipová

LS

1/1

Zk

6

JTB234

ExternĂ­ odkaz Německo po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

1/1

Zk

6

JTB250

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JTB251

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTB256

ExternĂ­ odkaz Progresivní zahraniční politika v Německu a EU

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB257

ExternĂ­ odkaz Česká diplomacie po roce 1989 - geneze, instituce, témata

ExternĂ­ odkaz Petříček

ZS

1/1

Zk

6

JTB271

ExternĂ­ odkaz Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JTB272

ExternĂ­ odkaz Společnost za ostnatým drátem. Koncentrační tábory ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

LS

1/1

Zk

6

JTB274

ExternĂ­ odkaz Nacismus ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kyncl

LS

1/1

Zk

5

JTB275

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTB276

ExternĂ­ odkaz Od Drang nach Osten k evropské integraci. Německo a východní Evropa ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

3

JTB277

ExternĂ­ odkaz Mezi konfliktem a soužitím. Češi a sudetští Němci v proměnách 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

3

JTB281

ExternĂ­ odkaz Rok 1968 v západním Německu a v Evropě

ExternĂ­ odkaz Valenta

LS

1/1

Zk

6

JTB284

ExternĂ­ odkaz Evropská paměť v audiovizuálních médiích

ExternĂ­ odkaz Šindelář

ZS

1/1

Zk

6

JTB319

ExternĂ­ odkaz Akademie Mitteleuropa. Europäische und nationale Revolutionen in Zentraleuropa: 1989-2019

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Z

4

JTB330

ExternĂ­ odkaz Československo: Ostrov demokracie ve střední Evropě? Politika - Společnost - Kultura 1918-1939

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

6

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

J#0513

ExternĂ­ odkaz skupina "Česko-německá studia: povinně volitelné předměty - gastdozenti"


Minimální počet kreditů: 28 (splněná skupina J#0513 se ve skupině J#0511 počítá za příslušný počet kreditů přiřazených splněnému předmětu)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Politika a dějiny:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB001

Základy akademické práce
JTB104

JTB010

Dvě století střední Evropy II

JTB008
JTB011

Seminář k dějinám střední Evropy II

JTB009
JTB016

Dějiny německy mluvících zemí

JTB015 JTB005 JTB006 JTB007 JTB010 JTB011 JTB014 JTB003 JTB002 JTB001 JTB004
JTB026

Seminář k dějinám NMZ

JTB001 JTB007 JTB006 JTB005 JTB004 JTB003 JTB002JMB009

JTB132

Central European Culture in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz J#R065JMBZ289

JTB223

Geografie německy mluvících zemí
JMB118

JTB234

Německo po roce 1990
JMB218

JTB250

Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo)
JMB222

JTB271

Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?
JMB125

JTB277

Mezi konfliktem a soužitím. Češi a sudetští Němci v proměnách 20. století
JMB053

JTB284

Evropská paměť v audiovizuálních médiích

JTB010
JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640Povinně volitelné předměty - Právo a hospodářské dějiny: (J#0512)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB084

ExternĂ­ odkaz DTS M 08 Politik/Geschichte/Recht/Wirtschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

8/8

Zk

12

JTB133

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

JTB210

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JTB255

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB316

ExternĂ­ odkaz Základy německého ústavního práva

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTB317

ExternĂ­ odkaz Společenské a ekonomické důsledky digitalizace

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB347

ExternĂ­ odkaz Základy německého, rakouského a švýcarského práva ve vzájemném srovnání a v aktuálních debatách

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JTM031

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM306

ExternĂ­ odkaz Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Právo a hospodářské dějiny:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB133

Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz J#R065
JTB210

Úvod do mezinárodního a evropského práva
JMB065

JTM031

Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder
JMM351

JTM306

Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert
JMM350Speciální skupina v rámci nabídky PV předmětů - Gastdozenten: (J#0513)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB332

ExternĂ­ odkaz Climate Change Politics from a Comparative Area Perspective

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Ullrichová ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB349

ExternĂ­ odkaz Využití AI v humanitních a společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Kocián ExternĂ­ odkaz Vidová Hladká

LS

1/1

Z

4

JTM031

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM304

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JTM324

ExternĂ­ odkaz "Auferstanden aus Ruinen". Spielfilme ebnen nach 1945 den Weg zu Frieden und Demokratie

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JTM333

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Integration 1949-heute

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

LS

1/1

Zk

6

JTM334

ExternĂ­ odkaz Zeitreisen? Ostmitteleuropa im Blick deutscher und österreichischer Touristen

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

Zk

6

JTM410

ExternĂ­ odkaz U.S.-Czechoslovak Economic and Cultural Relations in the Cold War

ExternĂ­ odkaz Doležalová ExternĂ­ odkaz Albrecht

ZS

1/1

Zk

6

JTM501

ExternĂ­ odkaz Kulturrevolution der langen 1960er in den beiden deutschen Staaten im globalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Esch

ZS

1/1

Zk

6

JTM523

ExternĂ­ odkaz Der Kampf um die „Vierte Gewalt“ – Öffentlich-rechtliche Medien im Ländervergleich

ExternĂ­ odkaz Lange

ZS

1/1

Zk

6

JTM560

ExternĂ­ odkaz Populismus, Polarisierung und politische Entfremdung in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Herold

ZS

1/1

Zk

6

JTM621

ExternĂ­ odkaz Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft, 1945–2022

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JTM622

ExternĂ­ odkaz Einführung in die vergleichende Versöhnungsforschung

ExternĂ­ odkaz Leiner

LS

1/1

Zk

6

JTM652

ExternĂ­ odkaz Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JTM653

ExternĂ­ odkaz Kolonialismus in Geschichte, Literatur und der aktuellen Debatt

ExternĂ­ odkaz Schönborn

LS

1/1

Zk

6

JTM664

ExternĂ­ odkaz Sicherheitspolitik Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hummel

ZS

1/1

Zk

6

JTM730

ExternĂ­ odkaz Auf den Spuren der Vergangenheit: wie Geschichte im Tourismus präsentiert und konsumiert wird

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

Zk

6

JTM731

ExternĂ­ odkaz Verwissenschaftlichung des Sozialen: Technokratie, Rationalisierung und social engineering in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Feindt

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet splněných předmětů: 2 (Kredity za první splněný kurz se započítají do PV skupiny Jazyk (J#0510). Druhý splněný kurz se započítá do skupiny Politika a dějiny (J#0511). Všechny další splněné kurzy v této skupině budou spadat do skupiny volitelných předmětů).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM031

Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder
JMM351

JTM304

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276


Předměty plněné v rámci zahraničního výjezdu na UR zpravidla v průběhu 2. a vyššího ročníku


Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

Jazykověda

Literární věda

Vědy o kultuře


- Studenti plní v modulech daný počet kreditů. Rozpis na konkrétní vypisované kurzy na UR poskytne koordinátor Bohemica před začátkem příslušného akademického roku, respektive semestru.


Povinně volitelné předměty - Jazykověda (UR): (J#0514)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB090

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

6

JTB091

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

2/0

Zk

6

JTB092

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Sprachwissenschaft (a/b) (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

6

JTB093

ExternĂ­ odkaz DTS M 04 Sprachwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/12

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB090

Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)
JMB300


Povinně volitelné předměty - Literární věda (UR): (J#0515)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB094

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

6

JTB095

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

1/1

Zk

6

JTB096

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

6

JTB097

ExternĂ­ odkaz DTS M 05 Literaturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/12

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty - Vědy o kultuře (UR): (J#0516)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB098

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Kulturwissenschaft (a/b) (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

2/0

Zk

6

JTB099

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Kulturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

1/1

Zk

6

JTB100

ExternĂ­ odkaz Übung zur Kulturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

6

JTB101

ExternĂ­ odkaz DTS M 06 Kulturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPoznámka:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Předměty, které jsou doplněny v názvu závorkou "(UR)", si studenti zapisují na Univerzitě Řezno v rámci povinného zahraničního výjezdu.Kódy plánů:

J19BPCNSCZ1092

J19BPCNSDE1092
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:15

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz