Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Politologie (NP_POL)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200011: Politologie - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Katedra politologie IPS se v rámci magisterského dvouletého studijního oboru POLITOLOGIE zaměřuje především na rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti metodologie a komparativní politologie. Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu konfliktů v demokracii, komunální politiku a politickou geografii.


Absolventi magisterského oboru Politologie mají možnost pokračovat v navazujícím postgraduálním studiu Politologie, a to buď v rámci rigorózního řízení, nebo doktorského studia, které katedra zajišťuje v prezenční i kombinované formě.


Garantkou oboru Politologie je ExternĂ­ odkaz prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h. c., koordinátorem oboru je Mgr. Jakub Stauber.Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Povinné předměty:

60 kreditů

Povinně volitelné profilující:

minimálně: 30 kreditů

Povinně volitelné:

minimálně: 18 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Státní závěrečná zkouška


Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, a to:

část SZZ 1: (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

část SZZ 2: (JSZ389) Ústní zkouška: Teoretické a metodologické aspekty výzkumu v politologii. Povinná část SZZ (část SZZ 2) obsahuje dvě otázky na základě obsahu povinných kurzů.

část SZZ 3: Ústní část: Profilující část SZZ

Profilující část SZZ (část SZZ 3) obsahuje po jedné otázce ze dvou profilací, tj. jedna profilace = jedna otázka. Tyto profilace si student volí ze tří níže uvedených možností:

a) (JSZ040) komparativní politologie

b) (JSZ390) český politický systém

c) (JSZ039) politická geografie

Obě profilace student volí dle vlastního uvážení, a to při přihlášení se ke státní zkoušce.


Návaznost jednotlivých profilací:

a) Komparativní politologie

Profilace navazuje na:

• PP předmět Komparativní politologie, Pluralitní demokracie – aspekty analýzy,

• PVP začleněné do skupiny profilujících PVP – Komparativní politologie


b) Český politický systém

Profilace navazuje na:

• PP předmět Stranické systémy, Teorie politických stran

• PVP začleněné do skupiny profilujících PVP - Český politický systém


c) Politická geografie

Profilace navazuje na:

• PP předmět Stát – region – identita

• PVP začleněné do skupiny profilujících PVP – Politická geografie


Povinné předměty J#0840


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM023

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář I

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

2

JPM024

ExternĂ­ odkaz Decentralizace - region - identita

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Zk

7

JPM025

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář II

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

4

JPM026

ExternĂ­ odkaz Diplomní seminář III

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

6

JPM027

ExternĂ­ odkaz Teorie politických stran

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

7

JPM028

ExternĂ­ odkaz Stranické systémy

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

1/1

Zk

7

JPM029

ExternĂ­ odkaz Problémy ústavního inženýrství

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Zk

7

JPM030

ExternĂ­ odkaz Komparativní politologie

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/2

Zk

10

JPM031

ExternĂ­ odkaz Research Methods

ExternĂ­ odkaz Kofroň

LS

1/2

Zk

10


Celkový počet kreditů za povinné kurzy je 60


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM023

Diplomní seminář I
JPM010

JPM024

Decentralizace - region - identita
JPM343

JPM025

Diplomní seminář II

JPM023JPM344

JPM026

Diplomní seminář III

JPM025JPM345

JPM027

Teorie politických stran
JPM019 JPM579

JPM028

Stranické systémy
JPM020 JPM580

JPM029

Problémy ústavního inženýrství
JPM639

JPM030

Komparativní politologie
JPM017


Povinně volitelné předměty profilující


Minimální počet splněných kreditů celkem: 30

Z této kategorie (tj. PV kurzů) si každý student zapíše:

a) Minimálně 10 kreditů z tematického okruhu Komparativní politologie (profilující).

b) Minimálně 10 kreditů z tematického okruhu Český politický systém (profilující).

c) Minimálně 10 kreditů z tematického okruhu Politická geografie (profilující).

Volbu ve všech výše uvedených třech profilacích lze kombinovat s přednáškami hostujících profesorů, které katedra nabízí v rámci jednotlivých semestrů dle aktuální nabídky, pokud je jim přiděleno označení „profilující“ v některé ze tří uvedených kategorií.


Povinně volitelné předměty - Komparativní politologie (profilující) J#0841


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM005

ExternĂ­ odkaz Koalice a koaliční vazby v parlament.systémech

ExternĂ­ odkaz Stauber

LS

2/0

Zk

5

JPM040

ExternĂ­ odkaz Global Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Salamon

ZS

1/1

Zk

5

JPM056

ExternĂ­ odkaz Political Parties in Comparative Perspective

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Zk

5

JPM342

ExternĂ­ odkaz Konflikty v demokracii a národní identita: teoretické problémy analýzy

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

1/1

Zk

5

JPM547

ExternĂ­ odkaz Národ a nacionalismus

ExternĂ­ odkaz Říchová

LS

1/1

Z

5

JPM574

ExternĂ­ odkaz Moderní strany v Evropě

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

2/0

Z

5

JPM649

ExternĂ­ odkaz European Political Philosophy: Freedom, Equality, Solidarity

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6


Minimální počet splněných kreditů celkem:  10


Povinně volitelné předměty - Český politický systém (profilující) J#0842


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM032

ExternĂ­ odkaz Politické instituce a modely vládnutí v ČR

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/1

Zk

5

JPM160

ExternĂ­ odkaz Česká komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Zk

5

JPM638

ExternĂ­ odkaz České politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

1/1

Zk

5

JPM729

ExternĂ­ odkaz Český parlament a parlamentarismus

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

5


Minimální počet splněných kreditů celkem:  10


Povinně volitelné předměty - Politická geografie (profilující) J#0843


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM036

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1945-2000

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

5

JPM127

ExternĂ­ odkaz Geopolitika a geostrategie 1815-1945

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Zk

5

JPM142

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and Political Geography of World Regions

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

6

JPM599

ExternĂ­ odkaz War, the State and Society I

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

2/0

Zk

6

JPM604

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and Geostrategy I

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Z

4

JPM605

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and Geostrategy II

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPM734

ExternĂ­ odkaz Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states

ExternĂ­ odkaz Riegl ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

2/2

Zk

9


Minimální počet splněných kreditů celkem:  10


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM036

Geopolitika a geostrategie 1945-2000

JPM127
JPM142

Geopolitics and Political Geography of World Regions
JPM324 JPM641

JPM605

Geopolitics and Geostrategy II

JPM604
JPM734

Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states
JPM300


Povinně volitelné předměty J#0844


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM596

ExternĂ­ odkaz Politics and Media in High-Stakes International Conflicts

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

1/1

KZ

3

JLM001

ExternĂ­ odkaz Academic English I

ExternĂ­ odkaz Goodall

ZS/LS

0/2

Z

3

JLM002

ExternĂ­ odkaz Academic English II

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JLM006

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro politology II

ExternĂ­ odkaz Panešová

ZS

0/2

Zk

3

JLM057

ExternĂ­ odkaz Academic Writing for Masters

ExternĂ­ odkaz Goodall

LS

0/2

Z

3

JPM034

ExternĂ­ odkaz Politické sítě

ExternĂ­ odkaz Brabec

ZS

1/1

Zk

5

JPM035

ExternĂ­ odkaz Demokratizace a autokratizace v komparativní perspektivě

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/1

Zk

8

JPM039

ExternĂ­ odkaz Measuring Democracy and Democratic Quality

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

2/1

Zk

7

JPM041

ExternĂ­ odkaz Global Justice: Interdisciplinary Perspectives

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

1/1

Zk

5

JPM066

ExternĂ­ odkaz Gender and Politics

ExternĂ­ odkaz Monsees

ZS

1/1

Zk

6

JPM070

ExternĂ­ odkaz Current Topics in Political Theory

ExternĂ­ odkaz Franěk

LS

1/1

Zk

6

JPM071

ExternĂ­ odkaz Theories of Antisemitism

ExternĂ­ odkaz Kubátová

ZS

1/1

Zk

5

JPM085

ExternĂ­ odkaz World Religions in the Global Age: Interdisciplinary Perspectives

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

2/0

Zk

6

JPM104

ExternĂ­ odkaz China after the Treaty of Nanjing (1842)

ExternĂ­ odkaz Bejkovský

LS

2/0

Zk

6

JPM118

ExternĂ­ odkaz Volby v USA

ExternĂ­ odkaz Kotábová

ZS

1/1

Z

5

JPM144

ExternĂ­ odkaz Rozhodovací procesy municipalit pohledem Svazu měst a obcí ČR

ExternĂ­ odkaz Masopustová

ZS

1/1

Zk

5

JPM146

ExternĂ­ odkaz Přechody k demokracii v teorii a praxi

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

5

JPM148

ExternĂ­ odkaz Legislativní proces v praxi

ExternĂ­ odkaz Masopustová ExternĂ­ odkaz Hornek

ZS

1/1

Zk

5

JPM150

ExternĂ­ odkaz Poloprezidentské režimy v postkomunistické Evropě

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

2/0

Zk

5

JPM154

ExternĂ­ odkaz Politics and AI

ExternĂ­ odkaz Čech

ZS

1/1

Zk

6

JPM158

ExternĂ­ odkaz Opozice v totalitním režimu

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPM161

ExternĂ­ odkaz Empires - an extinct type of actor in international relations

ExternĂ­ odkaz Romancov

LS

2/0

Zk

6

JPM198

ExternĂ­ odkaz Contemporary Latin America

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

6

JPM272

ExternĂ­ odkaz Evropská komunální politika

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

1/1

Zk

5

JPM279

ExternĂ­ odkaz Totalitarismus a literatura

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

1/1

Z

5

JPM311

ExternĂ­ odkaz Sociologie politické strany

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/2

Z

5

JPM317

ExternĂ­ odkaz Terorismus v Evropě

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Z

5

JPM348

ExternĂ­ odkaz Nové přístupy k místní správě a přímá volba starostů

ExternĂ­ odkaz Jüptner

LS

0/2

Z

5

JPM349

ExternĂ­ odkaz Politické aspekty slučování obcí

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

0/2

Z

5

JPM398

ExternĂ­ odkaz Global Political Philosophy

ExternĂ­ odkaz Salamon

LS

1/1

Zk

5

JPM443

ExternĂ­ odkaz Data Analysis and Mapping

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

5

JPM444

ExternĂ­ odkaz Navigating the Information Age: Political Text Analysis and Applied Machine Learning

ExternĂ­ odkaz Stauber ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM445

ExternĂ­ odkaz Lobbying v České republice

ExternĂ­ odkaz Jágr

ZS

0/2

Z

5

JPM446

ExternĂ­ odkaz Politika jako povolání

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

0/2

Z

5

JPM447

ExternĂ­ odkaz Digitální politiky

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

0/2

Z

5

JPM448

ExternĂ­ odkaz Russia in the system of IR

ExternĂ­ odkaz Romancov

ZS

2/0

Zk

6

JPM450

ExternĂ­ odkaz Electoral Systems

ExternĂ­ odkaz Collini

LS

2/0

Zk

6

JPM451

ExternĂ­ odkaz Czech Parliament in Central European perspective

ExternĂ­ odkaz Kuta

LS

1/1

Zk

6

JPM465

ExternĂ­ odkaz Evolution of the Hungarian political System

ExternĂ­ odkaz Collini

ZS

2/0

Z

6

JPM466

ExternĂ­ odkaz Parties and Party Systems in Southern Europe

ExternĂ­ odkaz Collini

LS

2/0

Z

6

JPM548

ExternĂ­ odkaz Public International Law

ExternĂ­ odkaz Landovský

LS

1/1

Zk

7

JPM550

ExternĂ­ odkaz History, Politics and Culture of Central European Jewry

ExternĂ­ odkaz Kubátová

LS

1/1

Zk

7

JPM553

ExternĂ­ odkaz From Anti-Semitism to Anti-Zionism

ExternĂ­ odkaz Kubátová

ZS

1/1

Z

6

JPM581

ExternĂ­ odkaz Le système politique tchèque

ExternĂ­ odkaz Perottino

LS

2/0

Zk

7

JPM582

ExternĂ­ odkaz Stáž v praxi

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS/LS

0/2

Z

5

JPM596

ExternĂ­ odkaz Workshop Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

0/2

Z

5

JPM682

ExternĂ­ odkaz Pokročilé nástroje kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

0/2

Zk

5

JPM685

ExternĂ­ odkaz Politická filozofie Hannah Arendtové

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Z

5

JPM742

ExternĂ­ odkaz Public International Law

ExternĂ­ odkaz Landovský

LS

1/1

Zk

5

JPM765

ExternĂ­ odkaz Ukrajinská náboženská scéna: politika, nacionalismus a identita

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

LS

2/0

Zk

5

JPM766

ExternĂ­ odkaz Zkušenosti malých obcí z pohledu starosty

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

1/1

Z

5

JPM790

ExternĂ­ odkaz Obsahová analýza textů ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Stauber

ZS

1/1

Z

5

JPM791

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář: Demokratické inovace

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

0/2

Z

6

JPM792

ExternĂ­ odkaz Measuring Democracy and Democratic Quality

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

1/2

Zk

6

JPM793

ExternĂ­ odkaz Political Representation

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/2

Zk

6

JPM801

ExternĂ­ odkaz Quantitative methods

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

2/0

Zk

5

JPM804

ExternĂ­ odkaz Geopolitics and security in Africa

ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

2/0

Zk

4

JPM805

ExternĂ­ odkaz Democracy - Current Challenges and Innovations

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/0

Zk

5

JPM812

ExternĂ­ odkaz Democratic backsliding

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

1/2

Zk

6

JPM813

ExternĂ­ odkaz Populism and Democracy

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/2

Zk

6

JPM816

ExternĂ­ odkaz Secessionist Conflicts and Their Management

ExternĂ­ odkaz Riegl

ZS

1/1

Zk

4

JPM817

ExternĂ­ odkaz African jihad

ExternĂ­ odkaz Doboš

ZS

1/1

Zk

4

JPM818

ExternĂ­ odkaz Trust and Deliberation: In Search for a Way to Reduce Polarization

ExternĂ­ odkaz Halamka

LS

1/1

Zk

4

JPM826

ExternĂ­ odkaz Geoeconomics: a framework to understand the evolution of geopolitical analysis

ExternĂ­ odkaz Riegl

LS

2/0

Zk

4

JPM827

ExternĂ­ odkaz Era of political entrepreneurs: a party capture by private interests

ExternĂ­ odkaz Cirhan

ZS/LS

2/0

Zk

4

JPM829

ExternĂ­ odkaz Immigrant integration and multiculturalism: contradictory or complementary?

ExternĂ­ odkaz Krausz Hladká

ZS

1/1

Zk

6

JPM851

ExternĂ­ odkaz Sociology of voting behaviors

ExternĂ­ odkaz Jágr

LS

2/0

Zk

6

JPM852

ExternĂ­ odkaz The Far Right in Europe

ExternĂ­ odkaz Guasti

ZS

2/0

Zk

6

JPM855

ExternĂ­ odkaz Politics and Effects of Mega-Events

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

2/0

KZ

4

JPM856

ExternĂ­ odkaz The State, Democracy and Development in Southern Africa

ExternĂ­ odkaz Doboš

LS

0/1

Zk

4

JPM888

ExternĂ­ odkaz Comparative Democratization

ExternĂ­ odkaz Guasti

LS

1/1

Zk

6

JTB280

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLM001

Academic English I

ExternĂ­ odkaz J#LM30
JLM002

Academic English II

JLM001
JLM006

Angličtina pro politology IIJLB006


JPM039

Measuring Democracy and Democratic Quality
JPM792

JPM041

Global Justice: Interdisciplinary Perspectives
JPM399

JPM085

World Religions in the Global Age: Interdisciplinary Perspectives
JPB164 JPM767

JPM398

Global Political Philosophy
JPM116 JPM323

JPM548

Public International Law
JPM675 JPM742

JPM581

Le système politique tchèque
JPB560

JPM682

Pokročilé nástroje kvantitativního výzkumu

JPM031
JPM742

Public International Law
JPM548 JPM675Kód plánu:

J19NPPOL1078
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:16

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz