Fakulta sociálních věd UK
IKSŽ
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 
Dětský uzel aktuálního dokumentu Studijní programy IKSŽ
Dětský uzel aktuálního dokumentu (Bc) Program: Komunikační studia - Marketingová komunikace a public relations (BP_KSMKP)
Dětský uzel aktuálního dokumentu (Bc) Program: Komunikační studia - Mediální studia (BP_KSMS)
Dětský uzel aktuálního dokumentu (Bc) Program: Komunikační studia - Žurnalistika (BP_KSZN)
Dětský uzel aktuálního dokumentu (NMgr) Program: Mediální studia - distanční forma (ND_MS)
Dětský uzel aktuálního dokumentu (NMgr) Obor 7202T012: Mediální studia (MSP)
Dětský uzel aktuálního dokumentu (NMgr) Obor 7202T006: Žurnalistika (ZN)
Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 19.10 2020 12:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz