Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202R012: Mediální studia - bakalářské studium kombinované (MSBCK)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program 7202R012: Mediální studia - bakalářské studium v kombinované formě


Tento studijní plán je závazný pro studenty, kteří budou v akademickém roce 2018/2019 studovat v prvním ročníku.


Bakalářský studijní obor 7202 Mediální studia je určen zájemcům o studium oboru mediální studia ve formě kombinující prezenční výuku a distanční studium. Koncepce oboru je zacílena na zájemce, kteří již vykonávají pracovní činnost a při vykonávání profese přicházejí do častého kontaktu s médii, popřípadě studují obsahově blízký obor.


Studiem oboru se uchazeči seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým kontextem existence médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativy. Absolventi získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si základní nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení státních úřadů, neziskových či rozpočtových organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru jim umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako šestisemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Studijní plán je pevný, studenti každý rok absolvují předepsané předměty. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Na bakalářské studium oboru Mediální studia v kombinované formě navazuje navazující magisterské studium oboru Mediální studia v prezenční i kombinované formě.


Garantem studijního oboru je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

134 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 28 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:

  1. (JDIP01) Obhajoba bakalářské práce

  2. (JSZ011) Dějiny médií a současné trendy médií (2 otázky)

  3. (JSZ012) Základy mediálních studií (2 otázky)Povinné předměty J#600

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB600

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií I.

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

6/0

Zk

10

JJB601

ExternĂ­ odkaz Rozbor právního prostředí v českých médiích

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

6/0

Zk

8

JJB602

ExternĂ­ odkaz Vývoj světových médií v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

6/0

Zk

8

JJB603

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií II.

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

6/0

Zk

8

JJB604

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu médií

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

6/0

Zk

9

JJB605

ExternĂ­ odkaz Novodobá historie médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Končelík

ZS

6/0

Zk

9

JJB606

ExternĂ­ odkaz Televize jako instituce

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

6/0

Zk

9

JJB607

ExternĂ­ odkaz Analýzy mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

6/0

Zk

9

JJB608

ExternĂ­ odkaz Úvod do lingvistiky a sémiotiky

ExternĂ­ odkaz Podzimek

LS

6/0

Zk

8

JJB609

ExternĂ­ odkaz Sociologie médií

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

6/0

Zk

8

JJB610

ExternĂ­ odkaz Média a česká kultura

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

6/0

Zk

8

JJB611

ExternĂ­ odkaz Česká média po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

6/0

Zk

8

JJB612

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

ZS

6/0

Zk

8

JJB613

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia nových médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS

6/0

Zk

10

JJB614

ExternĂ­ odkaz Bakalářský státnicový seminář

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

6/0

Z

6

JJB615

ExternĂ­ odkaz Bakalářský diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

6/0

Z

8

Počet kreditů za povinné předměty: 134


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB603

Úvod do studia médií II.

JJB600


Povinně volitelné předměty I. J#601

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB334

ExternĂ­ odkaz Zábava v médiích

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

2/0

Zk

6

JJB616

ExternĂ­ odkaz Vybrané novinářské osobnosti 19. století

ExternĂ­ odkaz Sekera

LS

6/0

Zk

6

JJB617

ExternĂ­ odkaz Vybrané novinářské osobnosti 20. století

ExternĂ­ odkaz Železný

ZS

6/0

Zk

6

JJB618

ExternĂ­ odkaz Propagandistické působení médií v 1 polovině 20. století

ExternĂ­ odkaz Suk

ZS

6/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty II. J#602

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB620

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - žurnalistická práce I.

ExternĂ­ odkaz Vlasák

ZS

6/0

KZ

4

JJB621

ExternĂ­ odkaz Mediální produkce - žurnalistická práce II.

ExternĂ­ odkaz Vlasák

LS

6/0

KZ

4

JJB622

ExternĂ­ odkaz Mediální reflexe kontroverzních témat české i evropské politiky a ekonomiky

ExternĂ­ odkaz Benda

LS

6/0

KZ

6

JJB623

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost - projekt

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

6/0

KZ

6

JJB624

ExternĂ­ odkaz Zpravodajství médií veřejné služby

ExternĂ­ odkaz Železný

LS

6/0

Zk

6

JJB625

ExternĂ­ odkaz Manipulace v audiovizuálním sdělení

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

6/0

Zk

6

JJB626

ExternĂ­ odkaz Vybrané otázky mediálního vzdělávávání

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS

6/0

Zk

6

Minimální počet kreditů: 16


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiKód plánu:

J18MSBCK1056Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:19

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz