Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202R006: Žurnalistika - bakalářské studium (ZBC)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202R006: Žurnalistika - bakalářské studium, prezenční

Tento studijní plán je určen studentům, kteří ke studiu nastupují od akademického roku 2015/2016 a výš.


Obor se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společenskovědního charakteru – sociologie, politologie, psychologie, filosofie a základů právního myšlení jako přirozeného vzdělanostního zázemí kvalifikovaných novinářů) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících mediálních studií (např. dějiny médií, komunikace, včetně komunikace v mateřském jazyce i jednom jazyce cizím, který si může student zvolit z nabídky). Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře (etika) a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (online žurnalistika).


Studenti volí ze dvou specializací: psaná a obrazová žurnalistika, nebo audiovizuální žurnalistika.


Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího Odkaz v rámci webu oboru Žurnalistika.


Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinninně volitelných (specializace) a volitelných. Studenti jsou povinni zvolit si specializaci, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů (označeno v sylabech a v systému SIS – studijní informační systém). V rámci bakalářského cyklu si studenti nemohou vybírat předměty z cyklů magisterských.Garantem bakalářského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.


Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas) PhDr. Martin Lokšík (televize), PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. (agentury) a PhDr. Alena Lábová, Ph.D. (foto).
Celkové studijní povinnosti


180 kreditůZákladní povinné předměty


126 kreditůPovinné volitelné předměty zaměření5 ZK (KZ) a 6 Zminimálně: 30 kreditůPovinně volitelné předměty - cizí jazyk1 ZK a 1Z6 kreditů (3 + 3)Volitelné předměty


18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Bakalářská státní zkouška:


Části:

1. Obhajoba bakalářské práce


Ústní zkouška z:

2. Teorie a praxe žurnalistické tvorby

3. Dějiny masových médií

4. Mediální specializace (I. Audiovizuální žurnalistika nebo II. Psaná a obrazová žurnalistika)I. Povinné předměty základní J#000517

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB001

ExternĂ­ odkaz Dějiny masových médií I

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

6

JJB002

ExternĂ­ odkaz Dějiny masových médií II

ExternĂ­ odkaz Sekera

ZS

1/1

Z

3

JJB003

ExternĂ­ odkaz Dějiny masových médií III

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

2/2

Zk

6

JJB004

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I

ExternĂ­ odkaz Svobodová

LS

2/2

Z

3

JJB005

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II

ExternĂ­ odkaz Svobodová

ZS

2/2

Zk

6

JJB006

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk III

ExternĂ­ odkaz Svobodová

ZS

2/2

Zk

6

JJB008

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

5

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

2/0

Zk

5

JJB010

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JJB011

ExternĂ­ odkaz Úvod do etiky žurnalistické práce

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

6

JJB012

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

2/4

KZ

5

JJB013

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

2/4

Zk

6

JJB014

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba III

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/4

KZ

4

JJB015

ExternĂ­ odkaz Česká literatura I

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

2/2

Z

3

JJB016

ExternĂ­ odkaz Česká literatura II

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

2/2

Zk

6

JJB017

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie I

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

Z

3

JJB018

ExternĂ­ odkaz Úvod do fotožurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Láb

ZS

1/1

KZ

5

JJB019

ExternĂ­ odkaz Práce s agenturními informacemi

ExternĂ­ odkaz Prázová ExternĂ­ odkaz Trunečková

ZS

1/1

Zk

4

JJB021

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Prázová

ZS

0/4

Z

4

JJB022

ExternĂ­ odkaz Právní souvislosti žurnalistické práce

ExternĂ­ odkaz Chaloupková

LS

1/1

Zk

6

JJB025

ExternĂ­ odkaz Nová média a žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JJB026

ExternĂ­ odkaz Politická geografie

ExternĂ­ odkaz Just ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JJB029

ExternĂ­ odkaz Praxe

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/4

Z

3

JJB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Poljakov

ZS

2/0

Zk

5

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 126


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB002

Dějiny masových médií II

JJB001
JJB003

Dějiny masových médií III

JJB002


JKB071

JKB071

JJB004

Současný český jazyk I
JKB068

JJB005

Současný český jazyk II

JJB004JKB069

JJB006

Současný český jazyk III

JJB005
JJB008

Úvod do studia komunikace

JJB012JKB004 JJB408

JJB009

Úvod do psychologieJKB207

JJB224 JKB207

JJB010

Základy filozofie a vzdělanostiJKB101

JKB101

JJB011

Úvod do etiky žurnalistické práceJKB070 JJB0111

JKB070

JJB012

Žurnalistická tvorba IJKB064

JKB064

JJB013

Žurnalistická tvorba II

JJB012
JJB014

Žurnalistická tvorba III

JJB013
JJB015

Česká literatura IJKB066

JKB066

JJB016

Česká literatura II

JJB015


JKB097

JKB097

JJB017

Grafický design a základy polygrafie I
JKB102

JJB018

Úvod do fotožurnalistikyJKB063

JKB063

JJB019

Práce s agenturními informacemiJKB091

JKB091

JJB021

Bakalářský seminářJKB012


JJB022

Právní souvislosti žurnalistické práce
JKB005

JJB025

Nová média a žurnalistika

JJB014
JJB026

Politická geografieJKB072

JKB072

JJB029

PraxeJKB073

JKB073

JJB998

Úvod do ekonomie


JJB012

JEB998

JEB998

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

JSB990 ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14


Poznámky :

JJB004 - Pro studenty, jejichž mateřským jazykem není čeština, jsou ekvivalentem dvě zkoušky z předmětu Český jazyk pro cizince I-II.

JJB012, JJB013 - Žurnalistická tvorba I a II se dělí na praktika v elektronickém týdeníku Carolina a praktika ve fakultním čtrnáctideníku Fleš, student se povinně rozhodne pro jedno z praktik, během dvou semestrů absolvuje praktika obě

JJB029 – Měsíční praxi lze vykonávat nejdříve po čtvrtém semestru, nesmí narušit výuku ani zkouškové období.

Zápočet za bakalářský seminář uděluje buď vyučující, nebo na základě doporučení vyučujícího bakalářského semináře vedoucí práce.II. Povinně volitelné předměty J#010616 – nabídka jazyků pro žurnalisty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

Celkový počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB010

Angličtina pro žurnalisty II

JLB009
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039


III. Specializace

III. a) Specializace psaná a obrazová žurnalistika (J#007015, J#008215, J#008315, J#008415)

Předměty základní (J#007015)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB040

ExternĂ­ odkaz Kreativita v jazyce

ExternĂ­ odkaz Malý

ZS

2/0

Zk

6

JJB041

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století, historie a teoretické koncepty

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

2/0

Zk

6

JJB042

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské agentury

ExternĂ­ odkaz Trunečková

LS

1/1

Zk

6

JJB043

ExternĂ­ odkaz Vedení tisk. konferencí a tiskoví mluvčí

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šimoník

LS

1/1

KZ

4

JJB044

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

LS

1/1

Z

3

JJB048

ExternĂ­ odkaz Digitální fotožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

0/2

Z

3

JJB049

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování fotografie a grafický design

ExternĂ­ odkaz Géla

ZS

0/2

Z

2

JJB154

ExternĂ­ odkaz Introduction to photojournalism

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

0/2

KZ

4

JKB092

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

ZS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB040

Kreativita v jazyce

JJB003 JJB006
JJB041

Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století, historie a teoretické koncepty

JJB014 JJB018JKB098

JJB042

Zpravodajské agentury

JJB014 JJB019
JJB043

Vedení tisk. konferencí a tiskoví mluvčí

JJB014
JJB044

Zásady správného mluvení

JJB006 JJB014
JJB048

Digitální fotožurnalismus

JJB014 JJB018
JJB049

Počítačové zpracování fotografie a grafický design

JJB018
JJB154

Introduction to photojournalism
JKB106

JKB092

Zásady správného mluvení
JJB044


Odvětvové zpravodajství (J#008215)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB058

ExternĂ­ odkaz Odvětvové zpravodajství - zahraniční

ExternĂ­ odkaz Vodička

LS

1/1

Zk

3

JKB118

ExternĂ­ odkaz Zahraniční zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Nerad

ZS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB058

Odvětvové zpravodajství - zahraniční

JJB014JKB118

JKB118

Zahraniční zpravodajství
JJB058


Kritika v médiích (J#008315)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB037

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích I

ExternĂ­ odkaz Slomek

ZS

1/1

Z

3

JJB0371

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích II

ExternĂ­ odkaz Turek

LS

1/1

Z

3

JJB059

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích - televizní

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB213

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích / kultura

ExternĂ­ odkaz Turek ExternĂ­ odkaz Hroch

LS

1/1

Z

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB037

Kritika v médiích I

JJB014 JJB016 JJB018
JJB0371

Kritika v médiích II

JJB014 JJB016 JJB018
JJB059

Kritika v médiích - televizní

JJB014 JJB016JKB090


Tvůrčí dílny – tisk a foto (J#008415)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB050

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Witowská

ZS

1/3

Z

3

JJB0501

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk - komentář

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

1/3

Z

3

JJB052

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny FOTO I

ExternĂ­ odkaz Géla

ZS

1/3

Z

3

JJB053

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny FOTO II

ExternĂ­ odkaz Géla

LS

1/3

Z

3

JJB055

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny tisk I - tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Malý

ZS/LS

1/3

Z

3

JKB089

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Maňák

ZS/LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 3


Poznámka: Tvůrčí dílny budou otevírány podle zájmu studentů.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB050

Tvůrčí dílny tisk

JJB014JKB080

JJB0501

Tvůrčí dílny tisk - komentář

JJB014
JJB052

Tvůrčí dílny FOTO I

JJB016 JJB018JKB081

JJB053

Tvůrčí dílny FOTO II

JJB052
JJB055

Tvůrčí dílny tisk I - tvůrčí psaní

JJB014
JKB089

Tvůrčí psaní
JJB055 JKB120


Minimální počet kreditů ze specializace (J#007015, J#008215, J#008315, J#008415) psaná a obrazová žurnalistika: 30.


III. b) Specializace rozhlasová a televizní žurnalistika (J#007115, J#007715, J#007815)

Předměty základní (J#007115)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB060

ExternĂ­ odkaz Základy práce s audiovizuální technikou

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Benák

LS

2/2

Zk

4

JJB061

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistická tvorba I

ExternĂ­ odkaz Šobr ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

1/1

KZ

4

JJB063

ExternĂ­ odkaz Audiovizuální žurnalistika v éře technologické konvergence

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Šobr

LS

1/1

Zk

4

JJB064

ExternĂ­ odkaz Televize jako instituce

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

1/1

Zk

4

JJB066

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

5

JKB065

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina I

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB095

ExternĂ­ odkaz Televize a rozhlas jako instituce

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Groman

LS

1/1

Zk

5

JKB104

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

5

JKB154

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů ze skupiny: 21


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB060

Základy práce s audiovizuální technikou

JJB014
JJB061

Audiovizuální žurnalistická tvorba I

JJB014
JJB063

Audiovizuální žurnalistika v éře technologické konvergence
JKB094

JJB064

Televize jako instituce

JJB061JKB095

JJB066

Rozhlas a televize ve světě

JJB061JKB104

JKB065

Žurnalistická tvorba II - skupina I

JKB064 JKB061JKB077 JKB079 JKB078

JKB095

Televize a rozhlas jako instituce
JJB064

JKB104

Rozhlas a televize ve světě
JJB066

JKB154

Rozhlas a televize ve světě
JJB066 JKB104


Mluvní a pohybová výchova (J#007715)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB067

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova I

ExternĂ­ odkaz Pavel

ZS

0/4

Z

3

JJB068

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova II

ExternĂ­ odkaz Pavel

LS

0/4

Z

3

JKB092

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

ZS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů ze skupiny: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB067

Mluvní a pohybová výchova I

JJB006 JJB014
JJB068

Mluvní a pohybová výchova II

JJB067
JKB092

Zásady správného mluvení
JJB044


Předměty základní (J#007815)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB069

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televizní

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

1/3

Z

3

JJB070

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - televizní

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

1/3

Z

3

JJB071

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlasové

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

1/3

Z

3

JJB072

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - rozhlasové

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

1/3

Z

3

JJB083

ExternĂ­ odkaz Editování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Beneš

ZS

0/2

Z

3

JJB086

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

JKB105

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

Minimální počet kreditů ze skupiny: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB069

Tvůrčí dílny I - televizní

JJB014 JJB060
JJB070

Tvůrčí dílny II - televizní

JJB069
JJB071

Tvůrčí dílny I - rozhlasové

JJB014JKB084

JJB072

Tvůrčí dílny II - rozhlasové

JJB071
JJB083

Editování zpravodajských relací

JJB061
JJB086

Managing Multimedia Projects

JJB061JKB105

JKB105

Managing Multimedia Projects
JJB086


Poznámky: JJB069, JJB071 – Paralelní výuka.


Minimální počet kreditů ze specializace (J#007115, J#007715, J#007815) rozhlasová a televizní žurnalistika: 30.


IV. Doporučené volitelné předměty (pro obě specializace) J#000615

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB137

ExternĂ­ odkaz Televizní publicistika

ExternĂ­ odkaz Kopa

ZS/LS

0/2

Z

3

JJB139

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika v televizi II

ExternĂ­ odkaz Záruba

LS

1/1

Z

3

JJB142

ExternĂ­ odkaz Literatura faktu

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

4

JJB143

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a feminismus

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Fousek Krobová

ZS/LS

1/1

Z

3

JJB144

ExternĂ­ odkaz Kompaktní kurz

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/2

Z

3

JJB148

ExternĂ­ odkaz Audiovisual Interpreting the Reality

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

1/1

Zk

4

JJB165

ExternĂ­ odkaz Contexts of Television

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

Zk

4

JJB167

ExternĂ­ odkaz Moderování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS

0/2

Z

3

JJB172

ExternĂ­ odkaz Media and Realities of Latin America

ExternĂ­ odkaz Juřík

LS

1/1

Z

3

JJB173

ExternĂ­ odkaz Rozhlasová publicistika pro děti a mládež

ExternĂ­ odkaz Maršík

ZS

0/2

Z

2

JJB175

ExternĂ­ odkaz Moderování zpravodajských relací II

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

0/2

Z

3

JJB176

ExternĂ­ odkaz Praktikum rozhlasové práce

ExternĂ­ odkaz Maršík

LS

2/2

Z

3

JJB179

ExternĂ­ odkaz Creative Workshop Photo


ZS

1/1

Z

4

JJB180

ExternĂ­ odkaz Science and media

ExternĂ­ odkaz Kasík

LS

1/1

KZ

3

JJB183

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování foto a graf. design (polygrafie)

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

2/0

KZ

3

JJB352

ExternĂ­ odkaz Televizní rozhovor v teorii a praxi

ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Macková

ZS/LS

1/1

Z

3

JJB639

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

LS

0/2

Z

3

JKB100

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář I

ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS

0/3

Z

3

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB108

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

3

JKB110

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB111

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium II

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Kočí

LS

2/0

KZ

4

JKB113

ExternĂ­ odkaz Praktický fotožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB114

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat a osobní kyberbezpečnost v žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

LS

2/0

Z

3

JKB115

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika v televizi I

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

Z

3

JKB116

ExternĂ­ odkaz Autorský a mobilní videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Géla

ZS/LS

0/2

KZ

3

JKB121

ExternĂ­ odkaz Vývoj zahraniční populární hudby

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Z

3

JKB123

ExternĂ­ odkaz Zpravodajství umělé inteligence

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

1/1

Z

3

JKB127

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

ZS

0/2

Z

3

JKB128

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové moderování

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

Z

3

JKB129

ExternĂ­ odkaz Propaganda, argumenty, konfrontace

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS/LS

0/2

KZ

4

JKB136

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika v televizi II

ExternĂ­ odkaz Záruba

LS

1/1

Z

3

JKB139

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář II

ExternĂ­ odkaz Šobr

LS

0/3

Z

2

JKB140

ExternĂ­ odkaz Média a migrace

ExternĂ­ odkaz Pacovská ExternĂ­ odkaz Freidingerová

ZS

1/1

Z

3

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

Z

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

Minimální počet kreditů z FSV UK: 2, celkově 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB167

Moderování zpravodajských relací
JKB117

JJB175

Moderování zpravodajských relací II

JJB167
JJB183

Počítačové zpracování foto a graf. design (polygrafie)
JJB170 JKB103

JJB352

Televizní rozhovor v teorii a praxi
JKB196

JJB639

Rozhlasové zpravodajství

JJB013
JKB100

Filmový seminář I
JJB135

JKB107

DTP
JJB133

JKB108

Věda v médiích
JJB169

JKB110

Kniha jako médium I
JJB134

JKB111

Kniha jako médium II
JJB140

JKB113

Praktický fotožurnalismus
JJB131

JKB115

Sportovní žurnalistika v televizi I

JKB221JJB138

JKB116

Autorský a mobilní videožurnalismus
JJB141

JKB139

Filmový seminář II
JJB177

JKB140

Média a migrace
JJB152

JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032Student či studentka si dle specializace zvolí skupiny povinně volitelných předmětů J#007015, J#008215, J#008315, J#008415J, nebo skupinu J#007115, J#007715, J#007815.

Povinně volitelné předměty J#0106 – nabídka jazyků pro žurnalisty (skupinu jazyků student musí splnit)


Studenti si mohou jako volitelný předmět vybrat druhý jazyk, ne však ten samý, ze kterého mají povinnou zkoušku.


Pokud u volitelných předmětů není uveden konkrétní ročník, mohou se studenti a studentky zapisovat v prvním, druhém či třetím ročníku, bude-li volná kapacita.


Studenti bakalářského stupně, pokud chtějí započítat volitelné kredity, si nemohou brát předměty navazujícího magisterského stupně mediální studia v prezenční nebo kombinované formě nebo žurnalistika v prezenční formě.Kód plánu:

J18ZBC1054Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:19

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz