Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6731T016: Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium (VERASP)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6731T016: Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium

Akademický rok: 2018/2019


Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.


Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické a metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.


Studijní obor je akreditován jako čtyřsemestrální studium. Studenti bakalářských studijních oborů 6703R006 Sociologie a sociální politika, 6701R032 Politologie a veřejná politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvují v akademickém roce 2017/2018 a hlásí se ke studiu na rok 2018/2019, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího.


Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.Rozsah studijních povinností:


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

67 kreditů (8 Zk, 3 Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 31 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Obhajoba diplomové práce (JDIP01)

2. Veřejná politika a sociální politika - písemná část (řešení zadané úlohy) (JSZ625)

3. Veřejná a sociální politika - ústní zkouška (odpověď k zadanému tématickému okruhu) (JSZ626)


Úlohy i tematické okruhy jsou předem známy.Povinné předměty:


J#003914

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM502

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Vejchodská

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM504

ExternĂ­ odkaz Praxe ve veřejném nebo občanském sektoru

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS/LS

0/4

Z

3

JSM505

ExternĂ­ odkaz Ekonomie veřejného sektoru

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

2/2

Zk

7

JSM506

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy politik

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

2/2

Zk

7

JSM507

ExternĂ­ odkaz Metody tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

2/2

Zk

7

JSM508

ExternĂ­ odkaz Psaní diplomové práce

ExternĂ­ odkaz Witz

ZS/LS

0/2

Z

3

JSM512

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe veřejné správy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

1/1

Zk

6

JSM515

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby politik

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

6

JSM516

ExternĂ­ odkaz Sociální politika v perspektivě životního cyklu

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

6

JSM518

ExternĂ­ odkaz Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Zk

9

JSM519

ExternĂ­ odkaz Social Policy

ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

2/1

Zk

9

Celkový počet kreditů: 67 (8 Zk, 3 Z)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM502

Diplomový seminářJSM006


JSM505

Ekonomie veřejného sektoru

JEB998


JSM725

JSM725

JSM506

Metody analýzy politik
JSM726

JSM507

Metody tvorby politik

JSM506JSM726

JSM508

Psaní diplomové práce

JSM502
JSM518

Public Policy
JSM699

JSM519

Social PolicyJSM727

JSM727Povinně volitelné předměty: J#006918

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLM011

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLM012

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

4

JPM264

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

1/0

Zk

4

JPM418

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní politika ČR - seminář

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Stejskal ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/1

Z

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB519

ExternĂ­ odkaz Řízení veřejných výdajů, investiční strategie a veřejné zadávání

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

1/1

Zk

4

JSB521

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

1/1

Zk

5

JSB522

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

1/1

Zk

5

JSB524

ExternĂ­ odkaz Vzdělávací politika

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS/LS

1/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM476

ExternĂ­ odkaz Sociology of Human Rights in Contemporary Europe

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM514

ExternĂ­ odkaz Metody a techniky práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

2

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8

JSM602

ExternĂ­ odkaz Health Policy

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

8

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSM612

ExternĂ­ odkaz Kriminalita a současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

2/1

KZ

5

JSM617

ExternĂ­ odkaz Politika životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

LS

1/1

Zk

5

JSM620

ExternĂ­ odkaz Politologické aspekty tvorby politik: Veřejné politiky v kontextu politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSM628

ExternĂ­ odkaz European policies and practice towards ethnic minorities

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

ZS

1/1

Zk

9

JSM651

ExternĂ­ odkaz Politika výzkumu a vývoje

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSM653

ExternĂ­ odkaz Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

2/0

Zk

5

JSM654

ExternĂ­ odkaz Evaluace veřejných politik a programů

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

1/1

Zk

5

JSM657

ExternĂ­ odkaz Policy Process, Political Parties and the Welfare

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

8

JSM658

ExternĂ­ odkaz Policy Studies Workshop: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

6

JSM662

ExternĂ­ odkaz Ageing and Pensions

ExternĂ­ odkaz Hedbávný

LS

6/0

Z

3

JSM683

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

12/0

Zk

5

JSM685

ExternĂ­ odkaz Educational Policy

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

LS

1/1

Zk

8

JSM689

ExternĂ­ odkaz International Migration

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

1/1

Zk

7

JSM691

ExternĂ­ odkaz Policy Analysis

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

2/1

Zk

9

JSM699

ExternĂ­ odkaz Theory of Public Policy

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/0

Zk

4

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

JSM701

ExternĂ­ odkaz Government-business interactions

ExternĂ­ odkaz Witz

LS

7/2

Zk

4

JSM703

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Public Policy

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

12/0

Z

4

JSM704

ExternĂ­ odkaz Theoretical Approaches to the Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

8

JSM706

ExternĂ­ odkaz Public Management for 21st Century

ExternĂ­ odkaz Kváča

ZS

1/1

Zk

5

JSM707

ExternĂ­ odkaz Networks in Political Sciences, Management and Administration

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Schneider

ZS

2/0

Zk

7

JSM709

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Policy

ExternĂ­ odkaz Esien

ZS

1/1

Zk

4

JSM710

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: policy design

ExternĂ­ odkaz Nekola

LS

0/1

Z

2

JSM712

ExternĂ­ odkaz Dobré vládnutí a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Bureš

LS

1/1

Zk

4

JSM713

ExternĂ­ odkaz Leadership (Vůdcovství): teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Benkovič

LS

1/1

Zk

4

JSM714

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie sociálních politik

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

LS

0/1

Z

3

JSM715

ExternĂ­ odkaz Tvorba strategií prakticky

ExternĂ­ odkaz Vlk

LS

1/1

Zk

5

JSM716

ExternĂ­ odkaz Statisticko-ekonometrická analýza dat trhu práce a rodiny

ExternĂ­ odkaz Jašová

LS

1/1

Zk

4

JSM719

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie rodinné politiky

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

0/1

Z

2

JSM720

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: konceptualizace jinakosti

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

ZS

0/1

Z

2

JSM723

ExternĂ­ odkaz Problematika bydlení v kontextu sociální politiky ČR

ExternĂ­ odkaz Pergl Buřičová

LS

1/2

Z

4

Minimální počet kreditů: 31


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLM011

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku I
JLB031 JLB053

JLM012

Angličtina pro veřejnou a sociální politiku II

JLM011JLB032 JLB054

JPM418

Bezpečnostní politika ČR - seminář


JPM264JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB521

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB522

Sociální politika jako společenská praxe

JSB521JSB027

JSB524

Vzdělávací politika
JSB039

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990

JSM514

Metody a techniky práce s informacemi
JSB028

JSM609

Rodinná politika
JSB547

JSM683

Projektový managementJSM656


JSM685

Educational PolicyJSM739
Kód plánu:

J18VERASP1028Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.říjen 2022 00:15

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.10 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz