Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R012: Sociologie a sociální antropologie - bakalářské studium (SOSA)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R012: Sociologie a sociální antropologie - bakalářské studium

Rok 2018/2019


Garant: Doc. Martin Hájek, PhD.


Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat , dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky


Absolventi mohou samostatně provádět dílčí sociální analýzy politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti. Budou připraveni pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v prostředí zámořských kultur a společností. Najdou uplatnění v institucích řešících jakýmkoliv způsobem většinu současných společenských problémů sjednocující se Evropy i globalizovaného světa. Mohou mj. působit v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru a pod.


Prominutí přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia sociologie - viz informace o magisterském studiu.


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty :

127 kreditů

Povinně volitelné předměty: 1

minimálně 32 kreditů

Povinně volitelné předměty: 2 (jazyky)

minimálně 3 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů


Bakalářská státní zkouška

  • Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)

  • Sociologie (JSZ542)

  • Sociální antropologie (JSZ354)

  • Metody a techniky výzkumu (JSZ034)

  • Státní zkouška z analýzy dat (JSZ035)


Povinné předměty: J#003718

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Frantová

ZS

2/0

Z

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB024

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS/LS

0/1

Z

4

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

3

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB033

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

3

JSB051

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

4

JSB053

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář

ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

0/2

Z

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB055

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

4

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

3

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB110

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB311

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

4

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB529

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu pro sociology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

3/1

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 127


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530
JSB007

Dějiny sociologie I
JSB554

JSB008

Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz J#R064
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB015

Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB032

Dějiny sociální antropologie

JSB051
JSB033

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB556

JSB055

Současná sociální antropologie

JSB032
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB110

Antropologie ekonomických a politických systémů

JSB051
JSB311

Antropologie náboženství

JSB032 JSB051
JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz J#R054
JSB529

Úvod do empirického výzkumu pro sociology
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB001

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Analýza dat v SPSS
JSB538


Předměty povinně volitelné: Skupina 1 J#003818

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLB059

ExternĂ­ odkaz Sociological Cinema

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

3

JSB004

ExternĂ­ odkaz Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

8

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

2/1

Zk

5

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

5

JSB028

ExternĂ­ odkaz Informační gramotnost

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

2

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB056

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvalitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

4

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB067

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

0/2

KZ

3

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Policy Process, Political Parties, and the Welfare State

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/0

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB080

ExternĂ­ odkaz New religious practices in/and new media.

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB132

ExternĂ­ odkaz Současné empirické výzkumy v ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz Zagata

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

LS

2/1

Zk

4

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSB365

ExternĂ­ odkaz Gender a studium společnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

4

JSB401

ExternĂ­ odkaz Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB415

ExternĂ­ odkaz Understanding Anti-Immigrant Attitudes

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

2/0

Zk

8

JSB421

ExternĂ­ odkaz Critical Urban Sociology

ExternĂ­ odkaz Orcígr

ZS

1/1

Zk

6

JSB454

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

7

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB516

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB517

ExternĂ­ odkaz Hudební subkultury mládeže

ExternĂ­ odkaz Oravcová

ZS

2/0

Zk

6

JSB525

ExternĂ­ odkaz Možnosti studia a dlouhodobého uplatnění v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

0/2

KZ

3

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB527

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

ZS

2/0

KZ

5

JSB528

ExternĂ­ odkaz Sociologie sportu

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB532

ExternĂ­ odkaz Digital Sociology

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB533

ExternĂ­ odkaz Média a dokument

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

0/1

Z

2

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB541

ExternĂ­ odkaz Anthropology of globalization

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

7

JSB542

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB544

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly středoškolské matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

0/2

Zk

2

JSB545

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociálních studií genderu

ExternĂ­ odkaz Marková Volejníčková

LS

1/1

Zk

5

JSB546

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

LS

3/0

Zk

7

JSB550

ExternĂ­ odkaz Současné problémy sociologie vzdělání

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

2/0

Zk

6

JSB551

ExternĂ­ odkaz Social Psychology

ExternĂ­ odkaz Hoekstra

ZS

1/1

Zk

6

JSB552

ExternĂ­ odkaz Political Sociology of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Klásková ExternĂ­ odkaz Honová

LS

1/1

Zk

6

JSB553

ExternĂ­ odkaz Sociology of Love and Relationships

ExternĂ­ odkaz Mazáková Šetinová

ZS

2/0

Zk

5

JSB563

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

5

JSB564

ExternĂ­ odkaz Společnost spotřeby

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Průchová Hrůzová

ZS

1/1

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB574

ExternĂ­ odkaz Cultural Heritage: Ideas, Objects and Praktices

ExternĂ­ odkaz Testa

LS

0/2

Zk

7

JSB590

ExternĂ­ odkaz Sociologie smrti

ExternĂ­ odkaz Tučková

LS

1/1

Zk

4

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů ze skupiny 1: 32


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB004

Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025


JSB521

JSB521

JSB027

Sociální politika jako společenská praxe

JSB026JSB522

JSB028

Informační gramotnost
JSM514

JSB056

Základy analýzy kvalitativních dat

JSB014
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB067

Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB104

Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB131

Velké empirické výzkumy ČR

JSB529
JSB132

Současné empirické výzkumy v ČR

JSB529
JSB133

Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB148

Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB365

Gender a studium společnosti
JSB563

JSB401

Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

JSB008
JSB516

Sociology of Sport
JSB528 JSM009

JSB528

Sociologie sportu

JSB008JSB516 JSM009

JSB532

Digital Sociology

JSB008


JSB726

JSB726

JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB550

Současné problémy sociologie vzdělání

JSB008 JSB530
JSB563

Gender a společnost
JSB365

JSB564

Společnost spotřeby

JSB003 JSB010
JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004

JSM609

Rodinná politika
JSB547


Skupina prerekvizit J#SOSPR14

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

J#R039

ExternĂ­ odkaz skupina "Skupina prerekvizit - pro JSB014, JSB015 (JSB012 nebo JSB529)"


JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hendl

LS

3/2

Zk

5
Předměty povinně volitelné: Skupina 2 J#0011118

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

Minimální počet kreditů ze skupiny 2: 3

Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB048

Ruština II

JLB047


Kód plánu:

J18SOSA1026Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.říjen 2022 00:14

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 7.10 2022 08:23, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz