Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703R006: Sociologie a sociální politika - bakalářské studium (SOSP)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703R006: Sociologie a sociální politika - bakalářské studium

Akademický rok 2018/2019


Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální politika“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané. Systematicky podporuje schopnosti studentů kriticky posoudit význam společenských jevů, procesů a událostí v širších souvislostech, odkrývat a analyzovat síť vztahů a chování celých skupin obyvatelstva, organizací a společenských institucí. Seznamuje studenty s konkrétními sociálními problémy (nezaměstnanost, deviace, korupce, …), oborovými sociologiemi (organizace, kultury, genderu, města, venkova, …) a politikou organizací veřejné správy v jednotlivých oblastech péče o blaho občanů (rodina, zdraví, vzdělání, …). Studium oboru zajišťuje studentům vstup do vědeckých obcí dvou oborů, které jsou špičkově pěstovány a rozvíjeny na UK. Vytváří vhodné předpoklady pro navazující magisterské studium na katedrách Sociologie a Veřejné a sociální politiky, ale i na katedrách příbuzného zaměření mimo Fakultu sociálních věd i mimo UK.


Absolvent studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a veřejné a sociální politiky a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Rozumí komplexu sociální politiky u nás, jeho logice a mechanismům působení. Je schopen vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech sociální politiky - politiky zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, politiky sociálních služeb, sociální práce, personálního řízení na různých úrovních - a může se podílet na zavádění těchto opatření v praxi


Garant: Doc. PhDr. Pavol Frič, CSc.

Celkové studijní povinnosti:180 kreditůPovinné předměty:123 kreditůPovinně volitelné předměty 1:minimálně 36 kreditůPovinně volitelné předměty 2 (jazyky):minimálně 3 kredity


Volitelné předměty

maximálně 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )
Bakalářská státní zkouška


  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce (1 otázka)

  2. (JSZ542) Sociologie (1 otázka)

  3. (JSZ033) Sociální politika (1 otázka)

  4. (JSZ034) Metody a techniky výzkumu

  5. (JSZ035) Státní zkouška z analýzy dat
Povinné předměty: J#003518


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB007

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon ExternĂ­ odkaz Frantová

ZS

2/0

Z

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB024

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS/LS

0/1

Z

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB026

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

2/1

Zk

5

JSB027

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová ExternĂ­ odkaz Kotrusová

ZS

1/1

Zk

5

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

3

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

3

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB529

ExternĂ­ odkaz Úvod do empirického výzkumu pro sociology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

3/1

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Analýza dat v SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSM609

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

Celkem kreditů za povinné předměty: 123


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530
JSB007

Dějiny sociologie I
JSB554

JSB008

Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz J#R064
JSB010

Současná sociologie

JSB008
JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB015

Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB024

Praktika z kvantitativního výzkumu II

JSB023
JSB026

Úvod do sociální politiky

JSB025


JSB521

JSB521

JSB027

Sociální politika jako společenská praxe

JSB026JSB522

JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025
JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB529

Úvod do empirického výzkumu pro sociology
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB001

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Analýza dat v SPSS
JSB538

JSM609

Rodinná politika
JSB547
Předměty povinně volitelné - Skupina 1: J#003618


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JLB059

ExternĂ­ odkaz Sociological Cinema

ExternĂ­ odkaz Štěpánková

ZS

0/2

Z

3

JSB004

ExternĂ­ odkaz Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Šanderová

ZS

2/0

Zk

8

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB028

ExternĂ­ odkaz Informační gramotnost

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

1/1

Z

2

JSB032

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB033

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

3

JSB051

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

4

JSB053

ExternĂ­ odkaz Antropologický seminář

ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

0/2

Z

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB055

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

4

JSB056

ExternĂ­ odkaz Základy analýzy kvalitativních dat

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

0/2

Z

4

JSB067

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz Kandert ExternĂ­ odkaz Kotík

ZS

0/2

KZ

3

JSB069

ExternĂ­ odkaz Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

6

JSB070

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of the Policy Process, Political Parties, and the Welfare State

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/0

KZ

4

JSB071

ExternĂ­ odkaz Introduction into Policy Studies: Multiple Streams Framework

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

KZ

4

JSB073

ExternĂ­ odkaz Veřejné politiky v trojdimenzionálním pojetí politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

1/1

Zk

5

JSB080

ExternĂ­ odkaz New religious practices in/and new media.

ExternĂ­ odkaz Testa ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB110

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

4

JSB131

ExternĂ­ odkaz Velké empirické výzkumy ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB132

ExternĂ­ odkaz Současné empirické výzkumy v ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz Zagata

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB148

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz Fajmonová ExternĂ­ odkaz Osuský

LS

2/1

Zk

4

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSB311

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

4

JSB365

ExternĂ­ odkaz Gender a studium společnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

1/1

Zk

4

JSB401

ExternĂ­ odkaz Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

ExternĂ­ odkaz Kotík

LS

2/0

Zk

4

JSB407

ExternĂ­ odkaz Globální problémy životního prostředí a udržitelný rozvoj

ExternĂ­ odkaz Drhová

ZS

1/1

Zk

5

JSB415

ExternĂ­ odkaz Understanding Anti-Immigrant Attitudes

ExternĂ­ odkaz Aslan

LS

2/0

Zk

8

JSB421

ExternĂ­ odkaz Critical Urban Sociology

ExternĂ­ odkaz Orcígr

ZS

1/1

Zk

6

JSB454

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

7

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB515

ExternĂ­ odkaz Vysokoškolská vzdělávací politika I

ExternĂ­ odkaz Vlk

ZS

1/1

Zk

5

JSB516

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB517

ExternĂ­ odkaz Hudební subkultury mládeže

ExternĂ­ odkaz Oravcová

ZS

2/0

Zk

6

JSB525

ExternĂ­ odkaz Možnosti studia a dlouhodobého uplatnění v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

0/2

KZ

3

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB527

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

ZS

2/0

KZ

5

JSB528

ExternĂ­ odkaz Sociologie sportu

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB531

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Policy Process

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/0

Z

4

JSB532

ExternĂ­ odkaz Digital Sociology

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

7

JSB533

ExternĂ­ odkaz Média a dokument

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

0/1

Z

2

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB541

ExternĂ­ odkaz Anthropology of globalization

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

7

JSB542

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB544

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly středoškolské matematiky

ExternĂ­ odkaz Hendl

ZS

0/2

Zk

2

JSB545

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociálních studií genderu

ExternĂ­ odkaz Marková Volejníčková

LS

1/1

Zk

5

JSB546

ExternĂ­ odkaz Urban Change and Grassroots Movements

ExternĂ­ odkaz Pixová

LS

3/0

Zk

7

JSB550

ExternĂ­ odkaz Současné problémy sociologie vzdělání

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

2/0

Zk

6

JSB551

ExternĂ­ odkaz Social Psychology

ExternĂ­ odkaz Hoekstra

ZS

1/1

Zk

6

JSB552

ExternĂ­ odkaz Political Sociology of Central Europe

ExternĂ­ odkaz Klásková ExternĂ­ odkaz Honová

LS

1/1

Zk

6

JSB563

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

5

JSB564

ExternĂ­ odkaz Společnost spotřeby

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Průchová Hrůzová

ZS

1/1

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB590

ExternĂ­ odkaz Sociologie smrti

ExternĂ­ odkaz Tučková

LS

1/1

Zk

4

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSB730

ExternĂ­ odkaz Základy sociální práce a řízení neziskových organizací

ExternĂ­ odkaz Úradníková ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

Z

4

JSM700

ExternĂ­ odkaz Trh práce a politika zaměstnanosti: teoretické a praktické souvislosti

ExternĂ­ odkaz Kotrusová ExternĂ­ odkaz Hiekischová

LS

1/1

Zk

4

JSM723

ExternĂ­ odkaz Problematika bydlení v kontextu sociální politiky ČR

ExternĂ­ odkaz Pergl Buřičová

LS

1/2

Z

4

Minimální počet kreditů ze skupiny 1: 36   


Kurzy, které nepatří mezi povinné na dvojoboru sociologie a sociální politika a sociologie a sociální antropologie se otevírají obvykle jednou za dva roky


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB004

Sociální nerovnosti

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB028

Informační gramotnost
JSM514

JSB032

Dějiny sociální antropologie

JSB051
JSB033

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB556

JSB055

Současná sociální antropologie

JSB032
JSB056

Základy analýzy kvalitativních dat

JSB014
JSB067

Filmový seminář

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB069

Úvod do práva

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB104

Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB110

Antropologie ekonomických a politických systémů

JSB051
JSB131

Velké empirické výzkumy ČR

JSB529
JSB132

Současné empirické výzkumy v ČR

JSB529
JSB133

Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB148

Úvod do sociální psychologie pro sociol.

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB311

Antropologie náboženství

JSB032 JSB051
JSB365

Gender a studium společnosti
JSB563

JSB401

Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie

JSB008
JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz J#R054
JSB516

Sociology of Sport
JSB528 JSM009

JSB528

Sociologie sportu

JSB008JSB516 JSM009

JSB532

Digital Sociology

JSB008


JSB726

JSB726

JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB550

Současné problémy sociologie vzdělání

JSB008 JSB530
JSB563

Gender a společnost
JSB365

JSB564

Společnost spotřeby

JSB003 JSB010
JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004


Skupina prerekvizit J#SOSPR14

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

J#R039

ExternĂ­ odkaz skupina "Skupina prerekvizit - pro JSB014, JSB015 (JSB012 nebo JSB529)"


JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/1

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/2

Zk

5

JSB018

ExternĂ­ odkaz Statistika II

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hendl

LS

3/2

Zk

5
Předměty povinně volitelné - Skupina 2 (jazyky): J#0011018


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB053

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB054

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Gloverová Konečná ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

KZ

3

Minimální počet kreditů ze skupiny 2: 3


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina II

JLB033
JLB036

Francouzština II

JLB035
JLB038

Italština II

JLB037
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB042

Španělština II

JLB041
JLB048

Ruština II

JLB047
JLB053

Angličtina pro sociální vědy IJLB031

ExternĂ­ odkaz J#LM30 ExternĂ­ odkaz J#LM31

JLB054

Angličtina pro sociální vědy II

JLB053


JLB032
Kód plánu:

J18SOSP1025Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.říjen 2022 00:14

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.10 2022 00:15, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz