Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701V005: Mezinárodní vztahy (XXMV)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701V005: Mezinárodní vztahy (XXMV)

Katedra mezinárodních vztahů a katedra bezpečnostních studií IPS společně zajišťují doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy. O studium se mohou ucházet absolventi nejlépe společensko-vědních oborů, kteří se doktorským studiem v oboru Mezinárodní vztahy chtějí připravit na akademickou kariéru v oboru či na vysoce kvalifikované odborné působení ve státní správě, administrativě mezinárodních institucí, médiích, nevládních organizacích či v soukromém sektoru.


Studium předpokládá zvládnutí široce pojatého základu v oblasti teorií mezinárodních vztahů, historii a evropských studiích, na němž student buduje svůj odborný profil vedený tématem disertační práce.


Garantkou oboru a předsedkyní oborové rady je ExternĂ­ odkaz doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.


Podrobnosti o podmínkách studia oboru upravují ExternĂ­ odkaz Pravidla studia doktorského oboru Mezinárodní vztahy.Studijní plán:1. Povinné předměty J#7016

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPD001

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations

ExternĂ­ odkaz Hynek

ZS/LS

1/1

Zk

10

JPD002

ExternĂ­ odkaz Evropská studia

ExternĂ­ odkaz Kazharski ExternĂ­ odkaz Martinková

ZS/LS

1/1

Zk

10

JPD006

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář - PhD

ExternĂ­ odkaz Karlas

ZS/LS

0/1

Z

10

JPD007

ExternĂ­ odkaz Malá obhajoba

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/1

Z

5

JPD008

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář - MV I

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/2

Z

5

JPD009

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář - MV II

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/2

Kv

5

JPD015

ExternĂ­ odkaz Odborný článek I

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/0

Jiné

15

JPD016

ExternĂ­ odkaz Odborný článek II

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/0

Jiné

15

JPD020

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář - MV III

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/2

Z

5

JPD022

ExternĂ­ odkaz Obhajoba disertačního projektu

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/1

Z

5

JPD024

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář - MV IV

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/2

Z

5

JPD041

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář - MV V

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/2

Z

5

JPD042

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář - MV VI

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/2

Z

5

JPD060

ExternĂ­ odkaz Státní doktorská zkouška - MV

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

0/0

SZ

02. Povinně volitelné předměty J#7116

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPD017

ExternĂ­ odkaz Evropské politiky

ExternĂ­ odkaz Kučerová

ZS/LS

1/1

Zk

10

JPD021

ExternĂ­ odkaz Security Studies

ExternĂ­ odkaz Hynek

ZS

1/1

Zk

103. Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška(JPD060) ověřuje znalosti doktoranda vcelém rozsahu oboru stanoveném požadavky kdílčím zkouškám se zvláštním zřetelem na schopnost teoretického uchopení problematiky a schopnost řešit zadaný vědecký úkol. Student zodpovídá otázky zteorií MV, dějin MV a evropských studií, dvě zpoložených otázeksměřují kširšímu kontextu disertační práce.4. Malá obhajoba

Malá obhajoba(JPD007)–posouzení prvního textu disertační práce navrhovanými oponenty, příp. členy katedry MVči BS. Výsledky malé obhajoby stanoví postup pro závěrečné úpravy textu disertace. Malá obhajoba musí proběhnout vsemestru předcházejícímu termínu obhajoby disertační práce5. Obhajoba disertační práce

Obhajoba disertační práce–probíhá dle podmínek stanovených SZkŘa OD. Krom řádně odevzdané práce vtištěné a elektronické podobě student/ka dodá oponentům elektronickou verzi textu svyznačenými změnami, které byly provedeny vtextu předloženém na malou obhajobu.Vpřípadě zásadního přepracování textu student/ka předloží samostatnou zprávu o provedených změnách a jejich zdůvodnění.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:17

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz