Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Americká studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Americká studia


Studijní obor 6207T americká studia pokrývá problematiku historie, sociálně politického vývoje, ústavně právního a politického systému, ekonomie a kultury severoamerického teritoria a jeho vztahů k Evropě a oblasti Pacifiku a Dálného Východu. Interdisciplinární program amerických studií je určen absolventům bakalářských či magisterských studijních oborů.

Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Americká studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předměty MB017 Dějiny USA. Studenti, kteří přicházejí z jiných vysokých škol a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou také povinni absolvovat tyto kurzy, zapisují si je však pod magisterským kódem JMM509 Dějiny USA; kredity za tyto předměty se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Poznámky:

  1. Zájemci o studium na Katedře amerických studií, kteří přicházejí z bakalářského programu IMS, jsou povinni v jeho průběhu absolvovat kurz anglického jazyka s minimálním ukončením Zk. Ostatní zájemci musí k přihlášce přiložit osvědčení o znalosti anglického jazyka na úrovni Zk.

  2. Kurzy, které se v daném akademickém roce nevypisují nebo vypisují mimořádně, oznamuje vyhláška IMS před začátkem semestru.

  3. Bez ukončení kurzu resp. semináře označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kurzu v pořadí vyššího.

  4. Studenti, kteří nejsou absolventy bakalářského studia IMS, musí v průběhu magisterského studia absolvovat bakalářské kurzy JMB016 (Dějiny USA I) a JMB017 (Dějiny USA II). Se souhlasem garanta oboru a vyučujícího příslušného kurzu si mohou zapsat i vybrané bakalářské kurzy.

Garantem oboru je Doc. PhDr. Miloš Calda.


www stránka: ExternĂ­ odkaz http://kas.fsv.cuni.cz


e-mail: Mail Celkové studijní povinnost

120 kreditů

Povinné předměty

75 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 33 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Součásti státní závěrečné zkoušky:

  1. Dějiny USA a Kanady (1 otázka),

  2. USA a Kanada v současném světě (1 otázka),

  3. Specializace (politický systém, právo, sociálně ekonomické problémy, kultura, pokud tato oblast není předmětem diplomové práce

  4. Obhajoba diplomové práce.Povinné předměty:

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM003

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM004

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM005

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Raková

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM009

ExternĂ­ odkaz Dokumenty amerických dějin I

ExternĂ­ odkaz Raková

ZS

0/2

Z

4

JMM010

ExternĂ­ odkaz American History Documents II

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

0/2

KZ

4

JMM011

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace amerických dějin

ExternĂ­ odkaz Raková

LS

0/2

Z

3

JMM012

ExternĂ­ odkaz Interpretations of North American History

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

0/2

Zk

6

JMM016

ExternĂ­ odkaz Introduction to the U.S. Legal System

ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

2/0

Zk

6

JMM020

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

0/2

KZ

4

JMM337

ExternĂ­ odkaz USA Today I

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

KZ

4

JMM338

ExternĂ­ odkaz USA Today II

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

KZ

4

JMM339

ExternĂ­ odkaz American National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JMM509

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Raková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

1

JMM526

ExternĂ­ odkaz North America Since WW2: Chronology

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

1/1

KZ

4

JMM527

ExternĂ­ odkaz North America Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

4

JMM528

ExternĂ­ odkaz Government in North America

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

ZS

2/2

Zk

8

JMM529

ExternĂ­ odkaz Economic Issues in North America

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

2/2

Zk

8

Celkový počet kreditů: 75


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM004

Diplomový seminář II

JMM003
JMM005

Diplomový seminář III

JMM004
JMM010

American History Documents II

JMM009
JMM012

Interpretations of North American History

JMM011
JMM338

USA Today II

JMM337
JMM509

Dějiny USA
JMB017Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0101, J#0018Povinně volitelné předměty J#0101 - jazyky pro IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

Minimální počet kreditů: 4


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk mimo angličtinu s ukončením ZK, možnost zapsat si tento jazykový kurz je podmíněna získáním zápočtu anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.Povinně volitelné předměty J#0018

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMMZ067

ExternĂ­ odkaz Issues of Historical and Contemporary Taiwan

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JMMZ068

ExternĂ­ odkaz Transatlantic Issues - U.S. and British Security Policies Compared

ExternĂ­ odkaz Pick ExternĂ­ odkaz Calda

LS

0/4

KZ

6

JMMZ072

ExternĂ­ odkaz Constitutional Rights and Liberties

ExternĂ­ odkaz Fornieri

LS

1/1

Zk

6

JMM033

ExternĂ­ odkaz Jazz in Czech Culture

ExternĂ­ odkaz Calda

LS

1/1

Z

3

JMM198

ExternĂ­ odkaz Hostující vyučující E


ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM200

ExternĂ­ odkaz Roots of American Music - Folklore, Blues, Jazz

ExternĂ­ odkaz Calda

ZS

1/1

Z

3

JMM205

ExternĂ­ odkaz Historická geografie Severní Ameriky

ExternĂ­ odkaz Anděl

LS

1/1

Zk

5

JMM206

ExternĂ­ odkaz U.S. and Cross - Strait Relations

ExternĂ­ odkaz Lepš ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

4

JMM283

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

LS

2/0

Zk

4

JMM294

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

4

JMM336

ExternĂ­ odkaz Race and Ethnicity in the U.S.

ExternĂ­ odkaz Korytová Magstadt

ZS

1/1

Z

3

JMM340

ExternĂ­ odkaz American Thoughts and Thinkers

ExternĂ­ odkaz Calda ExternĂ­ odkaz Fornieri

LS

1/1

Zk

6

JMM342

ExternĂ­ odkaz Gender in the History of the U.S.

ExternĂ­ odkaz Korytová Magstadt

ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM344

ExternĂ­ odkaz Czech Immigration to the U.S. since 1860

ExternĂ­ odkaz Korytová Magstadt

ZS

2/0

Zk

5

JMM346

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy during the Cold War

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

5

JMM348

ExternĂ­ odkaz 20th-Century American Literature I

ExternĂ­ odkaz Hanuš

ZS

1/1

Z

3

JMM349

ExternĂ­ odkaz 20th-Century American Literature II

ExternĂ­ odkaz Hanuš

LS

1/1

Zk

5

JMM384

ExternĂ­ odkaz Studená válka v dokumentech

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

0/2

Zk

5

JMM401

ExternĂ­ odkaz Religion in Modern American History

ExternĂ­ odkaz Anděl

ZS

1/1

KZ

4

JMM410

ExternĂ­ odkaz Ekonomika a politika v Japonsku po druhé světové válce

ExternĂ­ odkaz Sýkora

LS

1/1

Zk

6

JMM420

ExternĂ­ odkaz U.S. Ethnic Experience

ExternĂ­ odkaz Korytová Magstadt

LS

1/1

KZ

4

JMM458

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Rak ExternĂ­ odkaz Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM461

ExternĂ­ odkaz Security Issues in Japan and the Far East Asia

ExternĂ­ odkaz Hosoda

LS

1/1

Zk

6

JMM509

ExternĂ­ odkaz Dějiny USA

ExternĂ­ odkaz Raková ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

4/2

Zk

1

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 29


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM349

20th-Century American Literature II

JMM348
JMM509

Dějiny USA
JMB017

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:43

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz